Đồng hồ đo đếm

mỗi trang
Đồng hồ đa năng M1M 20 MODBUS

Đồng hồ đa năng M1M 20 MODBUS

Đồng hồ đa năng M1M 20 MODBUS

Đồng hồ đa năng, màn hình LCD, class 1, THD, Modbus RTU

 

10,131,000 VND
Đồng hồ đa năng M1M 12 Modbus

Đồng hồ đa năng M1M 12 Modbus

ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG M1M 12 Modbus

Đồng hồ đa năng M1M 12 Modbus

5,398,000 VND
Đồng hồ đa năng M1M 12

Đồng hồ đa năng M1M 12

Đồng hồ đa năng M1M 12

4,907,000 VND
Đồng hồ đa năng M1M ĐO V, A, F M1M 10

Đồng hồ đa năng M1M ĐO V, A, F M1M 10

ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG M1M ĐO V, A, F M1M 10

3,058,000 VND
Đồng hồ đa năng ABB M2M Basic Modbus -50%

Đồng hồ đa năng ABB M2M Basic Modbus

ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG ABB M2M Basic Modbus

4,200,000 VND 8,400,000 VND
Đồng hồ đa năng ABB M2M Basic -50%

Đồng hồ đa năng ABB M2M Basic

ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG ABB M2M Basic

3,925,000 VND 7,850,000 VND
Đồng hồ đo đa năng M4M 30 - Màn hình cảm ứng

Đồng hồ đo đa năng M4M 30 - Màn hình cảm ứng

Đồng hồ đo đa năng M4M 30 - Màn hình cảm ứng
20,179,000 VND
Đồng hồ đa năg ABB M4M 20 Modbus

Đồng hồ đa năg ABB M4M 20 Modbus

ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG ABB M4M 20 CÓ MODBUS

17,269,000 VND
Đồng hồ đa năng ABB M4M 20

Đồng hồ đa năng ABB M4M 20

ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG ABB M4M 20 KHÔNG MODBUS

 

14,568,000 VND

Top

   (0)