Cầu dao cắt tải

mỗi trang
Bộ chuyển nguồn tự động 3P 200A OTM200E3CM230C

Bộ chuyển nguồn tự động 3P 200A OTM200E3CM230C

Cầu dao cắt tải OTM200E3CM230C

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 200A, không tích hợp điều khiển

62,819,000 VND
Bộ chuyển nguồn tự động 4P 2500A OTM2500E4CM230C

Bộ chuyển nguồn tự động 4P 2500A OTM2500E4CM230C

Cầu dao cắt tải OTM2500E4CM230C

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 2500A, không tích hợp điều khiển

468,907,000 VND
Tay vặn gắn trực tiếp OT16...80F3/F4 OHBS1 -50%

Tay vặn gắn trực tiếp OT16...80F3/F4 OHBS1

Tay vặn gắn trực tiếp OT16...80F3/F4 OHBS1
Màu sắc: Đen
Phụ kiện tay xoay cho cầu dao

64,000 VND 128,000 VND
Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 2500A -50%

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 2500A

Cầu dao cắt tải OTM2500E3M230C

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 2500A

136,644,500 VND 273,289,000 VND
Bộ chuyển nguồn tự động 3P 2000A OTM2000E3M230C -50%

Bộ chuyển nguồn tự động 3P 2000A OTM2000E3M230C

Cầu dao cắt tải OTM2000E3M230C

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 2000A

123,401,000 VND 246,802,000 VND
Cầu dao cắt tải OTM1600E3M230C -50%

Cầu dao cắt tải OTM1600E3M230C

Cầu dao cắt tải OTM1600E3M230C

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 1600A

63,829,000 VND 127,658,000 VND
Cầu dao cắt tải OTM1250E3M230C -50%

Cầu dao cắt tải OTM1250E3M230C

Cầu dao cắt tải OTM1250E3M230C

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 1250A

53,757,500 VND 107,515,000 VND
Cầu dao cắt tải OTM1000E3M230C -50%

Cầu dao cắt tải OTM1000E3M230C

Cầu dao cắt tải OTM1000E3M230C

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 1000A

49,502,500 VND 99,005,000 VND
Cầu dao cắt tải OTM800E3M230C -50%

Cầu dao cắt tải OTM800E3M230C

Cầu dao cắt tải OTM800E3M230C

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 800A

41,112,500 VND 82,225,000 VND
Cầu dao cắt tải OTM630E3M230C -50%

Cầu dao cắt tải OTM630E3M230C

Cầu dao cắt tải OTM630E3M230C

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 630A

37,041,500 VND 74,083,000 VND
Cầu dao cắt tải OTM400E3M230C -50%

Cầu dao cắt tải OTM400E3M230C

Cầu dao cắt tải OTM400E3M230C

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 400A

28,676,500 VND 57,353,000 VND
Cầu dao cắt tải OTM315E3M230C -50%

Cầu dao cắt tải OTM315E3M230C

Cầu dao cắt tải OTM315E3M230C

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 315A

26,811,500 VND 53,623,000 VND
Cầu dao cắt tải OTM200E3M230C -50%

Cầu dao cắt tải OTM200E3M230C

Cầu dao cắt tải OTM200E3M230C

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 200A

21,393,500 VND 42,787,000 VND
Cầu dao cắt tải OTM160E3M230C -50%

Cầu dao cắt tải OTM160E3M230C

Cầu dao cắt tải OTM160E3M230C

Cầu dao chuyển nguồn bằng động cơ 160A

19,719,000 VND 39,438,000 VND
Cầu dao cắt tải 3P 3800A GỒM TAY VẶN VÀ TRỤC OT4000E03P -50%

Cầu dao cắt tải 3P 3800A GỒM TAY VẶN VÀ TRỤC OT4000E03P

Cầu dao cắt tải 3P 3800A GỒM TAY VẶN VÀ TRỤC OT4000E03P

Cầu dao cách ly 4000A

101,454,000 VND 202,908,000 VND
Cầu dao cắt tải 3P 3200A GỒM TAY VẶN VÀ TRỤC OT3200E03P -50%

Cầu dao cắt tải 3P 3200A GỒM TAY VẶN VÀ TRỤC OT3200E03P

Cầu dao cắt tải 3P 3200A GỒM TAY VẶN VÀ TRỤC OT3200E03P

Cầu dao cách ly 3200A

73,550,500 VND 147,101,000 VND
Cầu dao cắt tải 3P 2500A TAY VẶN PISTOL KIM LOẠI OT2500E03P -50%

Cầu dao cắt tải 3P 2500A TAY VẶN PISTOL KIM LOẠI OT2500E03P

Cầu dao cắt tải 3P 2500A TAY VẶN PISTOL KIM LOẠI OT2500E03P

Cầu dao cách ly 2500A

67,482,500 VND 134,965,000 VND
Cầu dao cắt tải 3P 2000A TAY VẶN PISTON MÀU ĐEN OT2000E03P -50%

Cầu dao cắt tải 3P 2000A TAY VẶN PISTON MÀU ĐEN OT2000E03P

Cầu dao cắt tải 3P 2000A TAY VẶN PISTON MÀU ĐEN OT2000E03P

Cầu dao cách ly 2000A

57,352,000 VND 114,704,000 VND
Cầu dao cắt tải 3P 1600A TAY VẶN ĐEN OT1600E03P -50%

Cầu dao cắt tải 3P 1600A TAY VẶN ĐEN OT1600E03P

Cầu dao cắt tải 3P 1600A TAY VẶN ĐEN OT1600E03P

Cầu dao cách ly 1600A

38,956,000 VND 77,912,000 VND
Cầu dao cắt tải 3P 1250A TAY VẶN ĐEN OT1250E03P -50%

Cầu dao cắt tải 3P 1250A TAY VẶN ĐEN OT1250E03P

Cầu dao cắt tải 3P 1250A TAY VẶN ĐEN OT1250E03P

Cầu dao cách ly 1250A

30,448,500 VND 60,897,000 VND
CẦU DAO CẮT TẢI 3P 1000A TAY VẶN ĐEN OT1000E03P -50%

CẦU DAO CẮT TẢI 3P 1000A TAY VẶN ĐEN OT1000E03P

CẦU DAO CẮT TẢI 3P 1000A TAY VẶN ĐEN OT1000E03P
21,933,600 VND 43,867,200 VND
Cầu dao cắt tải OT 3P 800A (OT800E03P) -50%

Cầu dao cắt tải OT 3P 800A (OT800E03P)

Cầu dao cắt tải OT 3P 800A (OT800E03P)

Cầu dao cách ly 800A

15,041,000 VND 30,082,000 VND
Cầu dao cắt tải 3P 630A GỒM TAY VẶN DẠNG PISTON OT630E03P -50%

Cầu dao cắt tải 3P 630A GỒM TAY VẶN DẠNG PISTON OT630E03P

Cầu dao cắt tải 3P 630A GỒM TAY VẶN DẠNG PISTON OT630E03P

Cầu dao cách ly 630A

10,158,500 VND 20,317,000 VND
Cầu dao cắt tải 3P 400A GỒM TAY VẶN DẠNG PISTON OT400E03P -50%

Cầu dao cắt tải 3P 400A GỒM TAY VẶN DẠNG PISTON OT400E03P

Cầu dao cắt tải 3P 400A GỒM TAY VẶN DẠNG PISTON OT400E03P

Cầu dao cách ly 400A

6,584,500 VND 13,169,000 VND
Cầu dao cắt tải 3P 315A GỒM TAY VẶN DẠNG PISTON OT315E03P -50%

Cầu dao cắt tải 3P 315A GỒM TAY VẶN DẠNG PISTON OT315E03P

Cầu dao cắt tải 3P 315A GỒM TAY VẶN DẠNG PISTON OT315E03P

Cầu dao cách ly 315A

5,335,500 VND 10,671,000 VND
Cầu dao cắt tải 3P 250A GỒM TAY VẶN DẠNG PISTON OT250E03P -50%

Cầu dao cắt tải 3P 250A GỒM TAY VẶN DẠNG PISTON OT250E03P

Cầu dao cắt tải 3P 250A GỒM TAY VẶN DẠNG PISTON OT250E03P

Cầu dao cách ly 250A

4,531,500 VND 9,063,000 VND
Cầu dao cắt tải 3P 200A OT200E03P -50%

Cầu dao cắt tải 3P 200A OT200E03P

CẦU DAO CẮT TẢI 3P 200A  OT200E03P

Cầu dao cách ly 200A

3,654,500 VND 7,309,000 VND
Cầu dao cắt tải  3P 160A OT160G03P -50%

Cầu dao cắt tải  3P 160A OT160G03P

Cầu dao cắt tải 3P 160A OT160G03P

Cầu dao cách ly 160A, có tay vặn

2,790,000 VND 5,580,000 VND
Cầu dao cắt tải 3P 125A OT125F3 -50%

Cầu dao cắt tải 3P 125A OT125F3

Cầu dao cắt tải 3P 125A OT125F3

Cầu dao cách ly 125A

1,585,500 VND 3,171,000 VND
Cầu dao cắt tải OT 3P 100A (OT100F3) -50%

Cầu dao cắt tải OT 3P 100A (OT100F3)

Cầu dao cắt tải OT 3P 100A (OT100F3)

1,439,000 VND 2,878,000 VND
Cầu dao cắt tải OT 3P 80A (OT80F3C) -50%

Cầu dao cắt tải OT 3P 80A (OT80F3C)

Cầu dao cắt tải OT 3P 80A (OT80F3C)

1,050,500 VND 2,101,000 VND
Cầu dao cắt tải OT 3P 63A (OT63F3) -50%

Cầu dao cắt tải OT 3P 63A (OT63F3)

Cầu dao cắt tải OT 3P 63A (OT63F3)

852,000 VND 1,704,000 VND
Cầu dao cắt tải OT 3P 40A (OT40F3) -50%

Cầu dao cắt tải OT 3P 40A (OT40F3)

Cầu dao cắt tải OT 3P 40A (OT40F3)

626,500 VND 1,253,000 VND
Cầu dao cắt tải OT 3P 25A (OT25F3) -50%

Cầu dao cắt tải OT 3P 25A (OT25F3)

Cầu dao cắt tải OT 3P 25A (OT25F3)

493,500 VND 987,000 VND
Cầu dao cắt tải OT 3P 16A (OT16F3) -50%

Cầu dao cắt tải OT 3P 16A (OT16F3)

Cầu dao cắt tải OT 3P 16A (OT16F3)

458,000 VND 916,000 VND

Top

   (0)