Relay kiếng

mỗi trang
Rơ le kiếng không tích hợp đèn LED loại CR-M230AC2

Rơ le kiếng không tích hợp đèn LED loại CR-M230AC2

Rờ le kiếng 2 tiếp điểm C/O, dòng định mức 12A, 250V CR-M230AC2, 230V AC
 

351,000 VND
Rơ le kiếng có tích hợp đèn LED loại CR-M024DC3L

Rơ le kiếng có tích hợp đèn LED loại CR-M024DC3L

Rờ le kiếng 3 tiếp điểm C/O, dòng định mức 10A, 250V CR-M024DC3L ,24V DC
 

366,000 VND
Rơ le kiếng không tích hợp đèn LED loại CR-M230AC4

Rơ le kiếng không tích hợp đèn LED loại CR-M230AC4

Rờ le kiếng 4 tiếp điểm C/O, dòng định mức 6A, 250V, CR-M230AC4 230V AC
 

371,000 VND
Rơ le kiếng có tích hợp đèn LED loại CR-M230AC4L

Rơ le kiếng có tích hợp đèn LED loại CR-M230AC4L

Rờ le kiếng CR-MJ 4 tiếp điểm C/O, dòng định mức 6A, 250V CR-M230AC4L, 230V AC
 

431,000 VND
Đế loại logic cho rơ le kiếng CR-M4SF

Đế loại logic cho rơ le kiếng CR-M4SF

Đế rờ le dùng cho đầu cos V 2/4 C/O CR-M4SF

260,000 VND
Đế loại logic cho rơ le kiếng CR-M4SS

Đế loại logic cho rơ le kiếng CR-M4SS

ĐẾ RỜ LE 2/4 C/O CR-M4SS

265,000 VND
Đế loại logic cho rơ le kiếng CR-M3SS

Đế loại logic cho rơ le kiếng CR-M3SS

ĐẾ RỜ LE 3CO CR-M3SF

250,000 VND
Đế loại logic cho rơ le kiếng CR-M2SS

Đế loại logic cho rơ le kiếng CR-M2SS

ĐẾ RỜ LE 2CO TIÊU CHUẨN-BẮT VÍT (CR-M2SS)

230,000 VND
Đế loại logic cho rơ le kiếng CR-M4LS

Đế loại logic cho rơ le kiếng CR-M4LS

ĐẾ RỜ LE 2/4CO LOGIC-BẮT VÍT (CR-M2LS)

251,000 VND
Đế loại logic cho rơ le kiếng CR-M3LS

Đế loại logic cho rơ le kiếng CR-M3LS

ĐẾ RỜ LE 3CO LOGIC-BẮT VÍT (CR-M2LS)

235,000 VND
Đế loại logic cho rơ le kiếng CR-M2LS

Đế loại logic cho rơ le kiếng CR-M2LS

ĐẾ RỜ LE 2CO LOGIC-BẮT VÍT (CR-M2LS)

219,000 VND
Ổ cắm loại CR-M4SFB

Ổ cắm loại CR-M4SFB

ĐẾ CHO RỜ LE KIẾNG LOẠI 2C/O HOẶC 4C/O CR-M4SFB

284,000 VND
Ổ cắm loại CR-M2SFB

Ổ cắm loại CR-M2SFB

ĐẾ CHO RỜ LE KIẾNG LOẠI 2C/O CR-M2SFB

168,000 VND
Rơ le kiếng có tích hợp đèn LED loại CR-MX230AC4LT

Rơ le kiếng có tích hợp đèn LED loại CR-MX230AC4LT

RỜ LE KIẾNG CR-MX230AC4LT

151,000 VND
Rơ le kiếng có tích hợp đèn LED loại CR-MX024DC4LT

Rơ le kiếng có tích hợp đèn LED loại CR-MX024DC4LT

RỜ LE KIẾNG CR-MX024DC4LT

134,000 VND
Rơ le kiếng có tích hợp đèn LED loại CR-MX230AC4L

Rơ le kiếng có tích hợp đèn LED loại CR-MX230AC4L

RỜ LE KIẾNG 4C/O 230VAC 5A CÓ ĐÈN LED CR-MX230AC4L

255,000 VND
Rơ le kiếng có tích hợp đèn LED loại CR-MX024DC4L

Rơ le kiếng có tích hợp đèn LED loại CR-MX024DC4L

RỜ LE KIẾNG 4C/O 24VDC 5A CÓ ĐÈN LED CR-MX024DC4L

226,000 VND
Rơ le kiếng có tích hợp đèn LED loại CR-MX230AC2LT

Rơ le kiếng có tích hợp đèn LED loại CR-MX230AC2LT

RỜ LE KIẾNG CR-MX230AC2LT

146,000 VND
Rơ le kiếng có tích hợp đèn LED loại CR-MX024DC2LT

Rơ le kiếng có tích hợp đèn LED loại CR-MX024DC2LT

RỜ LE KIẾNG CR-MX024DC2LT

129,000 VND
Rơ le kiếng có tích hợp đèn LED loại CR-MX230AC2L

Rơ le kiếng có tích hợp đèn LED loại CR-MX230AC2L

RỜ LE KIẾNG 2C/O 230VAC 7A CÓ ĐÈN LED CR-MX230AC2L

241,000 VND
Rơ le kiếng có tích hợp đèn LED loại CR-MX024DC2L

Rơ le kiếng có tích hợp đèn LED loại CR-MX024DC2L

RỜ LE KIẾNG 2C/O 24VDC 7A CÓ ĐÈN LED CR-MX024DC2L

198,000 VND
Rơ le kiếng không tích hợp đèn LED loại CR-MX230AC4T

Rơ le kiếng không tích hợp đèn LED loại CR-MX230AC4T

RỜ LE KIẾNG CR-MX230AC4T

133,000 VND
Rơ le kiếng không tích hợp đèn LED loại CR-MX024DC4T

Rơ le kiếng không tích hợp đèn LED loại CR-MX024DC4T

RỜ LE KIẾNG CR-MX024DC4T ABB

118,000 VND
Rơ le kiếng không tích hợp đèn LED loại CR-MX230AC4

Rơ le kiếng không tích hợp đèn LED loại CR-MX230AC4

RỜ LE KIẾNG 4C/O 230VAC 5A CR-MX230AC4

224,000 VND
Rơ le kiếng không tích hợp đèn LED loại CR-MX024DC4

Rơ le kiếng không tích hợp đèn LED loại CR-MX024DC4

RỜ LE KIẾNG 4C/O 24VDC 5A CR-MX024DC4

190,000 VND
Rơ le kiếng không tích hợp đèn LED loại CR-MX230AC2

Rơ le kiếng không tích hợp đèn LED loại CR-MX230AC2

Rơ le kiếng loại CR-MX230AC2T ABB

128,000 VND
Rơ le kiếng không tích hợp đèn LED loại CR-MX024DC2T

Rơ le kiếng không tích hợp đèn LED loại CR-MX024DC2T

Rơ le kiếng loại CR - MX024DC2T ABB

113,000 VND
Rơ le kiếng không tích hợp đèn LED loại CR-MX230AC2

Rơ le kiếng không tích hợp đèn LED loại CR-MX230AC2

RỜ LE KIẾNG 2C/O 230VAC 7A CR-MX230AC2

212,000 VND
Rơ le kiếng không tích hợp đèn LED loại CR-MX024DC2

Rơ le kiếng không tích hợp đèn LED loại CR-MX024DC2

RỜ LE KIẾNG 2C/O 24VDC 7A CR-MX024DC2

170,000 VND

Top

   (0)