Chuyển Mạch Tự Động ATS

mỗi trang
Bộ chuyển nguồn tự động 3P 200A OTM200E3CM230C

Bộ chuyển nguồn tự động 3P 200A OTM200E3CM230C

Cầu dao cắt tải OTM200E3CM230C

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 200A, không tích hợp điều khiển

62,819,000 VND
Bộ chuyển nguồn tự động 4P 2500A OTM2500E4CM230C

Bộ chuyển nguồn tự động 4P 2500A OTM2500E4CM230C

Cầu dao cắt tải OTM2500E4CM230C

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 2500A, không tích hợp điều khiển

468,907,000 VND
ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 800A ABB OXB800E3S2QB

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 800A ABB OXB800E3S2QB

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 1600A ABB OXB800E3S2QB

331,557,000 VND
ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 1600A ABB OXB1600E3S2QB

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 1600A ABB OXB1600E3S2QB

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 1600A ABB OXB1600E3S2QB

464,277,000 VND
ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 1000A ABB OXB1000E3S2QB

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 1000A ABB OXB1000E3S2QB

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 1000A ABB OXB1000E3S2QB 

332,987,000 VND
Tay vặn gắn trực tiếp OT16...80F3/F4 OHBS1 -50%

Tay vặn gắn trực tiếp OT16...80F3/F4 OHBS1

Tay vặn gắn trực tiếp OT16...80F3/F4 OHBS1
Màu sắc: Đen
Phụ kiện tay xoay cho cầu dao

64,000 VND 128,000 VND
Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 2500A -50%

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 2500A

Cầu dao cắt tải OTM2500E3M230C

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 2500A

136,644,500 VND 273,289,000 VND
Bộ chuyển nguồn tự động 3P 2000A OTM2000E3M230C -50%

Bộ chuyển nguồn tự động 3P 2000A OTM2000E3M230C

Cầu dao cắt tải OTM2000E3M230C

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 2000A

123,401,000 VND 246,802,000 VND
Cầu dao cắt tải OTM1600E3M230C -50%

Cầu dao cắt tải OTM1600E3M230C

Cầu dao cắt tải OTM1600E3M230C

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 1600A

63,829,000 VND 127,658,000 VND
Cầu dao cắt tải OTM1250E3M230C -50%

Cầu dao cắt tải OTM1250E3M230C

Cầu dao cắt tải OTM1250E3M230C

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 1250A

53,757,500 VND 107,515,000 VND
Cầu dao cắt tải OTM1000E3M230C -50%

Cầu dao cắt tải OTM1000E3M230C

Cầu dao cắt tải OTM1000E3M230C

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 1000A

49,502,500 VND 99,005,000 VND
Cầu dao cắt tải OTM800E3M230C -50%

Cầu dao cắt tải OTM800E3M230C

Cầu dao cắt tải OTM800E3M230C

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 800A

41,112,500 VND 82,225,000 VND
Cầu dao cắt tải OTM630E3M230C -50%

Cầu dao cắt tải OTM630E3M230C

Cầu dao cắt tải OTM630E3M230C

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 630A

37,041,500 VND 74,083,000 VND
Cầu dao cắt tải OTM400E3M230C -50%

Cầu dao cắt tải OTM400E3M230C

Cầu dao cắt tải OTM400E3M230C

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 400A

28,676,500 VND 57,353,000 VND
Cầu dao cắt tải OTM315E3M230C -50%

Cầu dao cắt tải OTM315E3M230C

Cầu dao cắt tải OTM315E3M230C

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 315A

26,811,500 VND 53,623,000 VND
Cầu dao cắt tải OTM200E3M230C -50%

Cầu dao cắt tải OTM200E3M230C

Cầu dao cắt tải OTM200E3M230C

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 200A

21,393,500 VND 42,787,000 VND
Cầu dao cắt tải OTM160E3M230C -50%

Cầu dao cắt tải OTM160E3M230C

Cầu dao cắt tải OTM160E3M230C

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 160A

19,719,000 VND 39,438,000 VND
ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 1600A ABB OXB1600E3X2QB -50%

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 1600A ABB OXB1600E3X2QB

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 1600A ABB OXB1600E3X2QB

193,207,000 VND 386,414,000 VND
ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 1250A ABB OXB1250E3X2QB -50%

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 1250A ABB OXB1250E3X2QB

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 1250A ABB OXB1250E3X2QB

167,359,000 VND 334,718,000 VND
ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 1000A ABB OXB1000E3X2QB -50%

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 1000A ABB OXB1000E3X2QB

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 1000A ABB OXB1000E3X2QB

149,011,000 VND 298,022,000 VND
ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 800A ABB OXB800E3X2QB -50%

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 800A ABB OXB800E3X2QB

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 800A ABB OXB800E3X2QB

137,976,000 VND 275,952,000 VND
ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 630A ABB OXB630E3X2QB -50%

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 630A ABB OXB630E3X2QB

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 630A ABB OXB630E3X2QB

110,879,500 VND 221,759,000 VND
ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 500A ABB OXB500E3X2QB -50%

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 500A ABB OXB500E3X2QB

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 500A ABB OXB500E3X2QB

98,346,000 VND 196,692,000 VND
ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 400A ABB OXB400E3X2QB -50%

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 400A ABB OXB400E3X2QB

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 400A ABB OXB400E3X2QB

86,800,500 VND 173,601,000 VND
ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 315A ABB OXB315E3X2QB -50%

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 315A ABB OXB315E3X2QB

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 315A ABB OXB315E3X2QB

77,127,000 VND 154,254,000 VND
ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 250A ABB OXB250E3X2QB -50%

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 250A ABB OXB250E3X2QB

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 250A ABB OXB250E3X2QB

62,148,500 VND 124,297,000 VND
ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 200A ABB OXB200E3X2QB -50%

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 200A ABB OXB200E3X2QB

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 200A ABB OXB200E3X2QB

56,220,500 VND 112,441,000 VND
ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 2P 800A ABB OXB800E1S2QB -50%

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 2P 800A ABB OXB800E1S2QB

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 2P 800A ABB OXB800E1S2QB

129,074,000 VND 258,148,000 VND
ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 2P 630A ABB OXB630E1S2QB -50%

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 2P 630A ABB OXB630E1S2QB

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 2P 630A ABB OXB630E1S2QB

103,725,500 VND 207,451,000 VND
ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 2P 500A ABB OXB500E1S2QB -50%

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 2P 500A ABB OXB500E1S2QB

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 2P 500A ABB OXB500E1S2QB

92,002,000 VND 184,004,000 VND
ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 2P 400A ABB OXB400E1S2QB -50%

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 2P 400A ABB OXB400E1S2QB

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 2P 400A ABB OXB400E1S2QB

81,201,000 VND 162,402,000 VND
ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 2P 315A ABB OXB315E1S2QB -50%

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 2P 315A ABB OXB315E1S2QB

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 2P 315A ABB OXB315E1S2QB

72,150,500 VND 144,301,000 VND
ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 2P 250A ABB OXB250E1S2QB -50%

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 2P 250A ABB OXB250E1S2QB

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 2P 250A ABB OXB250E1S2QB

58,138,500 VND 116,277,000 VND
ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 2P 200A ABB OXB200E1S2QB -50%

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 2P 200A ABB OXB200E1S2QB

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 2P 200A ABB OXB200E1S2QB

52,593,000 VND 105,186,000 VND
Bộ chuyển đổi nguồn điện tự động ATS 4P 125A OTM125F4C20D400C -50%

Bộ chuyển đổi nguồn điện tự động ATS 4P 125A OTM125F4C20D400C

Bộ chuyển đổi nguồn điện tự động ATS 4P 125A OTM125F4C20D400C

15,983,000 VND 31,966,000 VND
Bộ chuyển đổi nguồn điện tự động ATS 3P 125A OTM125F3C20D400C -50%

Bộ chuyển đổi nguồn điện tự động ATS 3P 125A OTM125F3C20D400C

Bộ chuyển đổi nguồn điện tự động ATS 3P 125A OTM125F3C20D400C

15,503,500 VND 31,007,000 VND

Top

   (0)