Rơ-le giám sát điện áp 1 pha AC/DC - CM-ESS.2S

mỗi trang
Rơ le giám sát điện áp ABB CM-ESS.MS

Rơ le giám sát điện áp ABB CM-ESS.MS

Tên sản phẩm: Rơ le giám sát điện áp ABB
Mã sản phẩm: 1SVR730830R0500
Dòng điện:24-240V AC/DC
Thương hiệu: ABB

1 VND
Rơ le giám sát điện áp một pha loại CM-ESS.2S 220-240 V AC

Rơ le giám sát điện áp một pha loại CM-ESS.2S 220-240 V AC

RƠ LE GIÁM SÁT ÁP ABB CHỈNH 3-30V, 6-60 V, 30-300 V, 60-600 V 1C/O điện áp điều khiển 220-240VAC/DC CM-ESS.2S

6,315,000 VND
Rơ le giám sát điện áp một pha loại CM-ESS.2S 110-130 V AC

Rơ le giám sát điện áp một pha loại CM-ESS.2S 110-130 V AC

RƠ LE GIÁM SÁT ÁP ABB CHỈNH 3-30V, 6-60 V, 30-300 V, 60-600 V 1C/O điện áp điều khiển 110-130 VAC CM-ESS.2S

6,315,000 VND
Rơ le giám sát điện áp một pha loại CM-ESS.2S 24-240 V AC/DC

Rơ le giám sát điện áp một pha loại CM-ESS.2S 24-240 V AC/DC

RƠ LE GIÁM SÁT ÁP ABB CHỈNH 3-30V, 6-60 V, 30-300 V, 60-600 V 1C/O điện áp điều khiển 24-240VAC/DC CM-ESS.2S

7,383,000 VND

Top

   (0)