Bộ nguồn sơ cấp

mỗi trang
Bộ nguồn 48VDC/10A (CP-E 48/10.0)

Bộ nguồn 48VDC/10A (CP-E 48/10.0)

BỘ NGUỒN 48VDC/10A (CP-E 48/10.0)

Bộ cấp nguồn loại CP-E 48/10.0

13,434,000 VND
Bộ nguồn 48VDC/5A (CP-E 48/5.0)

Bộ nguồn 48VDC/5A (CP-E 48/5.0)

BỘ NGUỒN 48VDC/5A (CP-E 48/5.0)

Bộ cấp nguồn loại CP-E 48/5.0

9,836,000 VND
Bộ nguồn sơ cấp CP-E 100-240 V AC 48 V DC/ 1.25A

Bộ nguồn sơ cấp CP-E 100-240 V AC 48 V DC/ 1.25A

Bộ nguồn sơ cấp CP-E 100-240 V AC 48 V DC/ 1.25A

Bộ cấp nguồn loại CP-E 48/1.25

4,872,000 VND
Bộ cấp nguồn sơ cấp CP-E 100-240 V AC 48 V DC/ 0.625 A

Bộ cấp nguồn sơ cấp CP-E 100-240 V AC 48 V DC/ 0.625 A

BỘ CẤP NGUỒN SƠ CẤP CP-E 100-240 V AC 48 V DC/ 0.625 A

Bộ cấp nguồn loại CP-E 48/0.62

3,825,000 VND
Bộ nguồn 24VDC 20A CP- E 24/20.0

Bộ nguồn 24VDC 20A CP- E 24/20.0

BỘ NGUỒN 24VDC 20A CP- E 24/20.0

Bộ cấp nguồn loại CP-E 24/20.0

11,203,000 VND
Bộ nguồn 24VDC 10A (CP-E 24/10.0)

Bộ nguồn 24VDC 10A (CP-E 24/10.0)

BỘ NGUỒN 24VDC 10A (CP-E 24/10.0)

Bộ cấp nguồn loại CP-E 24/10.0

8,197,000 VND
Bộ nguồn 24VDC/5A (CP-E 24/5.0)

Bộ nguồn 24VDC/5A (CP-E 24/5.0)

BỘ NGUỒN 24VDC/5A (CP-E 24/5.0)

Bộ cấp nguồn loại CP-E 24/5.0

5,828,000 VND
Bộ nguồn 24VDC 2.5A CP-E 24/2.5

Bộ nguồn 24VDC 2.5A CP-E 24/2.5

BỘ NGUỒN 24VDC 2.5A CP-E 24/2.5

Bộ cấp nguồn loại CP-E 24/2.5

3,962,000 VND
Bộ nguồn CP-E 100-240 V AC 24 V DC/ 1.25 A

Bộ nguồn CP-E 100-240 V AC 24 V DC/ 1.25 A

BỘ CẤP NGUỒN SƠ CẤP CP-E 100-240 V AC 24 V DC/ 1.25 A

Bộ cấp nguồn loại CP-E 24/1.25

3,141,000 VND
Bộ nguồn 24VDC 0.75A (CP-E24/0.75)

Bộ nguồn 24VDC 0.75A (CP-E24/0.75)

BỘ NGUỒN 24VDC 0.75A (CP-E24/0.75)

Bộ cấp nguồn loại CP-E 24/0.75

2,893,000 VND
Bộ nguồn 12VDC/10A (CP-E 12/10.0)

Bộ nguồn 12VDC/10A (CP-E 12/10.0)

BỘ NGUỒN 12VDC/10A (CP-E 12/10.0)

Bộ cấp nguồn loại CP-E 12/10.0

6,465,000 VND
Bộ nguồn CP-E 100-240 V AC 12 V DC/ 2.5 A

Bộ nguồn CP-E 100-240 V AC 12 V DC/ 2.5 A

BỘ CẤP NGUỒN SƠ CẤP CP-E 100-240 V AC 12 V DC/ 2.5 A

Bộ cấp nguồn loại CP-E 12/2.5

3,621,000 VND
Bộ nguồn CP-E 100-240 V AC 5 V DC/ 3 A

Bộ nguồn CP-E 100-240 V AC 5 V DC/ 3 A

BỘ CẤP NGUỒN SƠ CẤP CP-E 100-240 V AC 5 V DC/ 3 A

Bộ cấp nguồn loại CP-E 5/3.0

3,621,000 VND

Top

   (0)