Phụ kiện Tmax

mỗi trang
Nắp che đầu nối cho cầu dao 3P HTC XT1 -45%

Nắp che đầu nối cho cầu dao 3P HTC XT1

Nắp che đầu nối cho cầu dao 3P HTC XT1

Phụ kiện dùng cho cầu dao tự động dạng khối
Tmax
 

585,750 VND 1,065,000 VND
Cuộn shunt ngắt XT5 YO 110..240V AC - 110..250V DC

Cuộn shunt ngắt XT5 YO 110..240V AC - 110..250V DC

Cuộn shunt ngắt XT5 YO 110..240V AC - 110..250V DC

Phụ kiện cuộn mở cho cầu dao  XT5-XT6

3,316,000 VND
Nắp che đầu nối cho cầu dao 4P HTC XT1

Nắp che đầu nối cho cầu dao 4P HTC XT1

Nắp che đầu nối cho cầu dao 4P HTC XT1 

 

1,331,000 VND
Tay xoay có trục nối dài dùng cho cầu dao Tmax XT5

Tay xoay có trục nối dài dùng cho cầu dao Tmax XT5

Tay xoay có trục nối dài dùng cho cầu dao Tmax XT5

XT5 RHE Normal transmitted handle
 

4,576,000 VND
Cuộn bảo vệ điện áp thấp ABB - 1SDA063552R1

Cuộn bảo vệ điện áp thấp ABB - 1SDA063552R1

Cuộn bảo vệ điện áp thấp ABB - 1SDA063552R1

1,000 VND
Cuộn shunt ngắt ABB - 1SDA063548R1

Cuộn shunt ngắt ABB - 1SDA063548R1

Cuộn shunt ngắt ABB - 1SDA063548R1

1,000 VND
Tay xoay ABB - 1SDA062122R1

Tay xoay ABB - 1SDA062122R1

Tay xoay ABB - 1SDA062122R1

 

1,000 VND
Mặt đế ABB - 1SDA062104R1

Mặt đế ABB - 1SDA062104R1

Mặt đế ABB - 1SDA062104R1

 

1,000 VND
Mặt đế ABB - 1SDA060418R1

Mặt đế ABB - 1SDA060418R1

Mặt đế ABB - 1SDA060418R1

1,000 VND
Tay xoay ABB - 1SDA060409R1

Tay xoay ABB - 1SDA060409R1

Tay xoay ABB - 1SDA060409R1

 

1,000 VND
Động cơ điều khiển ABB - 1SDA060398R1

Động cơ điều khiển ABB - 1SDA060398R1

Động cơ điều khiển ABB - 1SDA060398R1

1,000 VND
Kích chuyển của MCCB ABB - 1SDA060390R1

Kích chuyển của MCCB ABB - 1SDA060390R1

Kích chuyển của MCCB ABB - 1SDA060390R1

1,000 VND
Phần cố định của MCCB ABB - 1SDA060385R1

Phần cố định của MCCB ABB - 1SDA060385R1

Phần cố định của MCCB ABB - 1SDA060385R1

1,000 VND
Tấm ngăn pha ABB - 1SDA054971R1

Tấm ngăn pha ABB - 1SDA054971R1

Tấm ngăn pha ABB - 1SDA054971R1

809,000 VND
Tấm ngăn pha ABB - 1SDA054970R1

Tấm ngăn pha ABB - 1SDA054970R1

Tấm ngăn pha ABB - 1SDA054970R1

543,000 VND
Tay xoay ABB - 1SDA054929R1

Tay xoay ABB - 1SDA054929R1

Tay xoay ABB - 1SDA054929R1

1,000 VND
Tiếp điểm phụ ABB 1SDA054912R1

Tiếp điểm phụ ABB 1SDA054912R1

Tiếp điểm phụ ABB 1SDA054912R1

1,000 VND
Tấm ngăn pha - PB ABB PB H=100mm T6 1SDA050697R1

Tấm ngăn pha - PB ABB PB H=100mm T6 1SDA050697R1

Tấm ngăn pha - PB ABB PB H=100mm T6
 

945,000 VND
Tấm ngăn pha - PB ABB PB H=100mm T6

Tấm ngăn pha - PB ABB PB H=100mm T6

Tấm ngăn pha - PB ABB PB H=100mm T6
 

1,135,000 VND
Động cơ điều khiển-XT7 M M 380-415 V AC/DC

Động cơ điều khiển-XT7 M M 380-415 V AC/DC

Động cơ điều khiển- XT7 M M 380-415 V AC/DC

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

21,040,000 VND
Động cơ điều khiển-XT7 M M 220-250 V AC/DC

Động cơ điều khiển-XT7 M M 220-250 V AC/DC

Động cơ điều khiển- XT7 M M 220-250 V AC/DC

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

21,040,000 VND
Động cơ điều khiển-XT7 M M 100-130 V AC/DC

Động cơ điều khiển-XT7 M M 100-130 V AC/DC

Động cơ điều khiển- XT7 M M 100-130 V AC/DC

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

21,040,000 VND
Động cơ điều khiển-XT7 M M 48-60 V AC/DC

Động cơ điều khiển-XT7 M M 48-60 V AC/DC

Động cơ điều khiển- XT7 M M 48-60 V AC/DC

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

21,040,000 VND
Động cơ điều khiển-XT7 M M 24-30 V AC/DC

Động cơ điều khiển-XT7 M M 24-30 V AC/DC

Động cơ điều khiển- XT7 M M 24-30 V AC/DC

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

21,040,000 VND
Động cơ điều khiển- XT2-XT4 MOE 220...250 V AC/DC

Động cơ điều khiển- XT2-XT4 MOE 220...250 V AC/DC

Động cơ điều khiển- XT2-XT4 MOE 220...250 V AC/DC

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT2-XT4

21,071,000 VND
Động cơ điều khiển- XT2-XT4 MOE 48...60 V DC

Động cơ điều khiển- XT2-XT4 MOE 48...60 V DC

Động cơ điều khiển- XT2-XT4 MOE 48...60 V DC

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT2-XT4

21,071,000 VND
Động cơ điều khiển- XT1-XT3 MOD 220...250 V AC/DC

Động cơ điều khiển- XT1-XT3 MOD 220...250 V AC/DC

Động cơ điều khiển-  XT1-XT3 MOD 220...250 V AC/DC

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT3

13,803,000 VND
Động cơ điều khiển- XT1-XT3 MOD 48...60 V DC

Động cơ điều khiển- XT1-XT3 MOD 48...60 V DC

Động cơ điều khiển- XT6 MOE 380V AC

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT3

13,803,000 VND
Động cơ điều khiển- XT6 MOE 380V AC

Động cơ điều khiển- XT6 MOE 380V AC

Động cơ điều khiển- XT6 MOE 380V AC

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

37,423,000 VND
Động cơ điều khiển- XT6 MOE 220...250V AC/DC

Động cơ điều khiển- XT6 MOE 220...250V AC/DC

Động cơ điều khiển- XT6 MOE 220...250V AC/DC

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

37,423,000 VND
Động cơ điều khiển- XT6 MOE 110...125V AC/DC

Động cơ điều khiển- XT6 MOE 110...125V AC/DC

Động cơ điều khiển- XT6 MOE 110...125V AC/DC

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

37,423,000 VND
Động cơ điều khiển- XT6 MOE 48...60V D

Động cơ điều khiển- XT6 MOE 48...60V D

Động cơ điều khiển- XT6 MOE 48...60V D

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

37,423,000 VND
Động cơ điều khiển- XT6 MOE 24V DC

Động cơ điều khiển- XT6 MOE 24V DC

Động cơ điều khiển- XT6 MOE 24V DC

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

31,504,000 VND
Động cơ điều khiển- XT5 MOE 380V AC

Động cơ điều khiển- XT5 MOE 380V AC

Động cơ điều khiển- XT5 MOE 380V AC

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

22,557,000 VND
Động cơ điều khiển -XT5 MOE 220...250V AC/DC

Động cơ điều khiển -XT5 MOE 220...250V AC/DC

Động cơ điều khiển- XT5 MOE 220...250V AC/DC

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

31,186,000 VND
Động cơ điều khiển -XT5 MOE 110...125V AC/DC

Động cơ điều khiển -XT5 MOE 110...125V AC/DC

Động cơ điều khiển- XT5 MOE 110...125V AC/DC

Phụ kiện bảo vệ thấp áp XT1-XT7

22,557,000 VND

Top

   (0)