Rơ-le giám sát cách ly cho hệ thống điện nối đất kiểu IT, CM-IWS.1

mỗi trang
Rơ le giám sát cách ly trung tính loại CM-IWS.1S

Rơ le giám sát cách ly trung tính loại CM-IWS.1S

Rơ-le giám sát cách ly cho hệ thống điện nối đất, 0-250 V AC / 0-300 V DC 24-240 V AC/DC CM-IWS.1

10,053,000 VND

Top

   (0)