Chuyển đổi nguồn điện tự động ATS

mỗi trang
Bộ chuyển nguồn 4P 800A OT800E04CP

Bộ chuyển nguồn 4P 800A OT800E04CP

Bộ chuyển nguồn 4P 800A OT800E04CP

Cầu dao chuyển nguồn bằng tay 800A

83,441,000 VND
Bộ chuyển nguồn 4P 315A OT315E04CP

Bộ chuyển nguồn 4P 315A OT315E04CP

Bộ chuyển nguồn 4P 315A OT315E04CP

Cầu dao chuyển nguồn bằng tay 315A

30,676,000 VND
Bộ chuyển nguồn 4P 40A OT40F4C

Bộ chuyển nguồn 4P 40A OT40F4C

Bộ chuyển nguồn 4P 40A OT40F4C

Cầu dao chuyển nguồn bằng tay 40A

5,845,000 VND
Bộ chuyển nguồn 4P 25A OT25F4C

Bộ chuyển nguồn 4P 25A OT25F4C

Bộ chuyển nguồn 4P 25A OT25F4C

Cầu dao chuyển nguồn bằng tay 25A

5,125,000 VND
Bộ chuyển nguồn 4P 16A OT16F4C

Bộ chuyển nguồn 4P 16A OT16F4C

Bộ chuyển nguồn 4P 16A OT16F4C

Cầu dao chuyển nguồn bằng tay 16A

4,524,000 VND
Bộ chuyển nguồn 3P 315A OT630E03CP

Bộ chuyển nguồn 3P 315A OT630E03CP

Bộ chuyển nguồn 3P 630A OT630E03CP
Cầu dao chuyển nguồn bằng tay 630A

49,817,000 VND
Bộ chuyển nguồn 3P 315A OT315E03CP

Bộ chuyển nguồn 3P 315A OT315E03CP

Bộ chuyển nguồn 3P 315A OT315E03CP

Cầu dao chuyển nguồn bằng tay 315A

27,236,000 VND
Bộ chuyển nguồn 3P 200A OT200E03CP

Bộ chuyển nguồn 3P 200A OT200E03CP

Bộ chuyển nguồn 3P 200A OT200E03CP

Cầu dao chuyển nguồn bằng tay 200A

18,527,000 VND
Bộ chuyển nguồn 4P 315A OTM315E4CM230C

Bộ chuyển nguồn 4P 315A OTM315E4CM230C

Bộ chuyển nguồn 4P 315A OTM315E4CM230C

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 315A

73,626,000 VND
Bộ chuyển nguồn 3P 25A OT25F3C

Bộ chuyển nguồn 3P 25A OT25F3C

Bộ chuyển nguồn 3P 25A OT25F3C

Cầu dao chuyển nguồn bằng tay 25A

3,994,000 VND
Bộ chuyển nguồn 3P 16A OT16F3C

Bộ chuyển nguồn 3P 16A OT16F3C

Bộ chuyển nguồn 3P 16A OT16F3C

Cầu dao chuyển nguồn bằng tay 16A

3,489,000 VND
Bộ chuyển nguồn 3P 40A OT40F3C

Bộ chuyển nguồn 3P 40A OT40F3C

Bộ chuyển nguồn 3P 40A OT40F3C

Cầu dao chuyển nguồn bằng tay 40A

4,765,000 VND
Bộ chuyển nguồn 4P 100A OT100F4C

Bộ chuyển nguồn 4P 100A OT100F4C

Bộ chuyển nguồn 3P 100A OT100F4C

Cầu dao chuyển nguồn bằng tay 100A

11,165,000 VND
Bộ chuyển nguồn 3P 100A OT100F3C

Bộ chuyển nguồn 3P 100A OT100F3C

Bộ chuyển nguồn 3P 100A OT100F3C

Cầu dao chuyển nguồn bằng tay 100A

9,386,000 VND
Bộ chuyển nguồn 4P 80A OT80F4C

Bộ chuyển nguồn 4P 80A OT80F4C

Cầu dao cắt tải OT 4P 80A OT80F4C

Cầu dao chuyển nguồn bằng tay 80A

9,877,000 VND
Bộ chuyển nguồn ATS 3P 2000A ABB OTM2000E3CM230C

Bộ chuyển nguồn ATS 3P 2000A ABB OTM2000E3CM230C

Bộ chuyển nguồn ATS 3P 2000A ABB OTM2000E3CM230C

1,000 VND
Bộ chuyển nguồn ATS 3P 160A ABB OTM160E3CM230C

Bộ chuyển nguồn ATS 3P 160A ABB OTM160E3CM230C

Bộ chuyển nguồn ATS 3P 160A ABB OTM160E3CM230C

1,000 VND
Bộ chuyển nguồn bằng động cơ có tay vặn 160A 90Kw (OTM160E4CM230C)

Bộ chuyển nguồn bằng động cơ có tay vặn 160A 90Kw (OTM160E4CM230C)

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 160A

53,498,000 VND
Bộ chuyển nguồn bằng tay 125A 45Kw OT125F4C

Bộ chuyển nguồn bằng tay 125A 45Kw OT125F4C

Cầu dao chuyển nguồn bằng tay 125A

 

12,091,000 VND
Bộ chuyển nguồn ABB 4P 1250A OXB1250E3S2QB

Bộ chuyển nguồn ABB 4P 1250A OXB1250E3S2QB

Bộ chuyển nguồn ABB 4P 1250A OXB1250E3S2QB

Bộ chuyển đổi ATS TrueOne

368,447,000 VND
Cầu dao chuyển nguồn khóa 2 vị trí 160A 90Kw (OT160E04CP)

Cầu dao chuyển nguồn khóa 2 vị trí 160A 90Kw (OT160E04CP)

Cầu dao chuyển nguồn khóa 2 vị trí  160A 90Kw (OT160E04CP)

Cầu dao cách ly 160A

21,730,000 VND
Cầu dao chuyển nguồn 630A 355Kw OTM630E4CM230C

Cầu dao chuyển nguồn 630A 355Kw OTM630E4CM230C

Cầu dao chuyển nguồn 630A 355Kw OTM630E4CM230C

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 630A

91,177,000 VND
Tiếp điểm phụ ABB OA3G10

Tiếp điểm phụ ABB OA3G10

Tiếp điểm phụ ABB OA3G10

434,000 VND
Tiếp điểm phụ ABB OA1G10

Tiếp điểm phụ ABB OA1G10

Tiếp điểm phụ ABB OA1G10

384,000 VND
ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 1600A ABB OXB1600E3X2QB -50%

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 1600A ABB OXB1600E3X2QB

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 1600A ABB OXB1600E3X2QB

193,207,000 VND 386,414,000 VND
ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 1250A ABB OXB1250E3X2QB -50%

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 1250A ABB OXB1250E3X2QB

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 1250A ABB OXB1250E3X2QB

167,359,000 VND 334,718,000 VND
ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 1000A ABB OXB1000E3X2QB -50%

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 1000A ABB OXB1000E3X2QB

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 1000A ABB OXB1000E3X2QB

149,011,000 VND 298,022,000 VND
ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 800A ABB OXB800E3X2QB

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 800A ABB OXB800E3X2QB

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 800A ABB OXB800E3X2QB

282,495,000 VND
ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 630A ABB OXB630E3X2QB -50%

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 630A ABB OXB630E3X2QB

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 630A ABB OXB630E3X2QB

110,879,500 VND 221,759,000 VND
ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 500A ABB OXB500E3X2QB -50%

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 500A ABB OXB500E3X2QB

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 500A ABB OXB500E3X2QB

98,346,000 VND 196,692,000 VND
ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 400A ABB OXB400E3X2QB -50%

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 400A ABB OXB400E3X2QB

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 400A ABB OXB400E3X2QB

86,800,500 VND 173,601,000 VND
ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 315A ABB OXB315E3X2QB -50%

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 315A ABB OXB315E3X2QB

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 315A ABB OXB315E3X2QB

77,127,000 VND 154,254,000 VND
ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 250A ABB OXB250E3X2QB -50%

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 250A ABB OXB250E3X2QB

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 250A ABB OXB250E3X2QB

62,148,500 VND 124,297,000 VND
ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 200A ABB OXB200E3X2QB -50%

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 200A ABB OXB200E3X2QB

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 3P 200A ABB OXB200E3X2QB

56,220,500 VND 112,441,000 VND
ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 2P 800A ABB OXB800E1S2QB -50%

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 2P 800A ABB OXB800E1S2QB

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 2P 800A ABB OXB800E1S2QB

129,074,000 VND 258,148,000 VND
ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 2P 630A ABB OXB630E1S2QB -50%

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 2P 630A ABB OXB630E1S2QB

ATS TrueOne chuyển nguồn tự động 200-415V 2P 630A ABB OXB630E1S2QB

103,725,500 VND 207,451,000 VND

Top

   (0)