Phụ kiện MCCB Formula

mỗi trang
Cuộn shunt ngắt - SOR-C 220-240V AC, 220-250V DC- 1SDA066325R1 -50%

Cuộn shunt ngắt - SOR-C 220-240V AC, 220-250V DC- 1SDA066325R1

Cuộn shunt ngắt - SOR-C 220-240V AC, 220-250V DC- 1SDA066325R1

Phụ kiện cuộn mở XT1-XT4

1,239,500 VND 2,479,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT1B 4P 16A 18KA -50%

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT1B 4P 16A 18KA

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT1B 4P 16A 18KA

Máy cắt MCCB XT1 160A

 

1,654,000 VND 3,308,000 VND
Cuộn bảo vệ điện áp thấp – RHE A3 F/P STAND. RETURNED -50%

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – RHE A3 F/P STAND. RETURNED

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – RHE A3 F/P STAND. RETURNED

Phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp của MCCB Formula

1,552,000 VND 3,104,000 VND
Cuộn bảo vệ điện áp thấp – AUVR-C A3 24-30 Vac/dc -50%

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – AUVR-C A3 24-30 Vac/dc

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – AUVR-C A3 24-30 Vac/dc

Phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp của MCCB Formula

899,000 VND 1,798,000 VND
Tiếp điểm phụ đóng sớm – AUE-C A1-A2 – 1SDA054925R1 -50%

Tiếp điểm phụ đóng sớm – AUE-C A1-A2 – 1SDA054925R1

Tiếp điểm phụ đóng sớm – AUE-C A1-A2 – 1SDA054925R1

1,129,500 VND 2,259,000 VND
Tiếp điểm phụ – AUX AUX-C 2Q 1SY – 1SDA054911R1 -50%

Tiếp điểm phụ – AUX AUX-C 2Q 1SY – 1SDA054911R1

Tiếp điểm phụ – AUX AUX-C 2Q 1SY – 1SDA054911R1

1,650,000 VND 3,300,000 VND
Tiếp điểm phụ – AUX AUX-C 2Q 1SY – 1SDA054910R1 -50%

Tiếp điểm phụ – AUX AUX-C 2Q 1SY – 1SDA054910R1

Tiếp điểm phụ – AUX AUX-C 2Q 1SY – 1SDA054910R1

1,004,000 VND 2,008,000 VND
Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C T4-T5-T6 480...500 Vac -50%

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C T4-T5-T6 480...500 Vac

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C T4-T5-T6 480...500 Vac

Phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp của MCCB Formula

2,607,000 VND 5,214,000 VND
Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C T4-T5-T6 380...440 Vac -50%

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C T4-T5-T6 380...440 Vac

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C T4-T5-T6 380...440 Vac

Phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp của MCCB Formula

2,607,000 VND 5,214,000 VND
Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C T4-T5-T6 220...250 Vac/dc -50%

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C T4-T5-T6 220...250 Vac/dc

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C T4-T5-T6 220...250 Vac/dc

Phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp của MCCB Formula

2,607,000 VND 5,214,000 VND
Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C T4-T5-T6 110..127Vac - 110..125Vdc -50%

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C T4-T5-T6 110..127Vac - 110..125Vdc

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C T4-T5-T6 110..127Vac - 110..125Vdc

Phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp của MCCB Formula

2,607,000 VND 5,214,000 VND
Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C T4-T5-T6 48 Vac/dc -50%

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C T4-T5-T6 48 Vac/dc

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C T4-T5-T6 48 Vac/dc

Phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp của MCCB Formula

2,607,000 VND 5,214,000 VND
Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C T4-T5-T6 24...30 Vac/dc -50%

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C T4-T5-T6 24...30 Vac/dc

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C T4-T5-T6 24...30 Vac/dc

Phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp của MCCB Formula

2,607,000 VND 5,214,000 VND
Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C A1-A2 480-525 Vac -50%

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C A1-A2 480-525 Vac

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C A1-A2 480-525 Vac

Phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp của MCCB Formula

1,139,000 VND 2,278,000 VND
Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C A1-A2 380-440 Vac -50%

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C A1-A2 380-440 Vac

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C A1-A2 380-440 Vac

Phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp của MCCB Formula

1,139,000 VND 2,278,000 VND
Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C A1-A2 110-127Vac-110-125Vdc -50%

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C A1-A2 110-127Vac-110-125Vdc

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C A1-A2 110-127Vac-110-125Vdc

Phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp của MCCB Formula

1,139,000 VND 2,278,000 VND
Cuộn bảo vệ điện áp thấp –UVR-C A1-A2 48 Vac/dc -50%

Cuộn bảo vệ điện áp thấp –UVR-C A1-A2 48 Vac/dc

Cuộn bảo vệ điện áp thấp –UVR-C A1-A2 48 Vac/dc

Phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp của MCCB Formula

1,139,000 VND 2,278,000 VND
Cuộn bảo vệ điện áp thấp – AUVR-C A1-A2 24-30 Vac/dc -50%

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – AUVR-C A1-A2 24-30 Vac/dc

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – AUVR-C A1-A2 24-30 Vac/dc

Phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp của MCCB Formula

1,139,000 VND 2,278,000 VND
Cuộn ngắt A3 T4-T5-T6 480...500 Vac -50%

Cuộn ngắt A3 T4-T5-T6 480...500 Vac

Cuộn ngắt A3 T4-T5-T6 480...500 Vac

Phụ kiện cuộn ngắt của MCCB Formula

1,689,000 VND 3,378,000 VND
Cuộn ngắt A3 T4-T5-T6 380...440 Vac -50%

Cuộn ngắt A3 T4-T5-T6 380...440 Vac

Cuộn ngắt A3 T4-T5-T6 380...440 Vac

Phụ kiện cuộn ngắt của MCCB Formula

1,689,000 VND 3,378,000 VND
Cuộn ngắt A3 T4-T5-T6 220..240Vac - 220..250Vdc -50%

Cuộn ngắt A3 T4-T5-T6 220..240Vac - 220..250Vdc

Cuộn ngắt A3 T4-T5-T6 220..240Vac - 220..250Vdc

Phụ kiện cuộn ngắt của MCCB Formula

1,689,000 VND 3,378,000 VND
Cuộn ngắt A3 T4-T5-T6 110..127Vac - 110..125Vdc -50%

Cuộn ngắt A3 T4-T5-T6 110..127Vac - 110..125Vdc

Cuộn ngắt A3 T4-T5-T6 110..127Vac - 110..125Vdc

Phụ kiện cuộn ngắt của MCCB Formula

1,689,000 VND 3,378,000 VND
Cuộn ngắt A3 T4-T5-T6 48...60 Vac/dc -50%

Cuộn ngắt A3 T4-T5-T6 48...60 Vac/dc

Cuộn ngắt A3 T4-T5-T6 48...60 Vac/dc

Phụ kiện cuộn ngắt của MCCB Formula

1,689,000 VND 3,378,000 VND
Cuộn shunt ngắt A3 T4-T5-T6 24...30 Vac/dc -50%

Cuộn shunt ngắt A3 T4-T5-T6 24...30 Vac/dc

Cuộn shunt ngắt A3 T4-T5-T6 24...30 Vac/dc

Phụ kiện cuộn ngắt của MCCB Formula

1,689,000 VND 3,378,000 VND
Cuộn shunt ngắt A3 T4-T5-T6 12 Vdc -50%

Cuộn shunt ngắt A3 T4-T5-T6 12 Vdc

Cuộn shunt ngắt A3 T4-T5-T6 12 Vdc

Phụ kiện cuộn ngắt của MCCB Formula

1,689,000 VND 3,378,000 VND
Cuộn shunt ngắt A1-A2 480-525 Vac -50%

Cuộn shunt ngắt A1-A2 480-525 Vac

Cuộn shunt ngắt A1-A2 480-525 Vac

Phụ kiện cuộn ngắt của MCCB Formula

897,500 VND 1,795,000 VND
Cuộn shunt ngắt A1-A2 380-440 Vac -50%

Cuộn shunt ngắt A1-A2 380-440 Vac

Cuộn shunt ngắt A1-A2 380-440 Vac

Phụ kiện cuộn ngắt của MCCB Formula

897,500 VND 1,795,000 VND
Cuộn ngắt A1-A2 110-127Vac-110-125Vdc -50%

Cuộn ngắt A1-A2 110-127Vac-110-125Vdc

Cuộn ngắt A1-A2 110-127Vac-110-125Vdc

Phụ kiện cuộn ngắt của MCCB Formula

897,500 VND 1,795,000 VND
Cuộn ngắt  A1-A2 48-60 Vac/dc -50%

Cuộn ngắt  A1-A2 48-60 Vac/dc

Cuộn ngắt  A1-A2 48-60 Vac/dc

Phụ kiện cuộn ngắt của MCCB Formula

897,500 VND 1,795,000 VND
Cuộn ngắt A1-A2 24-30 Vac/dc -50%

Cuộn ngắt A1-A2 24-30 Vac/dc

Cuộn ngắt A1-A2 24-30 Vac/dc

Phụ kiện cuộn ngắt của MCCB Formula

897,500 VND 1,795,000 VND
Cuộn ngắt A1-A2 12V DC -50%

Cuộn ngắt A1-A2 12V DC

Cuộn ngắt A1-A2 12V DC

Phụ kiện cuộn ngắt của MCCB Formula

897,500 VND 1,795,000 VND
Tay Xoay (Rotary Handle) RHE A1-A2 – 1SDA066158R1 -50%

Tay Xoay (Rotary Handle) RHE A1-A2 – 1SDA066158R1

Tay Xoay (Rotary Handle) RHE A1-A2 – 1SDA066158R1

Phụ kiện tay xoay của MCCB Formula

1,188,500 VND 2,377,000 VND
Tay Xoay (Rotary Handle) RHD A1-A2 – 1SDA066154R1 -50%

Tay Xoay (Rotary Handle) RHD A1-A2 – 1SDA066154R1

Tay Xoay (Rotary Handle) RHD A1-A2 – 1SDA066154R1

Phụ kiện tay xoay của MCCB Formula

718,500 VND 1,437,000 VND
Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR A1-A2 – 1SDA066146R1 -50%

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR A1-A2 – 1SDA066146R1

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR A1-A2 – 1SDA066146R1

Phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp của MCCB Formula

1,139,000 VND 2,278,000 VND
Tiếp điểm phụ đóng sớm – AUE-C A1-A2 – 1SDA066153R1 -50%

Tiếp điểm phụ đóng sớm – AUE-C A1-A2 – 1SDA066153R1

Tiếp điểm phụ đóng sớm – AUE-C A1-A2 – 1SDA066153R1

1,038,500 VND 2,077,000 VND
Tiếp điểm phụ – AUX AUX-C 2Q 1SY – 1SDA066152R1 -50%

Tiếp điểm phụ – AUX AUX-C 2Q 1SY – 1SDA066152R1

Tiếp điểm phụ – AUX AUX-C 2Q 1SY – 1SDA066152R1

1,380,000 VND 2,760,000 VND

Top

   (0)