Phụ kiện MCCB Formula

mỗi trang
Cuộn Shunt S2C-A1 AC/DC 12...60V

Cuộn Shunt S2C-A1 AC/DC 12...60V

Cuộn Shunt  S2C-A1 AC/DC 12...60V

Phụ kiện cuộn ngắt cho cầu dao tự động dạng tép

1,457,000 VND
Tiếp điểm phụ ABB S2C-H6R

Tiếp điểm phụ ABB S2C-H6R

Tiếp điểm tín hiệu/ tiếp điểm phụ (1CO)

309,000 VND
Tiêp điểm phụ ABB S2C-S/H6R

Tiêp điểm phụ ABB S2C-S/H6R

Tiếp điểm tín hiệu/ tiếp điểm phụ (1CO)

485,000 VND
Tấm ngăn pha - PB ABB 1SDA066681R1

Tấm ngăn pha - PB ABB 1SDA066681R1

Tấm ngăn pha - PB ABB 1SDA066681R1

458,000 VND
Tấm ngăn pha - PB ABB 1SDA066680R1

Tấm ngăn pha - PB ABB 1SDA066680R1

Tấm ngăn pha - PB ABB 1SDA066680R1

467,000 VND
Tấm ngăn pha - PB ABB 1SDA066676R1

Tấm ngăn pha - PB ABB 1SDA066676R1

Tấm ngăn pha - PB ABB 1SDA066676R1

305,000 VND
Tấm ngăn pha - PB ABB 1SDA066675R1

Tấm ngăn pha - PB ABB 1SDA066675R1

Tấm ngăn pha - PB ABB 1SDA066675R1

312,000 VND
Front Lock Door gắn ở mặt trước MCCB ABB - 1SDA066179R1

Front Lock Door gắn ở mặt trước MCCB ABB - 1SDA066179R1

Front Lock Door gắn ở mặt trước MCCB ABB - 1SDA066179R1

2,121,000 VND
Cuộn shunt ngắt - SOR-C 220-240V AC, 220-250V DC- 1SDA066325R1

Cuộn shunt ngắt - SOR-C 220-240V AC, 220-250V DC- 1SDA066325R1

Cuộn shunt ngắt - SOR-C 220-240V AC, 220-250V DC- 1SDA066325R1

Phụ kiện cuộn mở XT1-XT4

2,431,000 VND
Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT1B 4P 16A 18KA

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT1B 4P 16A 18KA

Cầu dao tự động dạng khối ABB MCCB XT1B 4P 16A 18KA

Máy cắt MCCB XT1 160A

 

3,611,000 VND
Cuộn bảo vệ điện áp thấp – RHE A3 F/P STAND. RETURNED

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – RHE A3 F/P STAND. RETURNED

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – RHE A3 F/P STAND. RETURNED

Phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp của MCCB Formula

3,671,000 VND
Cuộn bảo vệ điện áp thấp – AUVR-C A3 24-30 Vac/dc

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – AUVR-C A3 24-30 Vac/dc

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – AUVR-C A3 24-30 Vac/dc

Phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp của MCCB Formula

2,121,000 VND
Tiếp điểm phụ đóng sớm – AUE-C A1-A2 – 1SDA054925R1

Tiếp điểm phụ đóng sớm – AUE-C A1-A2 – 1SDA054925R1

Tiếp điểm phụ đóng sớm – AUE-C A1-A2 – 1SDA054925R1

2,876,000 VND
Tiếp điểm phụ – AUX AUX-C 2Q 1SY – 1SDA054910R1

Tiếp điểm phụ – AUX AUX-C 2Q 1SY – 1SDA054910R1

Tiếp điểm phụ – AUX AUX-C 2Q 1SY – 1SDA054910R1

2,556,000 VND
Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C T4-T5-T6 480...500 Vac

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C T4-T5-T6 480...500 Vac

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C T4-T5-T6 480...500 Vac

Phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp của MCCB Formula

6,637,000 VND
Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C T4-T5-T6 380...440 Vac

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C T4-T5-T6 380...440 Vac

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C T4-T5-T6 380...440 Vac

Phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp của MCCB Formula

6,637,000 VND
Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C T4-T5-T6 220...250 Vac/dc

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C T4-T5-T6 220...250 Vac/dc

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C T4-T5-T6 220...250 Vac/dc

Phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp của MCCB Formula

6,637,000 VND
Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C T4-T5-T6 110..127Vac - 110..125Vdc

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C T4-T5-T6 110..127Vac - 110..125Vdc

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C T4-T5-T6 110..127Vac - 110..125Vdc

Phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp của MCCB Formula

6,637,000 VND
Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C T4-T5-T6 48 Vac/dc

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C T4-T5-T6 48 Vac/dc

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C T4-T5-T6 48 Vac/dc

Phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp của MCCB Formula

6,637,000 VND
Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C T4-T5-T6 24...30 Vac/dc

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C T4-T5-T6 24...30 Vac/dc

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C T4-T5-T6 24...30 Vac/dc

Phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp của MCCB Formula

6,637,000 VND
Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C A1-A2 480-525 Vac

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C A1-A2 480-525 Vac

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C A1-A2 480-525 Vac

Phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp của MCCB Formula

1,812,000 VND
Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C A1-A2 380-440 Vac

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C A1-A2 380-440 Vac

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C A1-A2 380-440 Vac

Phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp của MCCB Formula

1,812,000 VND
Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C A1-A2 110-127Vac-110-125Vdc

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C A1-A2 110-127Vac-110-125Vdc

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – UVR-C A1-A2 110-127Vac-110-125Vdc

Phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp của MCCB Formula

1,812,000 VND
Cuộn bảo vệ điện áp thấp –UVR-C A1-A2 48 Vac/dc

Cuộn bảo vệ điện áp thấp –UVR-C A1-A2 48 Vac/dc

Cuộn bảo vệ điện áp thấp –UVR-C A1-A2 48 Vac/dc

Phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp của MCCB Formula

1,812,000 VND
Cuộn bảo vệ điện áp thấp – AUVR-C A1-A2 24-30 Vac/dc

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – AUVR-C A1-A2 24-30 Vac/dc

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – AUVR-C A1-A2 24-30 Vac/dc

Phụ kiện cuộn bảo vệ thấp áp của MCCB Formula

1,812,000 VND
Cuộn ngắt A3 T4-T5-T6 480...500 Vac

Cuộn ngắt A3 T4-T5-T6 480...500 Vac

Cuộn ngắt A3 T4-T5-T6 480...500 Vac

Phụ kiện cuộn ngắt của MCCB Formula

4,300,000 VND
Cuộn ngắt A3 T4-T5-T6 380...440 Vac

Cuộn ngắt A3 T4-T5-T6 380...440 Vac

Cuộn ngắt A3 T4-T5-T6 380...440 Vac

Phụ kiện cuộn ngắt của MCCB Formula

4,300,000 VND
Cuộn ngắt A3 T4-T5-T6 220..240Vac - 220..250Vdc

Cuộn ngắt A3 T4-T5-T6 220..240Vac - 220..250Vdc

Cuộn ngắt A3 T4-T5-T6 220..240Vac - 220..250Vdc

Phụ kiện cuộn ngắt của MCCB Formula

4,300,000 VND
Cuộn ngắt A3 T4-T5-T6 110..127Vac - 110..125Vdc

Cuộn ngắt A3 T4-T5-T6 110..127Vac - 110..125Vdc

Cuộn ngắt A3 T4-T5-T6 110..127Vac - 110..125Vdc

Phụ kiện cuộn ngắt của MCCB Formula

4,300,000 VND
Cuộn ngắt A3 T4-T5-T6 48...60 Vac/dc

Cuộn ngắt A3 T4-T5-T6 48...60 Vac/dc

Cuộn ngắt A3 T4-T5-T6 48...60 Vac/dc

Phụ kiện cuộn ngắt của MCCB Formula

4,300,000 VND
Cuộn shunt ngắt A3 T4-T5-T6 24...30 Vac/dc

Cuộn shunt ngắt A3 T4-T5-T6 24...30 Vac/dc

Cuộn shunt ngắt A3 T4-T5-T6 24...30 Vac/dc

Phụ kiện cuộn ngắt của MCCB Formula

4,300,000 VND
Cuộn shunt ngắt A3 T4-T5-T6 12 Vdc

Cuộn shunt ngắt A3 T4-T5-T6 12 Vdc

Cuộn shunt ngắt A3 T4-T5-T6 12 Vdc

Phụ kiện cuộn ngắt của MCCB Formula

4,300,000 VND
Cuộn shunt ngắt A1-A2 480-525 Vac

Cuộn shunt ngắt A1-A2 480-525 Vac

Cuộn shunt ngắt A1-A2 480-525 Vac

Phụ kiện cuộn ngắt của MCCB Formula

1,400,000 VND
Cuộn shunt ngắt A1-A2 380-440 Vac

Cuộn shunt ngắt A1-A2 380-440 Vac

Cuộn shunt ngắt A1-A2 380-440 Vac

Phụ kiện cuộn ngắt của MCCB Formula

1,400,000 VND
Cuộn ngắt A1-A2 110-127Vac-110-125Vdc

Cuộn ngắt A1-A2 110-127Vac-110-125Vdc

Cuộn ngắt A1-A2 110-127Vac-110-125Vdc

Phụ kiện cuộn ngắt của MCCB Formula

1,400,000 VND
Cuộn ngắt  A1-A2 48-60 Vac/dc

Cuộn ngắt  A1-A2 48-60 Vac/dc

Cuộn ngắt  A1-A2 48-60 Vac/dc

Phụ kiện cuộn ngắt của MCCB Formula

1,400,000 VND

Top

   (0)