Rơ-le giám sát nhiệt độ, CM-TCS

mỗi trang
Rơ le giám sát nhiệt độ CM-TCS.23S -50%

Rơ le giám sát nhiệt độ CM-TCS.23S

RỜ LE GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ 0...+200°C, 24VAC/DC CM-TCS.23S

2,700,000 VND 5,400,000 VND
Rơ le giám sát nhiệt độ CM-TCS.22S -50%

Rơ le giám sát nhiệt độ CM-TCS.22S

RỜ LE GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ 0…+100°C, 24VAC/DC CM-TCS.22S

2,700,000 VND 5,400,000 VND
Rơ le giám sát nhiệt độ CM-TCS.21S -50%

Rơ le giám sát nhiệt độ CM-TCS.21S

RỜ LE GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ -50...+50°C, 24VAC/DC CM-TCS.21S

2,700,000 VND 5,400,000 VND
Rơ le giám sát nhiệt độ CM-TCS.13S -50%

Rơ le giám sát nhiệt độ CM-TCS.13S

RỜ LE GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ 0...+200°C, 24-240VAC/DC CM-TCS.13S

3,296,000 VND 6,592,000 VND
Rơ le giám sát nhiệt độ CM-TCS.12S -50%

Rơ le giám sát nhiệt độ CM-TCS.12S

RỜ LE GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ 0…+100°C, 24-240VAC/DC CM-TCS.12S

3,296,000 VND 6,592,000 VND
Rơ le giám sát nhiệt độ CM-TCS.11S -50%

Rơ le giám sát nhiệt độ CM-TCS.11S

RỜ LE GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ -50...+50°C, 24-240VAC/DC CM-TCS.11S

3,296,000 VND 6,592,000 VND

Top

   (0)