Công tắc tơ 3P dạng khối - Loại AF

mỗi trang
Công tắc tơ AF265-30-11-11 140Kw 265A 20-60Vac

Công tắc tơ AF265-30-11-11 140Kw 265A 20-60Vac

Công tắc tơ loại AF265-30-11-11

 

23,740,000 VND
Công tắc tơ AF38-30-00-14

Công tắc tơ AF38-30-00-14

Công tắc tơ loại AF38-30-00-14 18.5KW 220-250V 

3,799,000 VND
Thanh liên kết dùng cho công tắc tơ BEA26-4

Thanh liên kết dùng cho công tắc tơ BEA26-4

Thanh nối cho cầu dao khởi động động cơ BEA26-4

261,000 VND
Thanh liên kết dùng cho công tắc tơ BEA16-4

Thanh liên kết dùng cho công tắc tơ BEA16-4

Thanh nối cho cầu dao khởi động động cơ BEA16-4 

223,000 VND
Khoá liên động của công tắc chuyển mạch VM19

Khoá liên động của công tắc chuyển mạch VM19

Khoá liên động dành cho 2 công tắc công tắc chuyển mạch VM19 AX260 ... AX370
 

1,877,000 VND
Khoá liên động của công tắc chuyển mạch VM750H

Khoá liên động của công tắc chuyển mạch VM750H

Bộ liên động cơ dành cho hai công tắc tơ lắp nằm ngang VM750H
 AF400 ... AF1250

3,027,000 VND
Thanh liên kết các MNS ABB BEA25/132

Thanh liên kết các MNS ABB BEA25/132

Thanh liên kết các MNS ABB BEA25/132

249,000 VND
Thanh liên kết các MNS ABB BEA25/116

Thanh liên kết các MNS ABB BEA25/116

Thanh liên kết các MNS ABB BEA25/116

220,000 VND
Thanh liên kết các MNS ABB BEA16/116

Thanh liên kết các MNS ABB BEA16/116

Thanh liên kết các MNS ABB BEA16/116

223,000 VND
Bộ liên động cơ dành cho hai công tắc tơ lắp nằm ngang ABB VM96-4

Bộ liên động cơ dành cho hai công tắc tơ lắp nằm ngang ABB VM96-4

Bộ liên động cơ dành cho hai công tắc tơ lắp nằm ngang ABB VM96-4

283,000 VND
Bộ liên động cơ dành cho hai công tắc tơ lắp nằm ngang ABB VE5-2

Bộ liên động cơ dành cho hai công tắc tơ lắp nằm ngang ABB VE5-2

Bộ liên động cơ dành cho hai công tắc tơ lắp nằm ngang ABB VE5-2

710,000 VND
Bộ liên động cơ dành cho hai công tắc tơ lắp nằm ngang ABB VE5-1

Bộ liên động cơ dành cho hai công tắc tơ lắp nằm ngang ABB VE5-1

Bộ liên động cơ dành cho hai công tắc tơ lắp nằm ngang ABB VE5-1

662,000 VND
Bộ liên động cơ dành cho hai công tắc tơ lắp nằm ngang ABB VM4

Bộ liên động cơ dành cho hai công tắc tơ lắp nằm ngang ABB VM4

Bộ liên động cơ dành cho hai công tắc tơ lắp nằm ngang ABB VM4

238,000 VND
Bộ liên động cơ dành cho hai công tắc tơ lắp nằm ngang ABB VM300H

Bộ liên động cơ dành cho hai công tắc tơ lắp nằm ngang ABB VM300H

Bộ liên động cơ dành cho hai công tắc tơ lắp nằm ngang ABB VM300H

1 VND
Bộ liên động cơ dành cho hai công tắc tơ lắp nằm ngang ABB VM5-1

Bộ liên động cơ dành cho hai công tắc tơ lắp nằm ngang ABB VM5-1

Bộ liên động cơ dành cho hai công tắc tơ lắp nằm ngang ABB VM5-1

452,000 VND
Rơ-le thời gian điện tử ABB TEF5-OFF

Rơ-le thời gian điện tử ABB TEF5-OFF

Rơ-le thời gian điện tử ABB TEF5-OFF

1,750,000 VND
Rơ-le thời gian điện tử ABB TEF5-ON

Rơ-le thời gian điện tử ABB TEF5-ON

Rơ-le thời gian điện tử ABB TEF5-ON

1,621,000 VND
Tiếp điểm phụ ABB CAL5X-11

Tiếp điểm phụ ABB CAL5X-11

Tiếp điểm phụ ABB CAL5X-11

270,000 VND
Tiếp điểm phụ ABB CA5X-10

Tiếp điểm phụ ABB CA5X-10

Tiếp điểm phụ ABB CA5X-10

90,000 VND
Tiếp điểm phụ ABB CA5X-01

Tiếp điểm phụ ABB CA5X-01

Tiếp điểm phụ ABB CA5X-01

90,000 VND
Tiếp điểm phụ ABB CA4-22E

Tiếp điểm phụ ABB CA4-22E

Tiếp điểm phụ ABB CA4-22E

452,000 VND
Tiếp điểm phụ  ABB CA4-11

Tiếp điểm phụ  ABB CA4-11

Tiếp điểm phụ  ABB CA4-11

319,000 VND
Tiếp điểm phụ  ABB CA4-10-T

Tiếp điểm phụ  ABB CA4-10-T

Tiếp điểm phụ  ABB CA4-10-T

108,000 VND
Tiếp điểm phụ  ABB CA4-10

Tiếp điểm phụ  ABB CA4-10

Tiếp điểm phụ  ABB CA4-10

107,000 VND
Tiếp điểm phụ  ABB CA4-01

Tiếp điểm phụ  ABB CA4-01

Tiếp điểm phụ  ABB CA4-01

107,000 VND
Công tắc tơ ABB AX25-30-10-80​​​​​​​

Công tắc tơ ABB AX25-30-10-80​​​​​​​

Công tắc tơ ABB AX25-30-10-80
 

1,179,000 VND
Công tắc tơ ABB UA 75-30-00 RA

Công tắc tơ ABB UA 75-30-00 RA

Công tắc tơ ABB UA 75-30-00 RA
 

9,316,000 VND
Công tắc tơ ABB UA 50-30-00 RA

Công tắc tơ ABB UA 50-30-00 RA

Công tắc tơ ABB UA 50-30-00 RA
 

8,348,000 VND
Công tắc tơ ABB AX32-30-10-80

Công tắc tơ ABB AX32-30-10-80

Công tắc tơ ABB AX32-30-10-80
 

1,637,000 VND
Công tắc tơ ABB UA 30-30-10 RA

Công tắc tơ ABB UA 30-30-10 RA

Công tắc tơ ABB UA 30-30-10 RA

6,130,000 VND
Công tắc tơ ABB UA 16-30-10 RA

Công tắc tơ ABB UA 16-30-10 RA

Công tắc tơ ABB UA 16-30-10 RA

3,462,000 VND
Công tắc tơ ABB AF16-30-01-14

Công tắc tơ ABB AF16-30-01-14

Công tắc tơ ABB AF16-30-01-14

1,378,000 VND
Công tắc tơ ABB AF12-30-10-12

Công tắc tơ ABB AF12-30-10-12

Công tắc tơ ABB AF12-30-10-12

1,034,000 VND
Công tắc tơ ABB AF09-40-00-13

Công tắc tơ ABB AF09-40-00-13

Công tắc tơ ABB AF09-40-00-13

992,000 VND
Công tắc tơ ABB AF09-30-01-13

Công tắc tơ ABB AF09-30-01-13

Công tắc tơ ABB AF09-30-01-13

861,000 VND

Top

   (0)