Cầu dao cắt tải

mỗi trang
Cầu dao chuyển nguồn 250A 140Kw (OTM250E3CM230C)

Cầu dao chuyển nguồn 250A 140Kw (OTM250E3CM230C)

Cầu dao chuyển nguồn 250A 140Kw (OTM250E3CM230C)

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 250A

61,235,000 VND
Cầu dao chuyển nguồn 200A 110Kw (OTM200E4CM230C)

Cầu dao chuyển nguồn 200A 110Kw (OTM200E4CM230C)

Cầu dao chuyển nguồn 200A 110Kw (OTM200E4CM230C)

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 200A

60,500,000 VND
Tiếp điểm phụ dùng cho cầu dao NC OA1G_ OAG01

Tiếp điểm phụ dùng cho cầu dao NC OA1G_ OAG01

Phụ kiện tiếp điểm phụ cho cầu dao 

 

384,000 VND
Bộ chuyển nguồn tự động 3P 200A OTM200E3CM230C

Bộ chuyển nguồn tự động 3P 200A OTM200E3CM230C

Cầu dao cắt tải OTM200E3CM230C

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 200A, không tích hợp điều khiển

57,552,000 VND
Bộ chuyển nguồn tự động 4P 2500A OTM2500E4CM230C

Bộ chuyển nguồn tự động 4P 2500A OTM2500E4CM230C

Cầu dao cắt tải OTM2500E4CM230C

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 2500A, không tích hợp điều khiển

429,594,000 VND
Tay vặn gắn trực tiếp OT16...80F3/F4 OHBS1

Tay vặn gắn trực tiếp OT16...80F3/F4 OHBS1

Tay vặn gắn trực tiếp OT16...80F3/F4 OHBS1
Màu sắc: Đen
Phụ kiện tay xoay cho cầu dao

131,000 VND
Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 2500A

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 2500A

Cầu dao cắt tải OTM2500E3M230C

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 2500A

279,770,000 VND
Bộ chuyển nguồn tự động 3P 2000A OTM2000E3M230C

Bộ chuyển nguồn tự động 3P 2000A OTM2000E3M230C

Cầu dao cắt tải OTM2000E3M230C

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 2000A

252,655,000 VND
Cầu dao cắt tải OTM1600E3M230C

Cầu dao cắt tải OTM1600E3M230C

Cầu dao cắt tải OTM1600E3M230C

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 1600A

130,685,000 VND
Cầu dao cắt tải OTM1250E3M230C

Cầu dao cắt tải OTM1250E3M230C

Cầu dao cắt tải OTM1250E3M230C

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 1250A

110,065,000 VND
Cầu dao cắt tải OTM1000E3M230C

Cầu dao cắt tải OTM1000E3M230C

Cầu dao cắt tải OTM1000E3M230C

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 1000A

101,353,000 VND
Cầu dao cắt tải OTM800E3M230C

Cầu dao cắt tải OTM800E3M230C

Cầu dao cắt tải OTM800E3M230C

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 800A

84,175,000 VND
Cầu dao cắt tải OTM630E3M230C

Cầu dao cắt tải OTM630E3M230C

Cầu dao cắt tải OTM630E3M230C

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 630A

75,840,000 VND
Cầu dao cắt tải OTM400E3M230C

Cầu dao cắt tải OTM400E3M230C

Cầu dao cắt tải OTM400E3M230C

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 400A

58,900,000 VND
Cầu dao cắt tải OTM315E3M230C

Cầu dao cắt tải OTM315E3M230C

Cầu dao cắt tải OTM315E3M230C

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 315A

53,871,000 VND
Cầu dao cắt tải OTM200E3M230C

Cầu dao cắt tải OTM200E3M230C

Cầu dao cắt tải OTM200E3M230C

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 200A

43,802,000 VND
Cầu dao cắt tải OTM160E3M230C

Cầu dao cắt tải OTM160E3M230C

Cầu dao cắt tải OTM160E3M230C

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 160A

40,373,000 VND
Cầu dao cắt tải 3P 3800A GỒM TAY VẶN VÀ TRỤC OT4000E03P

Cầu dao cắt tải 3P 3800A GỒM TAY VẶN VÀ TRỤC OT4000E03P

Cầu dao cắt tải 3P 3800A GỒM TAY VẶN VÀ TRỤC OT4000E03P

Cầu dao cách ly 4000A

207,720,000 VND
Cầu dao cắt tải 3P 3200A GỒM TAY VẶN VÀ TRỤC OT3200E03P

Cầu dao cắt tải 3P 3200A GỒM TAY VẶN VÀ TRỤC OT3200E03P

Cầu dao cắt tải 3P 3200A GỒM TAY VẶN VÀ TRỤC OT3200E03P

Cầu dao cách ly 3200A

150,589,000 VND
Cầu dao cắt tải 3P 2500A TAY VẶN PISTOL KIM LOẠI OT2500E03P

Cầu dao cắt tải 3P 2500A TAY VẶN PISTOL KIM LOẠI OT2500E03P

Cầu dao cắt tải 3P 2500A TAY VẶN PISTOL KIM LOẠI OT2500E03P

Cầu dao cách ly 2500A

138,166,000 VND
Cầu dao cắt tải 3P 2000A TAY VẶN PISTON MÀU ĐEN OT2000E03P

Cầu dao cắt tải 3P 2000A TAY VẶN PISTON MÀU ĐEN OT2000E03P

Cầu dao cắt tải 3P 2000A TAY VẶN PISTON MÀU ĐEN OT2000E03P

Cầu dao cách ly 2000A

117,425,000 VND
Cầu dao cắt tải 3P 1600A TAY VẶN ĐEN OT1600E03P

Cầu dao cắt tải 3P 1600A TAY VẶN ĐEN OT1600E03P

Cầu dao cắt tải 3P 1600A TAY VẶN ĐEN OT1600E03P

Cầu dao cách ly 1600A

79,760,000 VND
Cầu dao cắt tải 3P 1250A TAY VẶN ĐEN OT1250E03P

Cầu dao cắt tải 3P 1250A TAY VẶN ĐEN OT1250E03P

Cầu dao cắt tải 3P 1250A TAY VẶN ĐEN OT1250E03P

Cầu dao cách ly 1250A

62,342,000 VND
CẦU DAO CẮT TẢI 3P 1000A TAY VẶN ĐEN OT1000E03P

CẦU DAO CẮT TẢI 3P 1000A TAY VẶN ĐEN OT1000E03P

CẦU DAO CẮT TẢI 3P 1000A TAY VẶN ĐEN OT1000E03P
46,870,000 VND
Cầu dao cắt tải OT 3P 800A (OT800E03P)

Cầu dao cắt tải OT 3P 800A (OT800E03P)

Cầu dao cắt tải OT 3P 800A (OT800E03P)

Cầu dao cách ly 800A

30,796,000 VND
Cầu dao cắt tải 3P 630A GỒM TAY VẶN DẠNG PISTON OT630E03P

Cầu dao cắt tải 3P 630A GỒM TAY VẶN DẠNG PISTON OT630E03P

Cầu dao cắt tải 3P 630A GỒM TAY VẶN DẠNG PISTON OT630E03P

Cầu dao cách ly 630A

20,799,000 VND
Cầu dao cắt tải 3P 400A GỒM TAY VẶN DẠNG PISTON OT400E03P

Cầu dao cắt tải 3P 400A GỒM TAY VẶN DẠNG PISTON OT400E03P

Cầu dao cắt tải 3P 400A GỒM TAY VẶN DẠNG PISTON OT400E03P

Cầu dao cách ly 400A

12,764,000 VND
Cầu dao cắt tải 3P 315A GỒM TAY VẶN DẠNG PISTON OT315E03P

Cầu dao cắt tải 3P 315A GỒM TAY VẶN DẠNG PISTON OT315E03P

Cầu dao cắt tải 3P 315A GỒM TAY VẶN DẠNG PISTON OT315E03P

Cầu dao cách ly 315A

10,924,000 VND
Cầu dao cắt tải 3P 250A GỒM TAY VẶN DẠNG PISTON OT250E03P

Cầu dao cắt tải 3P 250A GỒM TAY VẶN DẠNG PISTON OT250E03P

Cầu dao cắt tải 3P 250A GỒM TAY VẶN DẠNG PISTON OT250E03P

Cầu dao cách ly 250A

9,024,000 VND
Cầu dao cắt tải 3P 200A OT200E03P

Cầu dao cắt tải 3P 200A OT200E03P

CẦU DAO CẮT TẢI 3P 200A  OT200E03P

Cầu dao cách ly 200A

7,483,000 VND
Cầu dao cắt tải  3P 160A OT160G03P

Cầu dao cắt tải  3P 160A OT160G03P

Cầu dao cắt tải 3P 160A OT160G03P

Cầu dao cách ly 160A, có tay vặn

5,713,000 VND
Cầu dao cắt tải 3P 125A OT125F3

Cầu dao cắt tải 3P 125A OT125F3

Cầu dao cắt tải 3P 125A OT125F3

Cầu dao cách ly 125A

3,248,000 VND
Cầu dao cắt tải OT 3P 100A (OT100F3)

Cầu dao cắt tải OT 3P 100A (OT100F3)

Cầu dao cắt tải OT 3P 100A (OT100F3)

2,947,000 VND
Cầu dao cắt tải OT 3P 80A (OT80F3C)

Cầu dao cắt tải OT 3P 80A (OT80F3C)

Cầu dao cắt tải OT 3P 80A (OT80F3C)

6,990,000 VND
Cầu dao cắt tải OT 3P 63A (OT63F3)

Cầu dao cắt tải OT 3P 63A (OT63F3)

Cầu dao cắt tải OT 3P 63A (OT63F3)

1,745,000 VND
Cầu dao cắt tải OT 3P 40A (OT40F3) -50%

Cầu dao cắt tải OT 3P 40A (OT40F3)

Cầu dao cắt tải OT 3P 40A (OT40F3)

626,500 VND 1,253,000 VND

Top

   (0)