Contactor & Relay nhiệt

mỗi trang
TIẾP ĐIỂM PHỤ LOẠI EH04-11N

TIẾP ĐIỂM PHỤ LOẠI EH04-11N

TIẾP ĐIỂM PHỤ LOẠI EH04-11N

218,400 VND
CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB100-40N-06

CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB100-40N-06

CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB100-40N-06

7,284,000 VND
CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB63-40N-06

CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB63-40N-06

CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB63-40N-06

1,778,400 VND
CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB40-40N-06

CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB40-40N-06

CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB40-40N-06

1,221,600 VND
CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB25-40N-06

CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB25-40N-06

CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB25-40N-06

669,600 VND
CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB20-20N-06

CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB20-20N-06

CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB20-20N-06

890,400 VND
CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB16-20N-06

CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB16-20N-06

CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB16-20N-06

801,600 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 70KVAR 220V UA 95-30-00 RA

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 70KVAR 220V UA 95-30-00 RA

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 70KVAR 220V UA 95-30-00 RA

6,861,600 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 60KVAR 220V UA UA 63-30-00 RA

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 60KVAR 220V UA UA 63-30-00 RA

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 60KVAR 220V UA UA 63-30-00 RA

6,914,400 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 50KVAR 220V UA 63-30-00 RA

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 50KVAR 220V UA 63-30-00 RA

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 50KVAR 220V UA 63-30-00 RA

6,151,200 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 75KVAR 220V UA 110-30-11

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 75KVAR 220V UA 110-30-11

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 75KVAR 220V UA 110-30-11

9,348,000 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 65KVAR 220V UA 95-30-11

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 65KVAR 220V UA 95-30-11

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 65KVAR 220V UA 95-30-11

5,808,000 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 50KVAR 220V UA 75-30-11

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 50KVAR 220V UA 75-30-11

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 50KVAR 220V UA 75-30-11

5,150,400 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 45KVAR,6.5KA 1NO 1NC UA 63-30-11

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 45KVAR,6.5KA 1NO 1NC UA 63-30-11

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 45KVAR,6.5KA 1NO 1NC UA 63-30-11

4,504,800 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 380V 33KVAR (UA50-30-11)

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 380V 33KVAR (UA50-30-11)

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 380V 33KVAR (UA50-30-11)

3,223,200 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 27.5KVAR,3.5KA 1NO UA 30-30-10

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 27.5KVAR,3.5KA 1NO UA 30-30-10

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 27.5KVAR,3.5KA 1NO UA 30-30-10

2,239,200 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 20KVAR, 3KA 1NO UA 26-30-10

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 20KVAR, 3KA 1NO UA 26-30-10

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 20KVAR, 3KA 1NO UA 26-30-10

1,867,200 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 12.5KVAR 220V UA 16-30-10

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 12.5KVAR 220V UA 16-30-10

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 12.5KVAR 220V UA 16-30-10

1,456,800 VND
RỜ LE NHIỆT 110-142A (TF140DU-142-V1000*)

RỜ LE NHIỆT 110-142A (TF140DU-142-V1000*)

RỜ LE NHIỆT 110-142A (TF140DU-142-V1000*)

4,742,400 VND
RỜ LE NHIỆT 100-135A (TF140DU-135-V1000*)

RỜ LE NHIỆT 100-135A (TF140DU-135-V1000*)

RỜ LE NHIỆT 100-135A (TF140DU-135-V1000*)

4,485,600 VND
RỜ LE NHIỆT 80-110A (TF140DU-110-V1000*)

RỜ LE NHIỆT 80-110A (TF140DU-110-V1000*)

RỜ LE NHIỆT 80-110A (TF140DU-110-V1000*)

4,228,800 VND
RỜ LE NHIỆT 66-90A (TF140DU-90)

RỜ LE NHIỆT 66-90A (TF140DU-90)

RỜ LE NHIỆT 66-90A (TF140DU-90)

3,921,600 VND
RỜ LE NHIỆT 110-142A (TF140DU-142)

RỜ LE NHIỆT 110-142A (TF140DU-142)

RỜ LE NHIỆT 110-142A (TF140DU-142)

4,351,200 VND
RỜ LE NHIỆT 100-135A (TF140DU-135)

RỜ LE NHIỆT 100-135A (TF140DU-135)

RỜ LE NHIỆT 100-135A (TF140DU-135)

4,116,000 VND
RỜ LE NHIỆT 80-110A (TF140DU-110)

RỜ LE NHIỆT 80-110A (TF140DU-110)

RỜ LE NHIỆT 80-110A (TF140DU-110)

3,878,400 VND
RỜ LE NHIỆT 66-90A (TF140DU-90)

RỜ LE NHIỆT 66-90A (TF140DU-90)

RỜ LE NHIỆT 66-90A (TF140DU-90)

3,597,600 VND
RỜ LE NHIỆT 84-96A (TF96-96)

RỜ LE NHIỆT 84-96A (TF96-96)

RỜ LE NHIỆT 84-96A (TF96-96)

3,952,800 VND

Top

 (0)