Contactor

mỗi trang
TIẾP ĐIỂM PHỤ LOẠI EH04-11N

TIẾP ĐIỂM PHỤ LOẠI EH04-11N

TIẾP ĐIỂM PHỤ LOẠI EH04-11N
218,400 VND
CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB100-40N-06

CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB100-40N-06

CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB100-40N-06
7,284,000 VND
CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB63-40N-06

CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB63-40N-06

CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB63-40N-06
1,778,400 VND
CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB40-40N-06

CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB40-40N-06

CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB40-40N-06
1,221,600 VND
CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB25-40N-06

CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB25-40N-06

CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB25-40N-06
669,600 VND
CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB20-20N-06

CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB20-20N-06

CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB20-20N-06
890,400 VND
CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB16-20N-06

CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB16-20N-06

CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB16-20N-06
801,600 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 70KVAR 220V UA 95-30-00 RA

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 70KVAR 220V UA 95-30-00 RA

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 70KVAR 220V UA 95-30-00 RA
6,861,600 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 60KVAR 220V UA UA 63-30-00 RA

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 60KVAR 220V UA UA 63-30-00 RA

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 60KVAR 220V UA UA 63-30-00 RA
6,914,400 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 50KVAR 220V UA 63-30-00 RA

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 50KVAR 220V UA 63-30-00 RA

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 50KVAR 220V UA 63-30-00 RA
6,151,200 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 75KVAR 220V UA 110-30-11

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 75KVAR 220V UA 110-30-11

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 75KVAR 220V UA 110-30-11
9,348,000 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 65KVAR 220V UA 95-30-11

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 65KVAR 220V UA 95-30-11

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 65KVAR 220V UA 95-30-11
5,808,000 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 50KVAR 220V UA 75-30-11

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 50KVAR 220V UA 75-30-11

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 50KVAR 220V UA 75-30-11
5,150,400 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 45KVAR,6.5KA 1NO 1NC UA 63-30-11

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 45KVAR,6.5KA 1NO 1NC UA 63-30-11

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 45KVAR,6.5KA 1NO 1NC UA 63-30-11
4,504,800 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 380V 33KVAR (UA50-30-11)

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 380V 33KVAR (UA50-30-11)

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 380V 33KVAR (UA50-30-11)
3,223,200 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 27.5KVAR,3.5KA 1NO UA 30-30-10

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 27.5KVAR,3.5KA 1NO UA 30-30-10

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 27.5KVAR,3.5KA 1NO UA 30-30-10
2,239,200 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 20KVAR, 3KA 1NO UA 26-30-10

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 20KVAR, 3KA 1NO UA 26-30-10

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 20KVAR, 3KA 1NO UA 26-30-10
1,867,200 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 12.5KVAR 220V UA 16-30-10

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 12.5KVAR 220V UA 16-30-10

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 12.5KVAR 220V UA 16-30-10
1,456,800 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 370A 220VAC (AX370-30-11)

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 370A 220VAC (AX370-30-11)

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 370A 220VAC (AX370-30-11)
19,824,000 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 305A 220VAC (AX300-30-11)

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 305A 220VAC (AX300-30-11)

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 305A 220VAC (AX300-30-11)
16,512,000 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 265A 220VAC (AX260-30-11)

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 265A 220VAC (AX260-30-11)

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 265A 220VAC (AX260-30-11)
13,764,000 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 205A 220VAC (AX205-30-11)

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 205A 220VAC (AX205-30-11)

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 205A 220VAC (AX205-30-11)
11,467,200 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 185A 220VAC ( AX185-30-11)

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 185A 220VAC ( AX185-30-11)

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 185A 220VAC ( AX185-30-11)
9,549,600 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 150A 220VAC (AX150-30-11)

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 150A 220VAC (AX150-30-11)

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 150A 220VAC (AX150-30-11)
7,665,600 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 115A 220VAC (AX115-30-11)

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 115A 220VAC (AX115-30-11)

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 115A 220VAC (AX115-30-11)
6,069,600 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 95A 1NO+1NC 220VAC AX95-30-11-80

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 95A 1NO+1NC 220VAC AX95-30-11-80

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 95A 1NO+1NC 220VAC AX95-30-11-80
4,473,600 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 80A 220VAC AX80-30-11-80

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 80A 220VAC AX80-30-11-80

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 80A 220VAC AX80-30-11-80
3,592,800 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 80A 220VAC (AX80-30-00-80)

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 80A 220VAC (AX80-30-00-80)

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 80A 220VAC (AX80-30-00-80)
3,592,800 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 65A 220V AX65-30-11-80

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 65A 220V AX65-30-11-80

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 65A 220V AX65-30-11-80
2,714,400 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 65A 220VAC (AX65-30-00-80)

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 65A 220VAC (AX65-30-00-80)

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 65A 220VAC (AX65-30-00-80)
2,714,400 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 50A 220VAC AX50-30-11-80

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 50A 220VAC AX50-30-11-80

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 50A 220VAC AX50-30-11-80
2,115,200 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 50A 220VAC (AX50-30-00-80)

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 50A 220VAC (AX50-30-00-80)

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 50A 220VAC (AX50-30-00-80)
2,115,200 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 40A 220VAC AX40-30-10-80

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 40A 220VAC AX40-30-10-80

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 40A 220VAC AX40-30-10-80
1,756,800 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 32A 220VAC AX32-30-10-80

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 32A 220VAC AX32-30-10-80

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 32A 220VAC AX32-30-10-80
1,204,800 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 25A 220VAC AX25-30-10-80

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 25A 220VAC AX25-30-10-80

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 25A 220VAC AX25-30-10-80
866,400 VND
KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 18A 220VAC AX18-30-10-80

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 18A 220VAC AX18-30-10-80

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB 3P 18A 220VAC AX18-30-10-80
616,800 VND

Top

   (0)