Rơ-le giám sát điện áp 1 pha AC/DC - CM-ESS.2S

mỗi trang
Rơ le giám sát điện áp một pha loại CM-ESS.2S 220-240 V AC -50%

Rơ le giám sát điện áp một pha loại CM-ESS.2S 220-240 V AC

RƠ LE GIÁM SÁT ÁP ABB CHỈNH 3-30V, 6-60 V, 30-300 V, 60-600 V 1C/O điện áp điều khiển 220-240VAC/DC CM-ESS.2S

2,489,000 VND 4,978,000 VND
Rơ le giám sát điện áp một pha loại CM-ESS.2S 110-130 V AC -50%

Rơ le giám sát điện áp một pha loại CM-ESS.2S 110-130 V AC

RƠ LE GIÁM SÁT ÁP ABB CHỈNH 3-30V, 6-60 V, 30-300 V, 60-600 V 1C/O điện áp điều khiển 110-130 VAC CM-ESS.2S

2,489,000 VND 4,978,000 VND
Rơ le giám sát điện áp một pha loại CM-ESS.2S 24-240 V AC/DC -50%

Rơ le giám sát điện áp một pha loại CM-ESS.2S 24-240 V AC/DC

RƠ LE GIÁM SÁT ÁP ABB CHỈNH 3-30V, 6-60 V, 30-300 V, 60-600 V 1C/O điện áp điều khiển 24-240VAC/DC CM-ESS.2S

2,910,500 VND 5,821,000 VND

Top

   (0)