Nút nhấn

mỗi trang
Nút nhấn dừng khẩn cấp màu đỏ của công tắc loại CE4K1-10R-11 -50%

Nút nhấn dừng khẩn cấp màu đỏ của công tắc loại CE4K1-10R-11

NÚT NHẤN KHẨN MÀU ĐỎ 1NO+1NC Ø40MM CÓ KHOÁ CE4K1-10R-11

Nút nhấn dừng khẩn cấp của công tắc loại CE4K1-10R-11

168,000 VND 336,000 VND
Nút nhấn dừng khẩn cấp màu đỏ của công tắc loại CE4P-10R-11 -50%

Nút nhấn dừng khẩn cấp màu đỏ của công tắc loại CE4P-10R-11

NÚT NHẤN KHẨN MÀU ĐỎ 1NO+1NC Ø40MM KÉO NHẢ CE4P-10R-11

Nút nhấn dừng khẩn cấp của công tắc loại CE4P-10R-11

117,000 VND 234,000 VND
Nút nhấn dừng khẩn cấp màu đỏ của công tắc loại CE4T-10R-11 -50%

Nút nhấn dừng khẩn cấp màu đỏ của công tắc loại CE4T-10R-11

NÚT NHẤN KHẨN MÀU ĐỎ 1NO+1NC Ø40MM XOAY NHẢ CE4T-10R-11

Nút  nhấn dừng khẩn cấp của công tắc loại CE4T-10R-11

117,000 VND 234,000 VND
Nút nhấn dừng khẩn cấp màu đỏ của công tắc loại CE3T-10R-11 -50%

Nút nhấn dừng khẩn cấp màu đỏ của công tắc loại CE3T-10R-11

NÚT NHẤN KHẨN MÀU ĐỎ 1NO+1NC Ø30MM XOAY NHẢ CE3T-10R-11

Nút nhấn dừng khẩn cấp của công tắc loại CE3T-10R-11

118,500 VND 237,000 VND
Công tắc 3 vị trí màu đen 2NO C3SS2-10B-20 -50%

Công tắc 3 vị trí màu đen 2NO C3SS2-10B-20

CÔNG TẮC 3 VỊ TRÍ TAY VẶN NGẮN, MÀU ĐEN, LÒ XO 2NO C3SS2-10B-20

Công tắc chuyển mạch vặn tay ngắn loại C3SS2-10B-20

156,500 VND 313,000 VND
Công tắc 3 vị trí màu đen C3SS1-10B-11 -50%

Công tắc 3 vị trí màu đen C3SS1-10B-11

CÔNG TẮC 3 VỊ TRÍ TAY VẶN NGẮN, MÀU ĐEN, THƯỜNG 1NO+1NC C3SS1-10B-11

Công tắc chuyển mạch vặn tay ngắn loại C3SS1-10B-11

59,500 VND 119,000 VND
Công tắc 2 vị trí màu đen 1NO+1NC C2SS2-10B-11 -50%

Công tắc 2 vị trí màu đen 1NO+1NC C2SS2-10B-11

CÔNG TẮC 2 VỊ TRÍ TAY VẶN NGẮN, MÀU ĐEN, THƯỜNG 1NO+1NC C2SS2-10B-11

Công tắc chuyển mạch vặn tay ngắn loại C2SS2-10B-11

90,000 VND 180,000 VND
Công tắc xoay 2 vị trí 1NO+1NC C2SS1-10B-11 -50%

Công tắc xoay 2 vị trí 1NO+1NC C2SS1-10B-11

CÔNG TẮC XOAY 2 VỊ TRÍ 1NO+1NC C2SS1-10B-11

Công tắc chuyển mạch vặn tay ngắn loại C2SS1-10B-11

88,000 VND 176,000 VND
Nút nhấn màu xanh lá của công tắc CP1-13G-10 -50%

Nút nhấn màu xanh lá của công tắc CP1-13G-10

NÚT NHẤN ĐẦU BẰNG LED XANH LÁ 1NO 220VAC/DC, TỰ NHẢ CP1-13G-10

Nút nhấn của công tắc CP1-13G-10

116,500 VND 233,000 VND
Nút nhấn màu đỏ của công tắc CP1-13R-01 -50%

Nút nhấn màu đỏ của công tắc CP1-13R-01

NÚT NHẤN ĐẦU BẰNG LED ĐỎ 1NC 220VAC/DC, TỰ NHẢ CP1-13R-01

Nút nhấn của công tắc CP1-13R-01

125,000 VND 250,000 VND
Nút nhấn màu đỏ của công tắc CP1-13R-10 -50%

Nút nhấn màu đỏ của công tắc CP1-13R-10

NÚT NHẤN ĐẦU BẰNG LED ĐỎ 1NO 220VAC/DC, TỰ NHẢ CP1-13R-10

Nút nhấn của công tắc CP1-13R-10

116,500 VND 233,000 VND
Nút nhấn màu xanh của công tắc CP1-12G-10 -50%

Nút nhấn màu xanh của công tắc CP1-12G-10

NÚT NHẤN XANH 1NO CÓ ĐÈN 110-130VAC (CP1-12G-10)

Nút nhấn của công tắc CP1-12G-10

116,500 VND 233,000 VND
Nút nhấn màu đỏ của công tắc CP1-12R-01 -50%

Nút nhấn màu đỏ của công tắc CP1-12R-01

NÚT NHẤN ĐỎ 1NC CÓ ĐÈN 110-130VAC (CP1-12R-01)

Nút nhấn của công tắc CP1-12R-01

116,500 VND 233,000 VND
Nút nhấn màu đỏ của công tắc CP1-12R-10 -50%

Nút nhấn màu đỏ của công tắc CP1-12R-10

NÚT NHẤN ĐỎ 1NO CÓ ĐÈN 110-130VAC (CP1-12R-10)

Nút nhấn của công tắc CP1-12R-10

116,500 VND 233,000 VND
Nút nhấn màu xanh lá của công tắc CP1-11G-10 -50%

Nút nhấn màu xanh lá của công tắc CP1-11G-10

NÚT NHẤN ĐẦU BẰNG LED XANH LÁ 1NO 24VAC/DC, TỰ NHẢ CP1-11G-10

Nút nhấn của công tắc CP1-11G-10

132,000 VND 264,000 VND
Nút nhấn màu đỏ của công tắc CP1-11R-01 -50%

Nút nhấn màu đỏ của công tắc CP1-11R-01

NÚT NHẤN ĐẦU BẰNG LED ĐỎ 1NC 24VAC/DC, TỰ NHẢ CP1-11R-01

Nút nhấn của công tắc CP1-11R-01

116,500 VND 233,000 VND
Nút nhấn màu đỏ của công tắc CP1-11R-10 -50%

Nút nhấn màu đỏ của công tắc CP1-11R-10

NÚT NHẤN ĐẦU BẰNG LED ĐỎ 1NO 24VAC/DC, TỰ NHẢ CP1-11R-10

Nút nhấn của công tắc CP1-11R-10

116,500 VND 233,000 VND
Nút nhấn màu đen của công tắc CP1-10B-11 -50%

Nút nhấn màu đen của công tắc CP1-10B-11

NÚT NHẤN ĐEN 1NO+1NC CP1-10B-11

Nút nhấn của công tắc CP1-10B-11

87,500 VND 175,000 VND
Nút nhấn màu trắng của công tắc CP1-10W-10 -50%

Nút nhấn màu trắng của công tắc CP1-10W-10

NÚT NHẤN TRẮNG ĐẦU BẰNG 1NO TỰ NHẢ CP1-10W-10

Nút nhấn của công tắc CP1-10W-10

41,000 VND 82,000 VND
Nút nhấn màu xanh dương của công tắc CP1-10L-10 -50%

Nút nhấn màu xanh dương của công tắc CP1-10L-10

NÚT NHẤN XANH DƯƠNG 1NO CP1-10L-10

Nút nhấn của công tắc CP1-10L-10

42,500 VND 85,000 VND
Nút nhấn màu vàng của công tắc CP1-10Y-11 -50%

Nút nhấn màu vàng của công tắc CP1-10Y-11

NÚT NHẤN VÀNG ĐẦU BẰNG 1NO+1NC TỰ NHẢ CP1-10Y-11

Nút nhấn của công tắc CP1-10Y-11

87,500 VND 175,000 VND
Nút nhấn xanh lá của công tắc CP1-10G-11 -50%

Nút nhấn xanh lá của công tắc CP1-10G-11

NÚT NHẤN XANH LÁ ĐẦU BẰNG 1NO+1NC TỰ NHẢ CP1-10G-11

Nút nhấn của công tắc CP1-10G-11

87,500 VND 175,000 VND
Nút nhấn đỏ của công tắc CP1-10R-11 -50%

Nút nhấn đỏ của công tắc CP1-10R-11

NÚT NHẤN ĐỎ ĐẦU BẰNG 1NO+1NC TỰ NHẢ CP1-10R-11

Nút nhấn của công tắc CP1-10R-11

87,500 VND 175,000 VND

Top

   (0)