MCB TÉP SH200L 4.5ka

Dùng đóng cắt mạng điện dân dụng đến 40A dòng cắt ngắn mạch 4.5ka

mỗi trang
CẦU DAO/ APTOMAT TỰ ĐỘNG MCB ABB 1P 6A 4.5KA (SH201L-C6)

CẦU DAO/ APTOMAT TỰ ĐỘNG MCB ABB 1P 6A 4.5KA (SH201L-C6)

CẦU DAO/ APTOMAT TỰ ĐỘNG MCB ABB 1P 6A 4.5KA (SH201L-C6)

133,000 VND

Top

 (0)