Biến tần ABB

Biến tần ABB

mỗi trang
BIẾN TẦN ABB ACS580-01-430A-4+J400 380V 240KW, 315HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-430A-4+J400 380V 240KW, 315HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-430A-4+J400 380V 240KW, 315HP
197,147,520 VND
BIẾN TẦN ABB ACS580-01-363A-4+J400 380V 200KW, 270HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-363A-4+J400 380V 200KW, 270HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-363A-4+J400 380V 200KW, 270HP

168,211,080 VND
BIẾN TẦN ABB ACS580-01-293A-4+J400 380V 160KW, 210HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-293A-4+J400 380V 160KW, 210HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-293A-4+J400 380V 160KW, 210HP
139,130,784 VND
BIẾN TẦN ABB ACS580-01-246A-4+J400 380V 132 KW,176HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-246A-4+J400 380V 132 KW,176HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-246A-4+J400 380V 132 KW,176HP
116,637,408 VND
BIẾN TẦN ABB ACS580-01-206A-4+J400 380V 110KW, 150HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-206A-4+J400 380V 110KW, 150HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-206A-4+J400 380V 110KW, 150HP
103,291,200 VND
BIẾN TẦN ABB ACS580-01-169A-4+J400 380V 90KW, 150HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-169A-4+J400 380V 90KW, 150HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-169A-4+J400 380V 90KW, 150HP
81,114,048 VND
BIẾN TẦN ABB ACS580-01-145A-4+J400 380V 75KW,125HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-145A-4+J400 380V 75KW,125HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-145A-4+J400 380V 75KW,125HP
62,877,384 VND
BIẾN TẦN ABB ACS580-01-106A-4+J400 380V 55KW, 100HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-106A-4+J400 380V 55KW, 100HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-106A-4+J400 380V 55KW, 100HP
59,857,704 VND
BIẾN TẦN ABB ACS580-01-088A-4+J400 380V 45KW, 75HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-088A-4+J400 380V 45KW, 75HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-088A-4+J400 380V 45KW, 75HP
44,698,392 VND
BIẾN TẦN ABB ACS580-01-073A-4+J400 380V 37KW, 50HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-073A-4+J400 380V 37KW, 50HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-073A-4+J400 380V 37KW, 50HP
38,831,400 VND
BIẾN TẦN ABB ACS580-01-062A-4+J400 380V 30KW, 40HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-062A-4+J400 380V 30KW, 40HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-062A-4+J400 380V 30KW, 40HP
33,624,720 VND
BIẾN TẦN ABB ACS580-01-046A-4+J400 380V 22KW, 30HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-046A-4+J400 380V 22KW, 30HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-046A-4+J400 380V 22KW, 30HP
29,741,256 VND
BIẾN TẦN ABB ACS580-01-038A-4+J400 380V 18.5KW, 25HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-038A-4+J400 380V 18.5KW, 25HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-038A-4+J400 380V 18.5KW, 25HP
25,139,160 VND
BIẾN TẦN ABB ACS580-01-033A-4+J400 380V 15KW, 20HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-033A-4+J400 380V 15KW, 20HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-033A-4+J400 380V 15KW, 20HP
21,687,260 VND
BIẾN TẦN ABB ACS580-01-026A-4+J400 380V 11KW, 15HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-026A-4+J400 380V 11KW, 15HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-026A-4+J400 380V 11KW, 15HP
17,401,392 VND
BIẾN TẦN ABB ACS580-01-018A-4+J400 380V 7.5KW, 10HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-018A-4+J400 380V 7.5KW, 10HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-018A-4+J400 380V 7.5KW, 10HP
14,469,408 VND
BIẾN TẦN ABB 3P ACS580-01-12A7-4+J400 380V 5.5KW, 7.5HP

BIẾN TẦN ABB 3P ACS580-01-12A7-4+J400 380V 5.5KW, 7.5HP

BIẾN TẦN ABB 3P ACS580-01-12A7-4+J400 380V 5.5KW, 7.5HP
12,799,296 VND
BIẾN TẦN ABB 3P ACS580-01-09A5-4+J400 380V 4KW, 5HP

BIẾN TẦN ABB 3P ACS580-01-09A5-4+J400 380V 4KW, 5HP

BIẾN TẦN ABB 3P ACS580-01-09A5-4+J400 380V 4KW, 5HP
10,958,328 VND
BIẾN TẦN ABB 3P ACS580-01-07A3-4+J400 380V 3KW, 4HP

BIẾN TẦN ABB 3P ACS580-01-07A3-4+J400 380V 3KW, 4HP

BIẾN TẦN ABB 3P ACS580-01-07A3-4+J400 380V 3KW, 4HP
9,664,272 VND
BIẾN TẦN ABB ACS580-01-05A7-4+J400 380V 2.2KW, 3HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-05A7-4+J400 380V 2.2KW, 3HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-05A7-4+J400 380V 2.2KW, 3HP
8,887,320 VND
BIẾN TẦN ABB ACS580-01-04A1-4+J400 380V 1.5KW, 2HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-04A1-4+J400 380V 1.5KW, 2HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-04A1-4+J400 380V 1.5KW, 2HP
8,455,752 VND
BIẾN TẦN ABB ACS580-01-03A4-4+J400 380V 1.1KW, 1.5HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-03A4-4+J400 380V 1.1KW, 1.5HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-03A4-4+J400 380V 1.1KW, 1.5HP
7,190,208 VND
BIẾN TẦN ABB ACS580-01-02A7-4+J400 380V 0.75KW, 1HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-02A7-4+J400 380V 0.75KW, 1HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-02A7-4+J400 380V 0.75KW, 1HP
6,960,168 VND
Biến tần ABB ACS380-040S-045A-4 22kW (30HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-045A-4 22kW (30HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-045A-4 22kW (30HP) 3 Pha 380V
22,317,120 VND
Biến tần ABB ACS380-040S-038A-4 18.5kW (25HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-038A-4 18.5kW (25HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-038A-4 18.5kW (25HP) 3 Pha 380V
18,276,840 VND
Biến tần ABB ACS380-040S-032A-4 15kW (20HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-032A-4 15kW (20HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-032A-4 15kW (20HP) 3 Pha 380V
15,656,328 VND
Biến tần ABB ACS380-040S-25A0-4 11kW (15HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-25A0-4 11kW (15HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-25A0-4 11kW (15HP) 3 Pha 380V
11,994,480 VND
Biến tần ABB ACS380-040S-17A0-4 7.5kW (10HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-17A0-4 7.5kW (10HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-17A0-4 7.5kW (10HP) 3 Pha 380V
9,721,944 VND
Biến tần ABB ACS380-040S-12A6-4 5.5kW (7.5HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-12A6-4 5.5kW (7.5HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-12A6-4 5.5kW (7.5HP) 3 Pha 380V
8,301,528 VND
Biến tần ABB ACS380-040S-09A4-4 4kW (5HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-09A4-4 4kW (5HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-09A4-4 4kW (5HP) 3 Pha 380V
6,628,392 VND
Biến tần ABB ACS380-040S-07A2-4 3kW (4HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-07A2-4 3kW (4HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-07A2-4 3kW (4HP) 3 Pha 380V
5,839,128 VND
Biến tần ABB ACS380-040S-05A6-4 2.2kW (3HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-05A6-4 2.2kW (3HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-05A6-4 2.2kW (3HP) 3 Pha 380V
5,185,944 VND
Biến tần ABB ACS380-040S-04A0-4 1.5kW (2HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-04A0-4 1.5kW (2HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-04A0-4 1.5kW (2HP) 3 Pha 380V
4,863,240 VND
Biến tần ABB ACS380-040S-03A3-4 1.1kW (1.5HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-03A3-4 1.1kW (1.5HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-03A3-4 1.1kW (1.5HP) 3 Pha 380V
4,336,872 VND
Biến tần ABB ACS380-040S-02A6-4 0.75kW (1HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-02A6-4 0.75kW (1HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-02A6-4 0.75kW (1HP) 3 Pha 380V
3,871,152 VND
Biến tần ABB ACS380-040S-01A8-4 0.55kW (0.75HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-01A8-4 0.55kW (0.75HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-01A8-4 0.55kW (0.75HP) 3 Pha 380V

Top

   (0)