Contactor

mỗi trang
TIẾP ĐIỂM PHỤ LOẠI EH04-11N

TIẾP ĐIỂM PHỤ LOẠI EH04-11N

TIẾP ĐIỂM PHỤ LOẠI EH04-11N

218,400 VND
CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB100-40N-06

CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB100-40N-06

CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB100-40N-06

7,284,000 VND
CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB63-40N-06

CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB63-40N-06

CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB63-40N-06

1,778,400 VND
CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB40-40N-06

CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB40-40N-06

CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB40-40N-06

1,221,600 VND
CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB25-40N-06

CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB25-40N-06

CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB25-40N-06

669,600 VND
CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB20-20N-06

CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB20-20N-06

CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB20-20N-06

890,400 VND
CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB16-20N-06

CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB16-20N-06

CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB16-20N-06

801,600 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 70KVAR 220V UA 95-30-00 RA

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 70KVAR 220V UA 95-30-00 RA

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 70KVAR 220V UA 95-30-00 RA

6,861,600 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 60KVAR 220V UA UA 63-30-00 RA

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 60KVAR 220V UA UA 63-30-00 RA

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 60KVAR 220V UA UA 63-30-00 RA

6,914,400 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 50KVAR 220V UA 63-30-00 RA

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 50KVAR 220V UA 63-30-00 RA

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 50KVAR 220V UA 63-30-00 RA

6,151,200 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 75KVAR 220V UA 110-30-11

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 75KVAR 220V UA 110-30-11

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 75KVAR 220V UA 110-30-11

9,348,000 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 65KVAR 220V UA 95-30-11

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 65KVAR 220V UA 95-30-11

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 65KVAR 220V UA 95-30-11

5,808,000 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 50KVAR 220V UA 75-30-11

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 50KVAR 220V UA 75-30-11

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 50KVAR 220V UA 75-30-11

5,150,400 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 45KVAR,6.5KA 1NO 1NC UA 63-30-11

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 45KVAR,6.5KA 1NO 1NC UA 63-30-11

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 45KVAR,6.5KA 1NO 1NC UA 63-30-11

4,504,800 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 380V 33KVAR (UA50-30-11)

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 380V 33KVAR (UA50-30-11)

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 380V 33KVAR (UA50-30-11)

3,223,200 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 27.5KVAR,3.5KA 1NO UA 30-30-10

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 27.5KVAR,3.5KA 1NO UA 30-30-10

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 27.5KVAR,3.5KA 1NO UA 30-30-10

2,239,200 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 20KVAR, 3KA 1NO UA 26-30-10

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 20KVAR, 3KA 1NO UA 26-30-10

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 20KVAR, 3KA 1NO UA 26-30-10

1,867,200 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 12.5KVAR 220V UA 16-30-10

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 12.5KVAR 220V UA 16-30-10

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 12.5KVAR 220V UA 16-30-10

1,456,800 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 370A 220VAC (AX370-30-11)

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 370A 220VAC (AX370-30-11)

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 370A 220VAC (AX370-30-11)

19,824,000 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 305A 220VAC (AX300-30-11)

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 305A 220VAC (AX300-30-11)

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 305A 220VAC (AX300-30-11)

16,512,000 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 265A 220VAC (AX260-30-11)

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 265A 220VAC (AX260-30-11)

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 265A 220VAC (AX260-30-11)

13,764,000 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 205A 220VAC (AX205-30-11)

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 205A 220VAC (AX205-30-11)

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 205A 220VAC (AX205-30-11)

11,467,200 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 185A 220VAC ( AX185-30-11)

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 185A 220VAC ( AX185-30-11)

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 185A 220VAC ( AX185-30-11)

9,549,600 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 150A 220VAC (AX150-30-11)

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 150A 220VAC (AX150-30-11)

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 150A 220VAC (AX150-30-11)

7,665,600 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 115A 220VAC (AX115-30-11)

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 115A 220VAC (AX115-30-11)

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 115A 220VAC (AX115-30-11)

6,069,600 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 95A 1NO+1NC 220VAC AX95-30-11-80

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 95A 1NO+1NC 220VAC AX95-30-11-80

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 95A 1NO+1NC 220VAC AX95-30-11-80

4,473,600 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 80A 220VAC AX80-30-11-80

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 80A 220VAC AX80-30-11-80

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 80A 220VAC AX80-30-11-80

3,592,800 VND

Top

 (0)