Rơle giám sát dòng điện 1 pha

mỗi trang
Rơ le giám sát dòng điện CM-SRS.22S 220-240 V AC -50%

Rơ le giám sát dòng điện CM-SRS.22S 220-240 V AC

RƠ LE GIÁM SÁT DÒNG CHỈNH 3-15A 2C/O 220-240VAC CM-SRS.22S

2,706,500 VND 5,413,000 VND
Rơ le giám sát dòng điện CM-SRS.22S 110-130 V AC -50%

Rơ le giám sát dòng điện CM-SRS.22S 110-130 V AC

RƠ LE GIÁM SÁT DÒNG CHỈNH 1-5A 2C/O 110-130VAC CM-SRS.22S

2,489,000 VND 4,978,000 VND
Rơ le giám sát dòng điện CM-SRS.22S 24-240 V AC/DC -50%

Rơ le giám sát dòng điện CM-SRS.22S 24-240 V AC/DC

RƠ LE GIÁM SÁT DÒNG CHỈNH 0.3-1.5A 2C/O 24-240VAC/DC CM-SRS.22S

2,910,500 VND 5,821,000 VND
Rơ le giám sát dòng điện CM-SRS.21S 220-240 V AC -50%

Rơ le giám sát dòng điện CM-SRS.21S 220-240 V AC

RƠ LE GIÁM SÁT DÒNG CHỈNH 0.1-1A 2C/O 220-240VAC CM-SRS.21S

2,549,500 VND 5,099,000 VND
Rơ le giám sát dòng điện CM-SRS.21S 110-130 V AC -50%

Rơ le giám sát dòng điện CM-SRS.21S 110-130 V AC

RƠ LE GIÁM SÁT DÒNG CHỈNH 10-100MA 2C/O 110-130VAC CM-SRS.21S

2,489,000 VND 4,978,000 VND
Rơ le giám sát dòng điện CM-SRS.21S 24-240 V AC/DC -50%

Rơ le giám sát dòng điện CM-SRS.21S 24-240 V AC/DC

RƠ LE GIÁM SÁT DÒNG CHỈNH 3-30MA 2C/O 24-240VAC/DC CM-SRS.21S

2,910,500 VND 5,821,000 VND

Top

   (0)