Bộ nguồn sơ cấp

mỗi trang
Bộ nguồn 48VDC/10A (CP-E 48/10.0) -50%

Bộ nguồn 48VDC/10A (CP-E 48/10.0)

BỘ NGUỒN 48VDC/10A (CP-E 48/10.0)

Bộ cấp nguồn loại CP-E 48/10.0

5,293,500 VND 10,587,000 VND
Bộ nguồn 48VDC/5A (CP-E 48/5.0) -50%

Bộ nguồn 48VDC/5A (CP-E 48/5.0)

BỘ NGUỒN 48VDC/5A (CP-E 48/5.0)

Bộ cấp nguồn loại CP-E 48/5.0

3,876,000 VND 7,752,000 VND
Bộ nguồn sơ cấp CP-E 100-240 V AC 48 V DC/ 1.25A -50%

Bộ nguồn sơ cấp CP-E 100-240 V AC 48 V DC/ 1.25A

Bộ nguồn sơ cấp CP-E 100-240 V AC 48 V DC/ 1.25A

Bộ cấp nguồn loại CP-E 48/1.25

1,920,000 VND 3,840,000 VND
Bộ cấp nguồn sơ cấp CP-E 100-240 V AC 48 V DC/ 0.625 A -50%

Bộ cấp nguồn sơ cấp CP-E 100-240 V AC 48 V DC/ 0.625 A

BỘ CẤP NGUỒN SƠ CẤP CP-E 100-240 V AC 48 V DC/ 0.625 A

Bộ cấp nguồn loại CP-E 48/0.62

1,507,500 VND 3,015,000 VND
Bộ nguồn 24VDC 20A CP- E 24/20.0 -50%

Bộ nguồn 24VDC 20A CP- E 24/20.0

BỘ NGUỒN 24VDC 20A CP- E 24/20.0

Bộ cấp nguồn loại CP-E 24/20.0

4,414,000 VND 8,828,000 VND
Bộ nguồn 24VDC 10A (CP-E 24/10.0) -50%

Bộ nguồn 24VDC 10A (CP-E 24/10.0)

BỘ NGUỒN 24VDC 10A (CP-E 24/10.0)

Bộ cấp nguồn loại CP-E 24/10.0

3,285,500 VND 6,571,000 VND
Bộ nguồn 24VDC/5A (CP-E 24/5.0) -50%

Bộ nguồn 24VDC/5A (CP-E 24/5.0)

BỘ NGUỒN 24VDC/5A (CP-E 24/5.0)

Bộ cấp nguồn loại CP-E 24/5.0

2,296,000 VND 4,592,000 VND
Bộ nguồn 24VDC 2.5A CP-E 24/2.5 -50%

Bộ nguồn 24VDC 2.5A CP-E 24/2.5

BỘ NGUỒN 24VDC 2.5A CP-E 24/2.5

Bộ cấp nguồn loại CP-E 24/2.5

1,561,000 VND 3,122,000 VND
Bộ nguồn CP-E 100-240 V AC 24 V DC/ 1.25 A -50%

Bộ nguồn CP-E 100-240 V AC 24 V DC/ 1.25 A

BỘ CẤP NGUỒN SƠ CẤP CP-E 100-240 V AC 24 V DC/ 1.25 A

Bộ cấp nguồn loại CP-E 24/1.25

1,237,500 VND 2,475,000 VND
Bộ nguồn 24VDC 0.75A (CP-E24/0.75) -50%

Bộ nguồn 24VDC 0.75A (CP-E24/0.75)

BỘ NGUỒN 24VDC 0.75A (CP-E24/0.75)

Bộ cấp nguồn loại CP-E 24/0.75

1,235,000 VND 2,470,000 VND
Bộ nguồn 12VDC/10A (CP-E 12/10.0) -50%

Bộ nguồn 12VDC/10A (CP-E 12/10.0)

BỘ NGUỒN 12VDC/10A (CP-E 12/10.0)

Bộ cấp nguồn loại CP-E 12/10.0

2,547,500 VND 5,095,000 VND
Bộ nguồn CP-E 100-240 V AC 12 V DC/ 2.5 A -50%

Bộ nguồn CP-E 100-240 V AC 12 V DC/ 2.5 A

BỘ CẤP NGUỒN SƠ CẤP CP-E 100-240 V AC 12 V DC/ 2.5 A

Bộ cấp nguồn loại CP-E 12/2.5

1,426,500 VND 2,853,000 VND
Bộ nguồn CP-E 100-240 V AC 5 V DC/ 3 A -50%

Bộ nguồn CP-E 100-240 V AC 5 V DC/ 3 A

BỘ CẤP NGUỒN SƠ CẤP CP-E 100-240 V AC 5 V DC/ 3 A

Bộ cấp nguồn loại CP-E 5/3.0

1,426,500 VND 2,853,000 VND

Top

   (0)