Rơ-le giám sát nhiệt độ, CM-TCS

mỗi trang
Rơ le giám sát nhiệt độ CM-TCS.23S

Rơ le giám sát nhiệt độ CM-TCS.23S

RỜ LE GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ 0...+200°C, 24VAC/DC CM-TCS.23S

6,850,000 VND
Rơ le giám sát nhiệt độ CM-TCS.22S

Rơ le giám sát nhiệt độ CM-TCS.22S

RỜ LE GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ 0…+100°C, 24VAC/DC CM-TCS.22S

6,850,000 VND
Rơ le giám sát nhiệt độ CM-TCS.21S

Rơ le giám sát nhiệt độ CM-TCS.21S

RỜ LE GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ -50...+50°C, 24VAC/DC CM-TCS.21S

6,850,000 VND
Rơ le giám sát nhiệt độ CM-TCS.13S

Rơ le giám sát nhiệt độ CM-TCS.13S

RỜ LE GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ 0...+200°C, 24-240VAC/DC CM-TCS.13S

8,326,000 VND
Rơ le giám sát nhiệt độ CM-TCS.12S

Rơ le giám sát nhiệt độ CM-TCS.12S

RỜ LE GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ 0…+100°C, 24-240VAC/DC CM-TCS.12S

8,326,000 VND
Rơ le giám sát nhiệt độ CM-TCS.11S

Rơ le giám sát nhiệt độ CM-TCS.11S

RỜ LE GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ -50...+50°C, 24-240VAC/DC CM-TCS.11S

8,362,000 VND

Top

   (0)