Phụ kiện Tmax

mỗi trang
Bộ cơ khí 4P 1SDA066283R1 -50%

Bộ cơ khí 4P 1SDA066283R1

Kit chuyển đổi MCCB cố định thành phần di chuyển của loại Plug-in

Bộ cơ khí
Kit P MP XT4
 

1,711,500 VND 3,423,000 VND
Bộ cơ khí 4P 1SDA066279R1 -50%

Bộ cơ khí 4P 1SDA066279R1

Kit chuyển đổi MCCB cố định thành phần di chuyển của loại Plug-in

Bộ cơ khí
Kit P MP XT2
 

1,282,000 VND 2,564,000 VND
Bộ cơ khí 4P 1SDA066281R1 -50%

Bộ cơ khí 4P 1SDA066281R1

Kit chuyển đổi MCCB cố định thành phần di chuyển của loại Plug-in

Bộ cơ khí
Kit P MP XT3
 

1,604,000 VND 3,208,000 VND
Bộ cơ khí 3P 1SDA066282R1 -50%

Bộ cơ khí 3P 1SDA066282R1

Kit chuyển đổi MCCB cố định thành phần di chuyển của loại Plug-in

Bộ cơ khí
Kit P MP XT4
 

1,316,500 VND 2,633,000 VND
Bộ cơ khí 3P 1SDA066278R1 -50%

Bộ cơ khí 3P 1SDA066278R1

Kit chuyển đổi MCCB cố định thành phần di chuyển của loại Plug-in

Bộ cơ khí
Kit P MP XT2
 

986,000 VND 1,972,000 VND
Bộ cơ khí 3P 1SDA066280R1 -50%

Bộ cơ khí 3P 1SDA066280R1

Kit chuyển đổi MCCB cố định thành phần di chuyển của loại Plug-in

Bộ cơ khí
Kit P MP XT3
 

1,234,000 VND 2,468,000 VND
Bộ cơ khí 4P 1SDA066277R1 -50%

Bộ cơ khí 4P 1SDA066277R1

Kit chuyển đổi MCCB cố định thành phần di chuyển của loại Plug-in

Bộ cơ khí
Kit P MP XT1
 

1,154,500 VND 2,309,000 VND
Bộ cơ khí 3P 1SDA066276R1 -50%

Bộ cơ khí 3P 1SDA066276R1

Kit chuyển đổi MCCB cố định thành phần di chuyển của loại Plug-in

Bộ cơ khí
Kit P MP XT1
 

888,500 VND 1,777,000 VND
Phần cố định của MCCB loạI Plug-in XT4 4P 1SDA068199R1 -50%

Phần cố định của MCCB loạI Plug-in XT4 4P 1SDA068199R1

Phần cố định của MCCB loạI Plug-in XT4 4P
Kit P PF HR/VR
 

3,528,500 VND 7,057,000 VND
Phần cố định của MCCB loạI Plug-in XT2 4P 1SDA068191R1 -50%

Phần cố định của MCCB loạI Plug-in XT2 4P 1SDA068191R1

Phần cố định của MCCB loạI Plug-in XT2 4P
Kit P PF HR/VR
 

2,567,000 VND 5,134,000 VND
Phần cố định của MCCB loạI Plug-in XT3 4P 1SDA068195R1 -50%

Phần cố định của MCCB loạI Plug-in XT3 4P 1SDA068195R1

Phần cố định của MCCB loạI Plug-in XT3 4P
Kit P PF HR/VR
 

3,208,000 VND 6,416,000 VND
Phần cố định của MCCB loạI Plug-in XT1 4P 1SDA068186R1 -50%

Phần cố định của MCCB loạI Plug-in XT1 4P 1SDA068186R1

Phần cố định của MCCB loạI Plug-in XT1 4P
Kit P PF HR/VR
 

2,439,000 VND 4,878,000 VND
Phần cố định của MCCB loạI Plug-in XT4 3P 1SDA068197R1 -50%

Phần cố định của MCCB loạI Plug-in XT4 3P 1SDA068197R1

Phần cố định của MCCB loạI Plug-in XT4 3P
Kit P PF HR/VR
 

2,714,500 VND 5,429,000 VND
Phần cố định của MCCB loạI Plug-in XT2 3P 1SDA068189R1 -50%

Phần cố định của MCCB loạI Plug-in XT2 3P 1SDA068189R1

Phần cố định của MCCB loạI Plug-in XT2 3P
Kit P PF HR/VR
 

1,974,500 VND 3,949,000 VND
Phần cố định của MCCB loạI Plug-in XT3 3P 1SDA068193R1 -50%

Phần cố định của MCCB loạI Plug-in XT3 3P 1SDA068193R1

Phần cố định của MCCB loạI Plug-in XT3 3P
Kit P PF HR/VR
 

2,467,500 VND 4,935,000 VND
Phần cố định của MCCB loạI Plug-in XT1 1SDA068184R1 -50%

Phần cố định của MCCB loạI Plug-in XT1 1SDA068184R1

Phần cố định của MCCB loạI Plug-in XT1
Kit P PF HR/VR
 

1,876,000 VND 3,752,000 VND
Phần cố định của MCCB loạI Plug-in 1SDA068185R1 -50%

Phần cố định của MCCB loạI Plug-in 1SDA068185R1

Phần cố định của MCCB loạI Plug-in
Kit P PF EF XT1 4P
 

2,216,500 VND 4,433,000 VND
Phần cố định của MCCB loạI Plug-in 1SDA068194R1 -50%

Phần cố định của MCCB loạI Plug-in 1SDA068194R1

Phần cố định của MCCB loạI Plug-in
Kit P PF EF XT3 4P
 

2,917,500 VND 5,835,000 VND
Phần cố định của MCCB loạI Plug-in 1SDA068190R1 -50%

Phần cố định của MCCB loạI Plug-in 1SDA068190R1

Phần cố định của MCCB loạI Plug-in
Kit P PF EF XT2 4P
 

2,333,500 VND 4,667,000 VND
Phần cố định của MCCB loạI Plug-in 1SDA068198R1 -50%

Phần cố định của MCCB loạI Plug-in 1SDA068198R1

Phần cố định của MCCB loạI Plug-in
Kit P PF EF XT4 4P
 

3,209,000 VND 6,418,000 VND
Phần cố định của MCCB loạI Plug-in 1SDA068196R1 -50%

Phần cố định của MCCB loạI Plug-in 1SDA068196R1

Phần cố định của MCCB loạI Plug-in
Kit P PF EF XT4 3P
 

2,468,500 VND 4,937,000 VND
Phần cố định của MCCB loạI Plug-in 1SDA068187R1 -50%

Phần cố định của MCCB loạI Plug-in 1SDA068187R1

Phần cố định của MCCB loạI Plug-in
Kit P PF EF XT2 3P
 

1,795,000 VND 3,590,000 VND
Phần cố định của MCCB loạI Plug-in 1SDA068192R1 -50%

Phần cố định của MCCB loạI Plug-in 1SDA068192R1

Phần cố định của MCCB loạI Plug-in
Kit P PF EF XT2 3P
 

2,244,000 VND 4,488,000 VND
Phần cố định máy cắt MCCB XT 1SDA068183R1 -50%

Phần cố định máy cắt MCCB XT 1SDA068183R1

Phần cố định của MCCB loạI Plug-in
Kit P PF EF XT1 3P
 

1,705,500 VND 3,411,000 VND
Tay xoay - Loại có trục nối dài - XT2-XT4 1SDA066480R1 -50%

Tay xoay - Loại có trục nối dài - XT2-XT4 1SDA066480R1

Tay xoay - Loại có trục nối dài - XT2-XT4
RHE dùng cho MCCB Withdrawable
 

2,055,500 VND 4,111,000 VND
Tay xoay - Loại có trục nối dài - XT2-XT4 1SDA069055R1 -50%

Tay xoay - Loại có trục nối dài - XT2-XT4 1SDA069055R1

Tay xoay - Loại có trục nối dài - XT2-XT4
RHE dùng cho MCCB cố định

2,055,500 VND 4,111,000 VND
Tay xoay - Loại có trục nối dài - XT1-XT3 1SDA066479R1 -50%

Tay xoay - Loại có trục nối dài - XT1-XT3 1SDA066479R1

Tay xoay - Loại có trục nối dài - XT1-XT3
RHE dùng cho MCCB cố định
 

1,724,500 VND 3,449,000 VND
Tay xoay - Loại trực tiếp - XT2-XT4 - 1SDA066476R1 -50%

Tay xoay - Loại trực tiếp - XT2-XT4 - 1SDA066476R1

Tay xoay - Loại trực tiếp - XT2-XT4
RHD dùng cho MCCB cố định/Plug-in
XT4-P - Đế liên động cho MCCB loại Plug-in

1,645,000 VND 3,290,000 VND
Tay xoay - Loại trực tiếp - XT2-XT4 - 1SDA069053R1 -50%

Tay xoay - Loại trực tiếp - XT2-XT4 - 1SDA069053R1

Tay xoay - Loại trực tiếp - XT2-XT4
RHD dùng cho MCCB cố định/Plug-in
XT4-P - Đế liên động cho MCCB loại Plug-in

1,645,000 VND 3,290,000 VND
Tay xoay - Loại trực tiếp - XT1-XT3 - 1SDA066475R1 -50%

Tay xoay - Loại trực tiếp - XT1-XT3 - 1SDA066475R1

Tay xoay - Loại trực tiếp - XT1-XT3
RHD dùng cho MCCB cố định/Plug-in
XT4-P - Đế liên động cho MCCB loại Plug-in

1,245,500 VND 2,491,000 VND
Đế liên động cho MCCB loại Plug-in - 1SDA066646R1 -50%

Đế liên động cho MCCB loại Plug-in - 1SDA066646R1

Khoá liên động cơ khí cho XT1...XT4
XT4-P - Đế liên động cho MCCB loại Plug-in
 

2,019,500 VND 4,039,000 VND
Đế liên động cho MCCB loại cố định - 1SDA066645R1 -50%

Đế liên động cho MCCB loại cố định - 1SDA066645R1

Khoá liên động cơ khí cho XT1...XT4
XT4-F - Đế liên động cho MCCB loại cố định
 

2,019,500 VND 4,039,000 VND
Đế liên động cho MCCB loại Plug-in - 1SDA066642R1 -50%

Đế liên động cho MCCB loại Plug-in - 1SDA066642R1

Khoá liên động cơ khí cho XT1...XT4
XT2-P - Đế liên động cho MCCB loại Plug-in
 

2,019,500 VND 4,039,000 VND
Đế liên động cho MCCB loại cố định - 1SDA066641R1 -50%

Đế liên động cho MCCB loại cố định - 1SDA066641R1

Khoá liên động cơ khí cho XT1...XT4
XT2-F - Đế liên động cho MCCB loại cố định
 

2,019,500 VND 4,039,000 VND
Đế liên động cho MCCB loại Plug-in - 1SDA066644R1 -50%

Đế liên động cho MCCB loại Plug-in - 1SDA066644R1

Khoá liên động cơ khí cho XT1...XT4
XT3-P - Đế liên động cho MCCB loại Plug-in
 

2,019,500 VND 4,039,000 VND
Đế liên động cho MCCB loại cố định - 1SDA066643R1 -50%

Đế liên động cho MCCB loại cố định - 1SDA066643R1

Khoá liên động cơ khí cho XT1...XT4
XT3-F - Đế liên động cho MCCB loại cố định
 

2,019,500 VND 4,039,000 VND

Top

   (0)