Biến tần ABB

Biến tần ABB

mỗi trang
Biến tần ABB ACS580-01-430A-4+J400 380V 240KW, 315HP

Biến tần ABB ACS580-01-430A-4+J400 380V 240KW, 315HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-430A-4+J400 380V 240KW, 315HP

213,500,000 VND
Biến tần ABB ACS580-01-363A-4+J400 380V 200KW, 270HP

Biến tần ABB ACS580-01-363A-4+J400 380V 200KW, 270HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-363A-4+J400 380V 200KW, 270HP

182,200,000 VND
Biến tần ABB ACS580-01-293A-4+J400 380V 160KW, 210HP

Biến tần ABB ACS580-01-293A-4+J400 380V 160KW, 210HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-293A-4+J400 380V 160KW, 210HP

150,700,000 VND
Biến tần ABB ACS580-01-246A-4+J400 380V 132 KW,176HP

Biến tần ABB ACS580-01-246A-4+J400 380V 132 KW,176HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-246A-4+J400 380V 132 KW,176HP

126,300,000 VND
Biến tần ABB ACS580-01-206A-4+J400 380V 110KW, 150HP

Biến tần ABB ACS580-01-206A-4+J400 380V 110KW, 150HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-206A-4+J400 380V 110KW, 150HP

112,000,000 VND
Biến tần ABB ACS580-01-169A-4+J400 380V 90KW, 150HP

Biến tần ABB ACS580-01-169A-4+J400 380V 90KW, 150HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-169A-4+J400 380V 90KW, 150HP

88,000,000 VND
Biến tần ABB ACS580-01-145A-4+J400 380V 75KW,125HP

Biến tần ABB ACS580-01-145A-4+J400 380V 75KW,125HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-145A-4+J400 380V 75KW,125HP

68,100,000 VND
Biến tần ABB ACS580-01-106A-4+J400 380V 55KW, 100HP

Biến tần ABB ACS580-01-106A-4+J400 380V 55KW, 100HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-106A-4+J400 380V 55KW, 100HP

64,800,000 VND
Biến tần ABB ACS580-01-088A-4+J400 380V 45KW, 75HP

Biến tần ABB ACS580-01-088A-4+J400 380V 45KW, 75HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-088A-4+J400 380V 45KW, 75HP

48,500,000 VND
Biến tần ABB ACS580-01-073A-4+J400 380V 37KW, 50HP

Biến tần ABB ACS580-01-073A-4+J400 380V 37KW, 50HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-073A-4+J400 380V 37KW, 50HP

42,100,000 VND
Biến tần ABB ACS580-01-062A-4+J400 380V 30KW, 40HP

Biến tần ABB ACS580-01-062A-4+J400 380V 30KW, 40HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-062A-4+J400 380V 30KW, 40HP

36,500,000 VND
Biến tần ABB ACS580-01-046A-4+J400 380V 22KW, 30HP

Biến tần ABB ACS580-01-046A-4+J400 380V 22KW, 30HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-046A-4+J400 380V 22KW, 30HP

33,700,000 VND
Biến tần ABB ACS580-01-038A-4+J400 380V 18.5KW, 25HP

Biến tần ABB ACS580-01-038A-4+J400 380V 18.5KW, 25HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-038A-4+J400 380V 18.5KW, 25HP

32,254,875 VND
Biến tần ABB ACS580-01-026A-4+J400 380V 11KW, 15HP

Biến tần ABB ACS580-01-026A-4+J400 380V 11KW, 15HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-026A-4+J400 380V 11KW, 15HP

19,700,000 VND
Biến tần ABB ACS580-01-018A-4+J400 380V 7.5KW, 10HP

Biến tần ABB ACS580-01-018A-4+J400 380V 7.5KW, 10HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-018A-4+J400 380V 7.5KW, 10HP

16,500,000 VND
Biến tần ABB 3P ACS580-01-12A7-4+J400 380V 5.5KW, 7.5HP

Biến tần ABB 3P ACS580-01-12A7-4+J400 380V 5.5KW, 7.5HP

BIẾN TẦN ABB 3P ACS580-01-12A7-4+J400 380V 5.5KW, 7.5HP

14,500,000 VND
Biến tần ABB 3P ACS580-01-09A5-4+J400 380V 4KW, 5HP

Biến tần ABB 3P ACS580-01-09A5-4+J400 380V 4KW, 5HP

BIẾN TẦN ABB 3P ACS580-01-09A5-4+J400 380V 4KW, 5HP

12,500,000 VND
Biến tần ABB 3P ACS580-01-07A3-4+J400 380V 3KW, 4HP

Biến tần ABB 3P ACS580-01-07A3-4+J400 380V 3KW, 4HP

BIẾN TẦN ABB 3P ACS580-01-07A3-4+J400 380V 3KW, 4HP

11,000,000 VND
Biến tần ABB ACS580-01-05A7-4+J400 380V 2.2KW, 3HP

Biến tần ABB ACS580-01-05A7-4+J400 380V 2.2KW, 3HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-05A7-4+J400 380V 2.2KW, 3HP

10,100,000 VND
Biến tần ABB ACS580-01-04A1-4+J400 380V 1.5KW, 2HP

Biến tần ABB ACS580-01-04A1-4+J400 380V 1.5KW, 2HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-04A1-4+J400 380V 1.5KW, 2HP

10,000,000 VND
Biến tần ABB ACS580-01-03A4-4+J400 380V 1.1KW, 1.5HP

Biến tần ABB ACS580-01-03A4-4+J400 380V 1.1KW, 1.5HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-03A4-4+J400 380V 1.1KW, 1.5HP

8,200,000 VND
Biến tần ABB ACS580-01-02A7-4+J400 380V 0.75KW, 1HP

Biến tần ABB ACS580-01-02A7-4+J400 380V 0.75KW, 1HP

BIẾN TẦN ABB ACS580-01-02A7-4+J400 380V 0.75KW, 1HP

8,000,000 VND
Biến tần ABB ACS380-040S-045A-4 22kW (30HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-045A-4 22kW (30HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-045A-4 22kW (30HP) 3 Pha 380V

22,317,120 VND
Biến tần ABB ACS380-040S-038A-4 18.5kW (25HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-038A-4 18.5kW (25HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-038A-4 18.5kW (25HP) 3 Pha 380V

18,276,840 VND
Biến tần ABB ACS380-040S-032A-4 15kW (20HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-032A-4 15kW (20HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-032A-4 15kW (20HP) 3 Pha 380V

15,656,328 VND
Biến tần ABB ACS380-040S-25A0-4 11kW (15HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-25A0-4 11kW (15HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-25A0-4 11kW (15HP) 3 Pha 380V

11,994,480 VND
Biến tần ABB ACS380-040S-17A0-4 7.5kW (10HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-17A0-4 7.5kW (10HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-17A0-4 7.5kW (10HP) 3 Pha 380V

9,721,944 VND
Biến tần ABB ACS380-040S-12A6-4 5.5kW (7.5HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-12A6-4 5.5kW (7.5HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-12A6-4 5.5kW (7.5HP) 3 Pha 380V

8,301,528 VND
Biến tần ABB ACS380-040S-09A4-4 4kW (5HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-09A4-4 4kW (5HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-09A4-4 4kW (5HP) 3 Pha 380V

6,628,392 VND
Biến tần ABB ACS380-040S-07A2-4 3kW (4HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-07A2-4 3kW (4HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-07A2-4 3kW (4HP) 3 Pha 380V

5,839,128 VND
Biến tần ABB ACS380-040S-05A6-4 2.2kW (3HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-05A6-4 2.2kW (3HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-05A6-4 2.2kW (3HP) 3 Pha 380V

5,185,944 VND
Biến tần ABB ACS380-040S-04A0-4 1.5kW (2HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-04A0-4 1.5kW (2HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-04A0-4 1.5kW (2HP) 3 Pha 380V

4,863,240 VND
Biến tần ABB ACS380-040S-03A3-4 1.1kW (1.5HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-03A3-4 1.1kW (1.5HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-03A3-4 1.1kW (1.5HP) 3 Pha 380V

4,336,872 VND
Biến tần ABB ACS380-040S-02A6-4 0.75kW (1HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-02A6-4 0.75kW (1HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-02A6-4 0.75kW (1HP) 3 Pha 380V

3,871,152 VND
Biến tần ABB ACS380-040S-01A8-4 0.55kW (0.75HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-01A8-4 0.55kW (0.75HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-01A8-4 0.55kW (0.75HP) 3 Pha 380V

Biến tần ABB ACS380-040S-09A8-1 2.2kW (3HP) 1 Pha 220V

Biến tần ABB ACS380-040S-09A8-1 2.2kW (3HP) 1 Pha 220V

Biến tần ABB ACS380-040S-09A8-1 2.2kW (3HP) 1 Pha 220V

Top

   (0)