Nút nhấn

mỗi trang
NÚT NHẤN KHẨN KHÔNG CÓ ĐÈN MÀU ĐỎ 2 NC XOAY NHẢ CE4T-10R-02

NÚT NHẤN KHẨN KHÔNG CÓ ĐÈN MÀU ĐỎ 2 NC XOAY NHẢ CE4T-10R-02

NÚT NHẤN KHẨN KHÔNG CÓ ĐÈN MÀU ĐỎ 2 NC XOAY NHẢ CE4T-10R-02

Nút  nhấn dừng khẩn cấp của công tắc loại CE4T-10R-02

301,000 VND
CÔNG TẮC 3 VỊ TRÍ 2 NO C3SS1-30B-20 Kim loại Crom

CÔNG TẮC 3 VỊ TRÍ 2 NO C3SS1-30B-20 Kim loại Crom

CÔNG TẮC 3 VỊ TRÍ 2 NO C3SS1-30B-20 Kim loại Crom

Công tắc chuyển mạch vặn tay ngắn loại C3SS1-30B-20

396,000 VND
CÔNG TẮC 3 VỊ TRÍ 2 NO C3SS1-10B-20

CÔNG TẮC 3 VỊ TRÍ 2 NO C3SS1-10B-20

CÔNG TẮC 3 VỊ TRÍ 2 NO C3SS1-10B-20

Công tắc chuyển mạch vặn tay ngắn loại C3SS1-10B-20

150,000 VND
Công tắc xoay 2 vị trí 2 NO C2SS2-10B-20

Công tắc xoay 2 vị trí 2 NO C2SS2-10B-20

Công tắc xoay 2 vị trí 2 NO C2SS2-10B-20

Công tắc chuyển mạch vặn tay ngắn loại C2SS2-10B-20

223,000 VND
Công tắc xoay 2 vị trí 1 NO C2SS2-10B-20

Công tắc xoay 2 vị trí 1 NO C2SS2-10B-20

Công tắc xoay 2 vị trí 1 NO C2SS2-10B-20

Công tắc chuyển mạch vặn tay ngắn loại C2SS2-10B-20

175,000 VND
Nút nhấn 2 vị trí chuyển mạch tay vặn ngắn 1 NO loại tự giữ C2SS1-10B-10

Nút nhấn 2 vị trí chuyển mạch tay vặn ngắn 1 NO loại tự giữ C2SS1-10B-10

Nút nhấn 2  vị trí chuyển mạch tay vặn ngắn 1 NO  loại tự giữ C2SS1-10B-10

Nút nhấn của công tắc tự giữ C2SS1-10B-10

175,000 VND
Nút nhấn của công tắc CP1-10R-01 nhựa màu đen 1 NC đỏ

Nút nhấn của công tắc CP1-10R-01 nhựa màu đen 1 NC đỏ

Nút nhấn của công tắc CP1-10R-01 nhựa màu đen 1 NC đỏ

Nút nhấn đầu bằng tự nhả 

105,000 VND
Nút nhấn của công tắc CP1-10G-10 nhựa màu đen 1NO xanh lá cây

Nút nhấn của công tắc CP1-10G-10 nhựa màu đen 1NO xanh lá cây

Nút nhấn của công tắc CP1-10G-10 nhựa màu đen 1NO xanh lá cây

Nút nhấn đầu bằng tự nhả 

105,000 VND
Nút nhấn của công tắc CP1-10R-10 nhựa màu đen 1 NO đỏ

Nút nhấn của công tắc CP1-10R-10 nhựa màu đen 1 NO đỏ

Nút nhấn của công tắc CP1-10R-10 nhựa màu đen 1NO đỏ

Nút nhấn đầu bằng tự nhả nhựa màu đen 1 NO đỏ

105,000 VND
Nút nhấn dừng khẩn cấp màu đỏ của công tắc loại CE4K1-10R-11

Nút nhấn dừng khẩn cấp màu đỏ của công tắc loại CE4K1-10R-11

NÚT NHẤN KHẨN MÀU ĐỎ 1NO+1NC Ø40MM CÓ KHOÁ CE4K1-10R-11

Nút nhấn dừng khẩn cấp của công tắc loại CE4K1-10R-11

432,000 VND
Nút nhấn dừng khẩn cấp màu đỏ của công tắc loại CE4P-10R-11

Nút nhấn dừng khẩn cấp màu đỏ của công tắc loại CE4P-10R-11

NÚT NHẤN KHẨN MÀU ĐỎ 1NO+1NC Ø40MM KÉO NHẢ CE4P-10R-11

Nút nhấn dừng khẩn cấp của công tắc loại CE4P-10R-11

301,000 VND
Nút nhấn dừng khẩn cấp màu đỏ của công tắc loại CE4T-10R-11

Nút nhấn dừng khẩn cấp màu đỏ của công tắc loại CE4T-10R-11

NÚT NHẤN KHẨN MÀU ĐỎ 1NO+1NC Ø40MM XOAY NHẢ CE4T-10R-11

Nút  nhấn dừng khẩn cấp của công tắc loại CE4T-10R-11

301,000 VND
Nút nhấn dừng khẩn cấp màu đỏ của công tắc loại CE3T-10R-11

Nút nhấn dừng khẩn cấp màu đỏ của công tắc loại CE3T-10R-11

NÚT NHẤN KHẨN MÀU ĐỎ 1NO+1NC Ø30MM XOAY NHẢ CE3T-10R-11

Nút nhấn dừng khẩn cấp của công tắc loại CE3T-10R-11

301,000 VND
Công tắc 3 vị trí màu đen 2NO C3SS2-10B-20

Công tắc 3 vị trí màu đen 2NO C3SS2-10B-20

CÔNG TẮC 3 VỊ TRÍ TAY VẶN NGẮN, MÀU ĐEN, LÒ XO 2NO C3SS2-10B-20

Công tắc chuyển mạch vặn tay ngắn loại C3SS2-10B-20

348,000 VND
Công tắc 3 vị trí màu đen C3SS1-10B-11

Công tắc 3 vị trí màu đen C3SS1-10B-11

CÔNG TẮC 3 VỊ TRÍ TAY VẶN NGẮN, MÀU ĐEN, THƯỜNG 1NO+1NC C3SS1-10B-11

Công tắc chuyển mạch vặn tay ngắn loại C3SS1-10B-11

150,000 VND
Công tắc 2 vị trí màu đen 1NO+1NC C2SS2-10B-11

Công tắc 2 vị trí màu đen 1NO+1NC C2SS2-10B-11

CÔNG TẮC 2 VỊ TRÍ TAY VẶN NGẮN, MÀU ĐEN, THƯỜNG 1NO+1NC C2SS2-10B-11

Công tắc chuyển mạch vặn tay ngắn loại C2SS2-10B-11

223,000 VND
Công tắc xoay 2 vị trí 1NO+1NC C2SS1-10B-11

Công tắc xoay 2 vị trí 1NO+1NC C2SS1-10B-11

CÔNG TẮC XOAY 2 VỊ TRÍ 1NO+1NC C2SS1-10B-11

Công tắc chuyển mạch vặn tay ngắn loại C2SS1-10B-11

223,000 VND
Nút nhấn màu xanh lá của công tắc CP1-13G-10

Nút nhấn màu xanh lá của công tắc CP1-13G-10

NÚT NHẤN ĐẦU BẰNG LED XANH LÁ 1NO 220VAC/DC, TỰ NHẢ CP1-13G-10

Nút nhấn của công tắc CP1-13G-10

295,000 VND
Nút nhấn màu đỏ của công tắc CP1-13R-01

Nút nhấn màu đỏ của công tắc CP1-13R-01

NÚT NHẤN ĐẦU BẰNG LED ĐỎ 1NC 220VAC/DC, TỰ NHẢ CP1-13R-01

Nút nhấn của công tắc CP1-13R-01

295,000 VND
Nút nhấn màu đỏ của công tắc CP1-13R-10

Nút nhấn màu đỏ của công tắc CP1-13R-10

NÚT NHẤN ĐẦU BẰNG LED ĐỎ 1NO 220VAC/DC, TỰ NHẢ CP1-13R-10

Nút nhấn của công tắc CP1-13R-10

295,000 VND
Nút nhấn màu xanh của công tắc CP1-12G-10

Nút nhấn màu xanh của công tắc CP1-12G-10

NÚT NHẤN XANH 1NO CÓ ĐÈN 110-130VAC (CP1-12G-10)

Nút nhấn của công tắc CP1-12G-10

295,000 VND
Nút nhấn màu đỏ của công tắc CP1-12R-01

Nút nhấn màu đỏ của công tắc CP1-12R-01

NÚT NHẤN ĐỎ 1NC CÓ ĐÈN 110-130VAC (CP1-12R-01)

Nút nhấn của công tắc CP1-12R-01

295,000 VND
Nút nhấn màu đỏ của công tắc CP1-12R-10

Nút nhấn màu đỏ của công tắc CP1-12R-10

NÚT NHẤN ĐỎ 1NO CÓ ĐÈN 110-130VAC (CP1-12R-10)

Nút nhấn của công tắc CP1-12R-10

295,000 VND
Nút nhấn màu xanh lá của công tắc CP1-11G-10

Nút nhấn màu xanh lá của công tắc CP1-11G-10

NÚT NHẤN ĐẦU BẰNG LED XANH LÁ 1NO 24VAC/DC, TỰ NHẢ CP1-11G-10

Nút nhấn của công tắc CP1-11G-10

295,000 VND
Nút nhấn màu đỏ của công tắc CP1-11R-01

Nút nhấn màu đỏ của công tắc CP1-11R-01

NÚT NHẤN ĐẦU BẰNG LED ĐỎ 1NC 24VAC/DC, TỰ NHẢ CP1-11R-01

Nút nhấn của công tắc CP1-11R-01

295,000 VND
Nút nhấn màu đỏ của công tắc CP1-11R-10

Nút nhấn màu đỏ của công tắc CP1-11R-10

NÚT NHẤN ĐẦU BẰNG LED ĐỎ 1NO 24VAC/DC, TỰ NHẢ CP1-11R-10

Nút nhấn của công tắc CP1-11R-10

295,000 VND
Nút nhấn màu đen của công tắc CP1-10B-11

Nút nhấn màu đen của công tắc CP1-10B-11

NÚT NHẤN ĐEN 1NO+1NC CP1-10B-11

Nút nhấn của công tắc CP1-10B-11

222,000 VND
Nút nhấn màu trắng của công tắc CP1-10W-10

Nút nhấn màu trắng của công tắc CP1-10W-10

NÚT NHẤN TRẮNG ĐẦU BẰNG 1NO TỰ NHẢ CP1-10W-10

Nút nhấn của công tắc CP1-10W-10

105,000 VND
Nút nhấn màu xanh dương của công tắc CP1-10L-10

Nút nhấn màu xanh dương của công tắc CP1-10L-10

NÚT NHẤN XANH DƯƠNG 1NO CP1-10L-10

Nút nhấn của công tắc CP1-10L-10

109,000 VND
Nút nhấn màu vàng của công tắc CP1-10Y-11

Nút nhấn màu vàng của công tắc CP1-10Y-11

NÚT NHẤN VÀNG ĐẦU BẰNG 1NO+1NC TỰ NHẢ CP1-10Y-11

Nút nhấn của công tắc CP1-10Y-11

222,000 VND
Nút nhấn xanh lá của công tắc CP1-10G-11

Nút nhấn xanh lá của công tắc CP1-10G-11

NÚT NHẤN XANH LÁ ĐẦU BẰNG 1NO+1NC TỰ NHẢ CP1-10G-11

Nút nhấn của công tắc CP1-10G-11

222,200 VND
Nút nhấn đỏ của công tắc CP1-10R-11

Nút nhấn đỏ của công tắc CP1-10R-11

NÚT NHẤN ĐỎ ĐẦU BẰNG 1NO+1NC TỰ NHẢ CP1-10R-11

Nút nhấn của công tắc CP1-10R-11

222,000 VND

Top

   (0)