Bộ nguồn sơ cấp

mỗi trang
BỘ NGUỒN 48VDC/10A (CP-E 48/10.0)

BỘ NGUỒN 48VDC/10A (CP-E 48/10.0)

BỘ NGUỒN 48VDC/10A (CP-E 48/10.0)
9,824,000 VND
BỘ NGUỒN 48VDC/5A (CP-E 48/5.0)

BỘ NGUỒN 48VDC/5A (CP-E 48/5.0)

BỘ NGUỒN 48VDC/5A (CP-E 48/5.0)
7,192,600 VND
BỘ CẤP NGUỒN SƠ CẤP CP-E 100-240 V AC 48 V DC/ 1.25A

BỘ CẤP NGUỒN SƠ CẤP CP-E 100-240 V AC 48 V DC/ 1.25A

BỘ CẤP NGUỒN SƠ CẤP CP-E 100-240 V AC 48 V DC/ 1.25A
3,561,800 VND
BỘ CẤP NGUỒN SƠ CẤP CP-E 100-240 V AC 48 V DC/ 0.625 A

BỘ CẤP NGUỒN SƠ CẤP CP-E 100-240 V AC 48 V DC/ 0.625 A

BỘ CẤP NGUỒN SƠ CẤP CP-E 100-240 V AC 48 V DC/ 0.625 A
2,796,300 VND
BỘ NGUỒN 24VDC 20A CP- E 24/20.0

BỘ NGUỒN 24VDC 20A CP- E 24/20.0

BỘ NGUỒN 24VDC 20A CP- E 24/20.0
8,192,000 VND
BỘ NGUỒN 24VDC 10A (CP-E 24/10.0)

BỘ NGUỒN 24VDC 10A (CP-E 24/10.0)

BỘ NGUỒN 24VDC 10A (CP-E 24/10.0)
5,993,800 VND
BỘ NGUỒN 24VDC/5A (CP-E 24/5.0)

BỘ NGUỒN 24VDC/5A (CP-E 24/5.0)

BỘ NGUỒN 24VDC/5A (CP-E 24/5.0)
4,260,900 VND
BỘ NGUỒN 24VDC 2.5A CP-E 24/2.5

BỘ NGUỒN 24VDC 2.5A CP-E 24/2.5

BỘ NGUỒN 24VDC 2.5A CP-E 24/2.5
2,897,200 VND
BỘ CẤP NGUỒN SƠ CẤP CP-E 100-240 V AC 24 V DC/ 1.25 A

BỘ CẤP NGUỒN SƠ CẤP CP-E 100-240 V AC 24 V DC/ 1.25 A

BỘ CẤP NGUỒN SƠ CẤP CP-E 100-240 V AC 24 V DC/ 1.25 A
2,296,600 VND
BỘ NGUỒN 24VDC 0.75A (CP-E24/0.75)

BỘ NGUỒN 24VDC 0.75A (CP-E24/0.75)

BỘ NGUỒN 24VDC 0.75A (CP-E24/0.75)
2,114,500 VND
BỘ NGUỒN 12VDC/10A (CP-E 12/10.0)

BỘ NGUỒN 12VDC/10A (CP-E 12/10.0)

BỘ NGUỒN 12VDC/10A (CP-E 12/10.0)
4,728,600 VND
BỘ CẤP NGUỒN SƠ CẤP CP-E 100-240 V AC 12 V DC/ 2.5 A

BỘ CẤP NGUỒN SƠ CẤP CP-E 100-240 V AC 12 V DC/ 2.5 A

BỘ CẤP NGUỒN SƠ CẤP CP-E 100-240 V AC 12 V DC/ 2.5 A
2,646,200 VND
BỘ CẤP NGUỒN SƠ CẤP CP-E 100-240 V AC 5 V DC/ 3 A

BỘ CẤP NGUỒN SƠ CẤP CP-E 100-240 V AC 5 V DC/ 3 A

BỘ CẤP NGUỒN SƠ CẤP CP-E 100-240 V AC 5 V DC/ 3 A
2,646,200 VND

Top

   (0)