Khởi Động Mềm (soft starter)

mỗi trang
Khởi động mềm PSTX1050-600-70 ABB -50%

Khởi động mềm PSTX1050-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 560KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX840-600-70

170,866,500 VND 341,733,000 VND
Khởi động mềm PSTX720-600-70 ABB -50%

Khởi động mềm PSTX720-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 400KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX720-600-70

131,509,000 VND 263,018,000 VND
Khởi động mềm PSTX570-600-70 ABB -50%

Khởi động mềm PSTX570-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 315KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX570-600-70

82,252,500 VND 164,505,000 VND
Khởi động mềm PSTX470-600-70 ABB -50%

Khởi động mềm PSTX470-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 250KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX470-600-70

70,881,500 VND 141,763,000 VND
Khởi động mềm PSTX370-600-70 ABB -50%

Khởi động mềm PSTX370-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 200KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX370-600-70

60,674,500 VND 121,349,000 VND
Khởi động mềm PSTX300-600-70 ABB -50%

Khởi động mềm PSTX300-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 160KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX300-600-70

47,381,000 VND 94,762,000 VND
Khởi động mềm PSTX250-600-70 ABB -50%

Khởi động mềm PSTX250-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 132KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX250-600-70

43,220,500 VND 86,441,000 VND
Khởi động mềm PSTX210-600-70 ABB -50%

Khởi động mềm PSTX210-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 110KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX210-600-70

35,797,000 VND 71,594,000 VND
Khởi động mềm PSTX170-600-70 ABB -50%

Khởi động mềm PSTX170-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 90KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX170-600-70

29,957,500 VND 59,915,000 VND
Khởi động mềm PSTX142-600-70 ABB -50%

Khởi động mềm PSTX142-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 75KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX142-600-70

27,204,000 VND 54,408,000 VND
Khởi động mềm PSTX105-600-70 ABB -50%

Khởi động mềm PSTX105-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 55KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX105-600-70

21,887,000 VND 43,774,000 VND
Khởi động mềm PSTX85-600-70 ABB -50%

Khởi động mềm PSTX85-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 45KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX85-600-70

20,189,500 VND 40,379,000 VND
Khởi động mềm PSTX72-600-70 ABB -50%

Khởi động mềm PSTX72-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 37KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX72-600-70

18,753,000 VND 37,506,000 VND
Khởi động mềm PSTX60-600-70 ABB -50%

Khởi động mềm PSTX60-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 30KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX60-600-70

17,566,500 VND 35,133,000 VND
Khởi động mềm PSTX45-600-70 ABB -50%

Khởi động mềm PSTX45-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 22KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX45-600-70

17,447,500 VND 34,895,000 VND
Khởi động mềm PSTX37-600-70 ABB -50%

Khởi động mềm PSTX37-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 18.5KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX37-600-70

16,451,500 VND 32,903,000 VND
Khởi động mềm PSTX30-600-70 ABB -50%

Khởi động mềm PSTX30-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSTX 15KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX30-600-70

15,952,000 VND 31,904,000 VND
Khởi động mềm PSTX300-600-70 ABB -50%

Khởi động mềm PSTX300-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 160KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSE300-600-70

49,750,500 VND 99,501,000 VND
Khởi động mềm PSTX250-600-70 ABB -50%

Khởi động mềm PSTX250-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 132KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSE250-600-70

43,220,500 VND 86,441,000 VND
Khởi động mềm PSTX210-600-70 ABB -50%

Khởi động mềm PSTX210-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 110KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSE210-600-70

37,587,000 VND 75,174,000 VND
Khởi động mềm PSE170-600-70 ABB -50%

Khởi động mềm PSE170-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 90KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSE170-600-70

21,174,500 VND 42,349,000 VND
Khởi động mềm PSE142-600-70 ABB -50%

Khởi động mềm PSE142-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 75KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSE142-600-70

20,652,500 VND 41,305,000 VND
Khởi động mềm PSE105-600-70 ABB -50%

Khởi động mềm PSE105-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 55KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSE105-600-70

18,468,500 VND 36,937,000 VND
Khởi động mềm PSE85-600-70 ABB -50%

Khởi động mềm PSE85-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 45KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSE85-600-70

13,768,000 VND 27,536,000 VND
Khởi động mềm PSE72-600-70 ABB -50%

Khởi động mềm PSE72-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 37KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSE72-600-70

12,581,000 VND 25,162,000 VND
Khởi động mềm PSE60-600-70 ABB -50%

Khởi động mềm PSE60-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 30KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSE60-600-70

11,869,500 VND 23,739,000 VND
Khởi động mềm PSE45-600-70 ABB -50%

Khởi động mềm PSE45-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 22KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSE45-600-70

11,394,500 VND 22,789,000 VND
Khởi động mềm PSE37-600-70 ABB -50%

Khởi động mềm PSE37-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 18.5KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSE37-600-70

10,919,500 VND 21,839,000 VND
Khởi động mềm PSE30-600-70 ABB -50%

Khởi động mềm PSE30-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 15KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSE30-600-70

10,445,000 VND 20,890,000 VND
Khởi động mềm PSE25-600-70 ABB -50%

Khởi động mềm PSE25-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 11KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSE25-600-70

9,970,000 VND 19,940,000 VND
Khởi động mềm PSE18-600-70 ABB -50%

Khởi động mềm PSE18-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM ABB PSE 7.5KW ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-240VAC PSE18-600-70

9,495,000 VND 18,990,000 VND
Khởi động mềm PSTX370-600-70 ABB -50%

Khởi động mềm PSTX370-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM 90KW 200A 400V ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSE370-600-70

60,674,500 VND 121,349,000 VND
Khởi động mềm PSTX1250-600-70 ABB -50%

Khởi động mềm PSTX1250-600-70 ABB

KHỞI ĐỘNG MỀM 710KW 1250A 400V ĐIỆN ÁP ĐIỀU KHIỂN 100-250VAC PSTX1250-600-70

191,518,500 VND 383,037,000 VND

Top

   (0)