Phụ kiện Tmax

mỗi trang
1SDA054873R1- CUỘN SHUNT NGẮT SOR-C 220-240VAC; 220-250VDC, DÙNG CHO A3

1SDA054873R1- CUỘN SHUNT NGẮT SOR-C 220-240VAC; 220-250VDC, DÙNG CHO A3

1SDA054873R1- CUỘN SHUNT NGẮT SOR-C 220-240VAC; 220-250VDC, DÙNG CHO A3

3,235,200 VND
Động cơ điều khiển T4-T5-T6 MOE-E – 1SDA060403R1

Động cơ điều khiển T4-T5-T6 MOE-E – 1SDA060403R1

Động cơ điều khiển T4-T5-T6 MOE-E – 1SDA060403R1

31,536,000 VND
Động cơ điều khiển T4-T5-T6 MOE – 1SDA054897R1

Động cơ điều khiển T4-T5-T6 MOE – 1SDA054897R1

Động cơ điều khiển T4-T5-T6 MOE – 1SDA054897R1

19,598,400 VND
Tiếp điểm báo TRIP T4-T5-T6 MOE – 1SDA060393R1

Tiếp điểm báo TRIP T4-T5-T6 MOE – 1SDA060393R1

Tiếp điểm báo TRIP T4-T5-T6 MOE – 1SDA060393R1

1,852,800 VND
Tiếp điểm báo TRIP T4-T5-T6 MOE – 1SDA055050R1

Tiếp điểm báo TRIP T4-T5-T6 MOE – 1SDA055050R1

Tiếp điểm báo TRIP T4-T5-T6 MOE – 1SDA055050R1

1,579,200 VND
Tiếp điểm phụ – AUX A3 – 1SDA054910R1

Tiếp điểm phụ – AUX A3 – 1SDA054910R1

Tiếp điểm phụ – AUX A3 – 1SDA054910R1

1,922,400 VND
Tiếp điểm phụ – AUX A3 – 1SDA054911R1

Tiếp điểm phụ – AUX A3 – 1SDA054911R1

Tiếp điểm phụ – AUX A3 – 1SDA054911R1

3,160,800 VND
Cuộn shunt ngắt SOR A3 – 1SDA054873R1

Cuộn shunt ngắt SOR A3 – 1SDA054873R1

Cuộn shunt ngắt SOR A3 – 1SDA054873R1

3,235,200 VND
Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR A3 – 1SDA054891R1

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR A3 – 1SDA054891R1

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR A3 – 1SDA054891R1

4,994,400 VND

Top

 (0)