Rơle giám sát dòng điện 1 pha

mỗi trang
Rơ le giám sát điện áp ABB CM-ESS.MS

Rơ le giám sát điện áp ABB CM-ESS.MS

Tên sản phẩm: Rơ le giám sát điện áp ABB
Mã sản phẩm: 1SVR730830R0500
Dòng điện:24-240V AC/DC
Thương hiệu: ABB

1 VND
Rơ le giám sát dòng điện CM-SRS.22S 220-240 V AC

Rơ le giám sát dòng điện CM-SRS.22S 220-240 V AC

RƠ LE GIÁM SÁT DÒNG CHỈNH 3-15A 2C/O 220-240VAC CM-SRS.22S

6,315,000 VND
Rơ le giám sát dòng điện CM-SRS.22S 110-130 V AC

Rơ le giám sát dòng điện CM-SRS.22S 110-130 V AC

RƠ LE GIÁM SÁT DÒNG CHỈNH 1-5A 2C/O 110-130VAC CM-SRS.22S

6,315,000 VND
Rơ le giám sát dòng điện CM-SRS.22S 24-240 V AC/DC

Rơ le giám sát dòng điện CM-SRS.22S 24-240 V AC/DC

RƠ LE GIÁM SÁT DÒNG CHỈNH 0.3-1.5A 2C/O 24-240VAC/DC CM-SRS.22S

7,383,000 VND
Rơ le giám sát dòng điện CM-SRS.21S 220-240 V AC -50%

Rơ le giám sát dòng điện CM-SRS.21S 220-240 V AC

RƠ LE GIÁM SÁT DÒNG CHỈNH 0.1-1A 2C/O 220-240VAC CM-SRS.21S

2,549,500 VND 5,099,000 VND
Rơ le giám sát dòng điện CM-SRS.21S 110-130 V AC

Rơ le giám sát dòng điện CM-SRS.21S 110-130 V AC

RƠ LE GIÁM SÁT DÒNG CHỈNH 10-100MA 2C/O 110-130VAC CM-SRS.21S

6,315,000 VND
Rơ le giám sát dòng điện CM-SRS.21S 24-240 V AC/DC

Rơ le giám sát dòng điện CM-SRS.21S 24-240 V AC/DC

RƠ LE GIÁM SÁT DÒNG CHỈNH 3-30MA 2C/O 24-240VAC/DC CM-SRS.21S

7,383,000 VND

Top

   (0)