Cầu dao dạng khối MCCB

mỗi trang
Nắp che đầu nối cho cầu dao 3P HTC XT1 -45%

Nắp che đầu nối cho cầu dao 3P HTC XT1

Nắp che đầu nối cho cầu dao 3P HTC XT1

Phụ kiện dùng cho cầu dao tự động dạng khối
Tmax
 

585,750 VND 1,065,000 VND
Cuộn shunt ngắt XT5 YO 110..240V AC - 110..250V DC

Cuộn shunt ngắt XT5 YO 110..240V AC - 110..250V DC

Cuộn shunt ngắt XT5 YO 110..240V AC - 110..250V DC

Phụ kiện cuộn mở cho cầu dao  XT5-XT6

3,316,000 VND
Nắp che đầu nối cho cầu dao 4P HTC XT1

Nắp che đầu nối cho cầu dao 4P HTC XT1

Nắp che đầu nối cho cầu dao 4P HTC XT1 

 

1,331,000 VND
Tay xoay có trục nối dài dùng cho cầu dao Tmax XT5

Tay xoay có trục nối dài dùng cho cầu dao Tmax XT5

Tay xoay có trục nối dài dùng cho cầu dao Tmax XT5

XT5 RHE Normal transmitted handle
 

4,576,000 VND
Cầu dao A2N MCCB Formula 2P 250A

Cầu dao A2N MCCB Formula 2P 250A

Cầu dao A2N MCCB Formula 2P 250A

Máy cắt MCCB Formula 125A

5,077,000 VND
Cầu dao A1N MCCB Formula 1P 20A 25KA

Cầu dao A1N MCCB Formula 1P 20A 25KA

Cầu dao  A1N MCCB  Formula 1P 20A 25KA

Máy cắt MCCB Formula 125A

1,448,000 VND
Cầu dao A1C MCCB Formula 1P 25A 18KA

Cầu dao A1C MCCB Formula 1P 25A 18KA

Cầu dao A1C MCCB Formula 1P 25A 18KA

Máy cắt MCCB Formula 125A

1,187,000 VND
Cầu dao A2N MCCB Formula 2P 150A

Cầu dao A2N MCCB Formula 2P 150A

Cầu dao tự động dạng khối MCCB A2N MCCB Formula 2P 150A

4,315,000 VND
Cầu dao A1C MCCB Formula 3P 63A 25KA

Cầu dao A1C MCCB Formula 3P 63A 25KA

Cầu dao tự động dạng khối - MCCB Formula A1C 3P 63A 25KA

2,041,000 VND
Cầu dao tụ động MCCB A1N 2P 63A 36KA

Cầu dao tụ động MCCB A1N 2P 63A 36KA

Cầu dao tụ động MCCB A1N 2P 63A 36KA

2,116,000 VND
Cầu dao A1N MCCB Formula 2P 32A

Cầu dao A1N MCCB Formula 2P 32A

Cầu dao A1N MCCB Formula 2P 32A

Máy cắt MCCB Formula 125A

1,893,000 VND
Cuộn Shunt S2C-A1 AC/DC 12...60V

Cuộn Shunt S2C-A1 AC/DC 12...60V

Cuộn Shunt  S2C-A1 AC/DC 12...60V

Phụ kiện cuộn ngắt cho cầu dao tự động dạng tép

1,457,000 VND
Tiếp điểm phụ ABB S2C-H6R

Tiếp điểm phụ ABB S2C-H6R

Tiếp điểm tín hiệu/ tiếp điểm phụ (1CO)

309,000 VND
Tiêp điểm phụ ABB S2C-S/H6R

Tiêp điểm phụ ABB S2C-S/H6R

Tiếp điểm tín hiệu/ tiếp điểm phụ (1CO)

485,000 VND
Tấm ngăn pha - PB ABB 1SDA066681R1

Tấm ngăn pha - PB ABB 1SDA066681R1

Tấm ngăn pha - PB ABB 1SDA066681R1

458,000 VND
Tấm ngăn pha - PB ABB 1SDA066680R1

Tấm ngăn pha - PB ABB 1SDA066680R1

Tấm ngăn pha - PB ABB 1SDA066680R1

467,000 VND
Tấm ngăn pha - PB ABB 1SDA066676R1

Tấm ngăn pha - PB ABB 1SDA066676R1

Tấm ngăn pha - PB ABB 1SDA066676R1

305,000 VND
Tấm ngăn pha - PB ABB 1SDA066675R1

Tấm ngăn pha - PB ABB 1SDA066675R1

Tấm ngăn pha - PB ABB 1SDA066675R1

312,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối 125A 30KA ABB

Cầu dao tự động dạng khối 125A 30KA ABB

Cầu dao tự động dạng khối 125A 30KA ABB

2,673,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối 100A 30KA ABB

Cầu dao tự động dạng khối 100A 30KA ABB

Cầu dao tự động dạng khối 100A 30KA ABB

2,227,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối 80A 30KA ABB

Cầu dao tự động dạng khối 80A 30KA ABB

Cầu dao tự động dạng khối 80A 30KA ABB

2,116,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối 60A 30KA ABB

Cầu dao tự động dạng khối 60A 30KA ABB

Cầu dao tự động dạng khối 60A 30KA ABB

2,116,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối 50A 30KA ABB

Cầu dao tự động dạng khối 50A 30KA ABB

Cầu dao tự động dạng khối 50A 30KA ABB

1,893,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối 40A 30KA ABB

Cầu dao tự động dạng khối 40A 30KA ABB

Cầu dao tự động dạng khối 40A 30KA ABB

1,893,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối 25A 30KA ABB

Cầu dao tự động dạng khối 25A 30KA ABB

Cầu dao tự động dạng khối 25A 30KA ABB

1,893,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối 20A 30KA ABB

Cầu dao tự động dạng khối 20A 30KA ABB

Cầu dao tự động dạng khối 20A 30KA ABB

1,893,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối 20A 18KA ABB

Cầu dao tự động dạng khối 20A 18KA ABB

Cầu dao tự động dạng khối 20A 18KA ABB

1,187,000 VND
Front Lock Door gắn ở mặt trước MCCB ABB - 1SDA066179R1

Front Lock Door gắn ở mặt trước MCCB ABB - 1SDA066179R1

Front Lock Door gắn ở mặt trước MCCB ABB - 1SDA066179R1

2,121,000 VND
Cuộn bảo vệ điện áp thấp ABB - 1SDA063552R1

Cuộn bảo vệ điện áp thấp ABB - 1SDA063552R1

Cuộn bảo vệ điện áp thấp ABB - 1SDA063552R1

1,000 VND
Cuộn shunt ngắt ABB - 1SDA063548R1

Cuộn shunt ngắt ABB - 1SDA063548R1

Cuộn shunt ngắt ABB - 1SDA063548R1

1,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối MCCB 4P 1600A 70KA ABB

Cầu dao tự động dạng khối MCCB 4P 1600A 70KA ABB

Cầu dao tự động dạng khối MCCB 4P 1600A 70KA ABB 

 

1,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối MCCB 4P 1600A 50KA ABB

Cầu dao tự động dạng khối MCCB 4P 1600A 50KA ABB

Cầu dao tự động dạng khối MCCB 4P 1600A 50KA ABB 

 

1,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối MCCB 4P 1250A 70KA ABB

Cầu dao tự động dạng khối MCCB 4P 1250A 70KA ABB

Cầu dao tự động dạng khối MCCB 4P 1250A 70KA ABB 

 

1,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối MCCB 1250A 70KA ABB

Cầu dao tự động dạng khối MCCB 1250A 70KA ABB

Cầu dao tự động dạng khối MCCB 1250A 70KA ABB 

 

1,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối MCCB 1000A 70KA ABB

Cầu dao tự động dạng khối MCCB 1000A 70KA ABB

Cầu dao tự động dạng khối MCCB 1000A 70KA ABB 

 

1,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối MCCB 1000A 50KA ABB

Cầu dao tự động dạng khối MCCB 1000A 50KA ABB

Cầu dao tự động dạng khối MCCB 1000A 50KA ABB 

 

1,000 VND

Top

   (0)