Tủ Điện Căn Hộ Mistral

mỗi trang
Cầu đấu dây cho tủ điện ABB M125350000

Cầu đấu dây cho tủ điện ABB M125350000

Cầu đấu dây cho tủ điện ABB M125350000
Loại: 15 lỗ loại D4.5mm & 9 lỗ loại D5.6

Dùng cho các ứng dụng tiêu chuẩn cao trong các công trình xây dựng
Sản xuất bằng vật liệu chống cháy, chịu được nhiệt độ tới 650°C
Cấp bảo vệ IP41, cách điện Class II
Tiêu chuẩn: IEC 695-2-1
 

273,000 VND
Cầu đấu dây cho tủ điện ABB M125340000

Cầu đấu dây cho tủ điện ABB M125340000

Cầu đấu dây cho tủ điện ABB M125340000
Loại: 15 lỗ loại D4.5mm & 6 lỗ loại D5.6

Dùng cho các ứng dụng tiêu chuẩn cao trong các công trình xây dựng
Sản xuất bằng vật liệu chống cháy, chịu được nhiệt độ tới 650°C
Cấp bảo vệ IP41, cách điện Class II
Tiêu chuẩn: IEC 695-2-1
 

249,000 VND
Cầu đấu dây cho tủ điện ABB M125330000

Cầu đấu dây cho tủ điện ABB M125330000

Cầu đấu dây cho tủ điện ABB M125330000
Loại: 16 lỗ loại D4.5mm & 3 lỗ loại D5.6

Dùng cho các ứng dụng tiêu chuẩn cao trong các công trình xây dựng
Sản xuất bằng vật liệu chống cháy, chịu được nhiệt độ tới 650°C
Cấp bảo vệ IP41, cách điện Class II
Tiêu chuẩn: IEC 695-2-1
 

227,000 VND
Cầu đấu dây cho tủ điện ABB M125320000

Cầu đấu dây cho tủ điện ABB M125320000

Cầu đấu dây cho tủ điện ABB M125320000
Loại: 10 lỗ loại D4.5mm & 3 lỗ loại D5.6

Dùng cho các ứng dụng tiêu chuẩn cao trong các công trình xây dựng
Sản xuất bằng vật liệu chống cháy, chịu được nhiệt độ tới 650°C
Cấp bảo vệ IP41, cách điện Class II
Tiêu chuẩn: IEC 695-2-1
 

178,000 VND
Cầu đấu dây cho tủ điện ABB M125310000

Cầu đấu dây cho tủ điện ABB M125310000

Cầu đấu dây cho tủ điện ABB M125310000
Loại: 5 lỗ loại đường kính 4.5mm

Dùng cho các ứng dụng tiêu chuẩn cao trong các công trình xây dựng
Sản xuất bằng vật liệu chống cháy, chịu được nhiệt độ tới 650°C
Cấp bảo vệ IP41, cách điện Class II
Tiêu chuẩn: IEC 695-2-1
 

109,000 VND
Gia đỡ cầu đấu dây 18module

Gia đỡ cầu đấu dây 18module

Giá đỡ cầu đấu dây cho tủ 8 module

66,000 VND
Gia đỡ cầu đấu dây 12 module

Gia đỡ cầu đấu dây 12 module

Giá đỡ cầu đấu dây cho tủ 12 module

77,000 VND
Giá đỡ cầu đấu dây cho tủ 18 module

Giá đỡ cầu đấu dây cho tủ 18 module

Giá đỡ cầu đấu dây cho tủ 18 module

91,000 VND
Tủ điện nhựa âm tường 72 đường - 1SLM004100A1210

Tủ điện nhựa âm tường 72 đường - 1SLM004100A1210

TỦ ĐIỆN DÂN DỤNG 72 ĐƯỜNG IP41, RAL 9016-LOẠI ÂM TƯỜNG MISTRAL41Fflushtransparentdoor72M

8,125,000 VND
Tủ điện nhựa lắp nổi 36 đường (loại 2 dãy) - 1SPE007717F0920

Tủ điện nhựa lắp nổi 36 đường (loại 2 dãy) - 1SPE007717F0920

TỦ ĐIỆN DÂN DỤNG 36 ĐƯỜNG IP41, TRẮNG-LOẠI LẮP NỔI MISTRAL41W650walltrasp.door36M2F

5,210,000 VND
Tủ điện nhựa âm tường 54 đường - 1SLM004100A1209

Tủ điện nhựa âm tường 54 đường - 1SLM004100A1209

TỦ ĐIỆN DÂN DỤNG 54 ĐƯỜNG IP41, RAL 9016-LOẠI ÂM TƯỜNG

5,526,000 VND
Tủ điện nhựa âm tường 36 đường (loại 2 dãy) - 1SLM004100A1206

Tủ điện nhựa âm tường 36 đường (loại 2 dãy) - 1SLM004100A1206

TỦ ĐIỆN DÂN DỤNG 36 ĐƯỜNG IP41, RAL 9016-LOẠI ÂM TƯỜNG

2,632,000 VND
Tủ điện nhựa âm tường 24 đường - 1SLM004100A1205

Tủ điện nhựa âm tường 24 đường - 1SLM004100A1205

TỦ ĐIỆN DÂN DỤNG 24 ĐƯỜNG IP41, RAL 9016-LOẠI ÂM TƯỜNG

1,872,000 VND
Tủ điện nhựa âm tường 18 đường - 1SLM004100A1204

Tủ điện nhựa âm tường 18 đường - 1SLM004100A1204

TỦ ĐIỆN DÂN DỤNG 18 ĐƯỜNG IP41, RAL 9016-LOẠI ÂM TƯỜNG

1,641,000 VND
Tủ điện nhựa âm tường 12 đường - 1SLM004100A1203

Tủ điện nhựa âm tường 12 đường - 1SLM004100A1203

TỦ ĐIỆN DÂN DỤNG 12 ĐƯỜNG IP41, RAL 9016-LOẠI ÂM TƯỜNG

1,064,000 VND
Tủ điện nhựa âm tường 8 đường - 1SLM004100A1202

Tủ điện nhựa âm tường 8 đường - 1SLM004100A1202

TỦ ĐIỆN DÂN DỤNG 8 ĐƯỜNG IP41, RAL 9016-LOẠI ÂM TƯỜNG

863,000 VND
Tủ điện nhựa âm tường 6 đường - 1SLM004100A1201

Tủ điện nhựa âm tường 6 đường - 1SLM004100A1201

TỦ ĐIỆN DÂN DỤNG 6 ĐƯỜNG IP41, RAL 9016-LOẠI ÂM TƯỜNG

686,000 VND
TỦ ĐIỆN DÂN DỤNG 4 ĐƯỜNG IP41, RAL 9016-LOẠI ÂM TƯỜNG

TỦ ĐIỆN DÂN DỤNG 4 ĐƯỜNG IP41, RAL 9016-LOẠI ÂM TƯỜNG

TỦ ĐIỆN DÂN DỤNG 4 ĐƯỜNG IP41, RAL 9016-LOẠI ÂM TƯỜNG

657,000 VND
Tủ điện nhựa lắp nổi 72 đường - 1SPE007717F1120

Tủ điện nhựa lắp nổi 72 đường - 1SPE007717F1120

TỦ ĐIỆN DÂN DỤNG 72 ĐƯỜNG IP41, TRẮNG-LOẠI LẮP NỔI

12,475,000 VND
Tủ điện nhựa lắp nổi 54 đường - 1SPE007717F1020

Tủ điện nhựa lắp nổi 54 đường - 1SPE007717F1020

TỦ ĐIỆN DÂN DỤNG 54 ĐƯỜNG IP41,TRẮNG-LOẠI LẮP NỔI

8,506,000 VND
Tủ điện nhựa lắp nổi 24 đường - 1SPE007717F0520

Tủ điện nhựa lắp nổi 24 đường - 1SPE007717F0520

TỦ ĐIỆN DÂN DỤNG 24 ĐƯỜNG IP41, TRẮNG-LOẠI LẮP NỔI

3,238,000 VND
Tủ điện nhựa lắp nổi 18 đường - 1SPE007717F0820

Tủ điện nhựa lắp nổi 18 đường - 1SPE007717F0820

TỦ ĐIỆN DÂN DỤNG 18 ĐƯỜNG IP41, TRẮNG-LOẠI LẮP NỔI

2,603,000 VND
Tủ điện nhựa lắp nổi 12 đường - 1SPE007717F0420

Tủ điện nhựa lắp nổi 12 đường - 1SPE007717F0420

TỦ ĐIỆN DÂN DỤNG 12 ĐƯỜNG IP41, TRẮNG-LOẠI LẮP NỔI

2,019,000 VND
Tủ điện nhựa lắp nổi 8 đường - 1SPE007717F0320

Tủ điện nhựa lắp nổi 8 đường - 1SPE007717F0320

TỦ ĐIỆN DÂN DỤNG 8 ĐƯỜNG IP41, TRẮNG-LOẠI LẮP NỔI

1,403,000 VND
Tủ điện nhựa lắp nổi 6 đường - 1SPE007717F0220

Tủ điện nhựa lắp nổi 6 đường - 1SPE007717F0220

TỦ ĐIỆN DÂN DỤNG 4 ĐƯỜNG IP41, TRẮNG-LOẠI LẮP NỔI

886,000 VND
Tủ điện nhựa lắp nổi 4 đường - 1SPE007717F0100

Tủ điện nhựa lắp nổi 4 đường - 1SPE007717F0100

TỦ ĐIỆN DÂN DỤNG 2 ĐƯỜNG IP41, TRẮNG-KHÔNG CỬA-LOẠI LẮP NỔI

452,000 VND

Top

   (0)