Contactor & Relay nhiệt

mỗi trang
Tiếp điểm phụ loại EH04-11N -50%

Tiếp điểm phụ loại EH04-11N

TIẾP ĐIỂM PHỤ LOẠI EH04-11N

118,500 VND 237,000 VND
Công tắc tơ loại ESB100-40N-06 -50%

Công tắc tơ loại ESB100-40N-06

CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB100-40N-06

3,900,500 VND 7,801,000 VND
Công tắc tơ loại ESB63-40N-06 -50%

Công tắc tơ loại ESB63-40N-06

CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB63-40N-06

953,000 VND 1,906,000 VND
Công tắc tơ loại ESB40-40N-06 -50%

Công tắc tơ loại ESB40-40N-06

CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB40-40N-06

655,000 VND 1,310,000 VND
Công tắc tơ loại ESB25-40N-06 -50%

Công tắc tơ loại ESB25-40N-06

CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB25-40N-06

360,000 VND 720,000 VND
Công tắc tơ loại ESB20-20N-06 -50%

Công tắc tơ loại ESB20-20N-06

CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB20-20N-06

480,500 VND 961,000 VND
Công tắc tơ loại ESB16-20N-06 -50%

Công tắc tơ loại ESB16-20N-06

CÔNG TẮC TƠ LOẠI ESB16-20N-06

430,500 VND 861,000 VND
Khởi động từ ABB tụ bù 3P 70KVAR 220V UA 95-30-00 RA -50%

Khởi động từ ABB tụ bù 3P 70KVAR 220V UA 95-30-00 RA

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 70KVAR 220V UA 95-30-00 RA

Công tắc tơ loại UA95-30-00RA#220-230V 50Hz

8,015,000 VND 16,030,000 VND
Khởi động từ ABB tụ bù 3P 60KVAR 220V UA UA 63-30-00 RA -50%

Khởi động từ ABB tụ bù 3P 60KVAR 220V UA UA 63-30-00 RA

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 60KVAR 220V UA UA 63-30-00 RA

Công tắc tơ loại UA63-30-00 RA 220-230V50HZ

3,703,000 VND 7,406,000 VND
Khởi động từ ABB tụ bù 3P 50KVAR 220V UA 63-30-00 RA -50%

Khởi động từ ABB tụ bù 3P 50KVAR 220V UA 63-30-00 RA

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 50KVAR 220V UA 63-30-00 RA 

Công tắc tơ loại UA63-30-00 RA 220-230V50HZ

3,703,000 VND 7,406,000 VND
Khởi động từ ABB tụ bù 3P 75KVAR 220V UA 110-30-11 -50%

Khởi động từ ABB tụ bù 3P 75KVAR 220V UA 110-30-11

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 75KVAR 220V UA 110-30-11

Công tắc tơ loại UA 110-30-11

5,006,000 VND 10,012,000 VND
Khởi động từ ABB tụ bù 3P 65KVAR 220V UA 95-30-11 -50%

Khởi động từ ABB tụ bù 3P 65KVAR 220V UA 95-30-11

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 65KVAR 220V UA 95-30-11

Công tắc tơ loại UA 95-30-11

3,110,500 VND 6,221,000 VND
Khởi động từ ABB tụ bù 3P 50KVAR 220V UA 75-30-11 -50%

Khởi động từ ABB tụ bù 3P 50KVAR 220V UA 75-30-11

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 50KVAR 220V UA 75-30-11

Công tắc tơ loại UA 75-30-11

2,758,000 VND 5,516,000 VND
Khởi động từ ABB tụ bù 3P 45KVAR,6.5KA 1NO 1NC UA 63-30-11 -50%

Khởi động từ ABB tụ bù 3P 45KVAR,6.5KA 1NO 1NC UA 63-30-11

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 45KVAR,6.5KA 1NO 1NC UA 63-30-11

Công tắc tơ loại UA 63-30-11

2,429,000 VND 4,858,000 VND
Khởi động từ ABB tụ bù 3P 380V 33KVAR (UA50-30-11) -50%

Khởi động từ ABB tụ bù 3P 380V 33KVAR (UA50-30-11)

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 380V 33KVAR (UA50-30-11)

Công tắc tơ loại UA 50-30-11

1,793,500 VND 3,587,000 VND
Khởi động từ ABB tụ bù 3P 27.5KVAR,3.5KA 1NO UA 30-30-10 -50%

Khởi động từ ABB tụ bù 3P 27.5KVAR,3.5KA 1NO UA 30-30-10

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 27.5KVAR,3.5KA 1NO UA 30-30-10

Công tắc tơ loại UA 30-30-10

1,200,000 VND 2,400,000 VND
Khởi động từ ABB tụ bù 3P 20KVAR, 3KA 1NO UA 26-30-10 -50%

Khởi động từ ABB tụ bù 3P 20KVAR, 3KA 1NO UA 26-30-10

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 20KVAR, 3KA 1NO UA 26-30-10

Công tắc tơ loại UA 26-30-10

1,000,500 VND 2,001,000 VND
Khởi động từ ABB tụ bù 3P 12.5KVAR 220V UA 16-30-10 -50%

Khởi động từ ABB tụ bù 3P 12.5KVAR 220V UA 16-30-10

KHỞI ĐỘNG TỪ ABB TỤ BÙ 3P 12.5KVAR 220V UA 16-30-10

Công tắc tơ loại UA 16-30-10

781,000 VND 1,562,000 VND
Rơle nhiệt 110-142A (TF140DU-142-V1000*) -50%

Rơle nhiệt 110-142A (TF140DU-142-V1000*)

RỜ LE NHIỆT 110-142A (TF140DU-142-V1000*)

2,533,000 VND 5,066,000 VND
Rơle nhiệt 100-135A (TF140DU-135-V1000*) -50%

Rơle nhiệt 100-135A (TF140DU-135-V1000*)

RỜ LE NHIỆT 100-135A (TF140DU-135-V1000*)

2,396,500 VND 4,793,000 VND
Rơle nhiệt 80-110A (TF140DU-110-V1000*) -50%

Rơle nhiệt 80-110A (TF140DU-110-V1000*)

RỜ LE NHIỆT 80-110A (TF140DU-110-V1000*)

2,259,000 VND 4,518,000 VND
Rơle nhiệt 66-90A (TF140DU-90) -50%

Rơle nhiệt 66-90A (TF140DU-90)

RỜ LE NHIỆT 66-90A (TF140DU-90)

2,094,500 VND 4,189,000 VND
Rơle nhiệt 110-142A (TF140DU-142) -50%

Rơle nhiệt 110-142A (TF140DU-142)

RỜ LE NHIỆT 110-142A (TF140DU-142)

2,323,000 VND 4,646,000 VND
Rơle nhiệt 100-135A (TF140DU-135) -50%

Rơle nhiệt 100-135A (TF140DU-135)

RỜ LE NHIỆT 100-135A (TF140DU-135)

2,198,000 VND 4,396,000 VND
Rơle nhiệt 80-110A (TF140DU-110) -50%

Rơle nhiệt 80-110A (TF140DU-110)

RỜ LE NHIỆT 80-110A (TF140DU-110)

2,072,000 VND 4,144,000 VND
Rơle nhiệt 84-96A (TF96-96) -50%

Rơle nhiệt 84-96A (TF96-96)

RỜ LE NHIỆT 84-96A (TF96-96)

2,110,500 VND 4,221,000 VND
Rơle nhiệt 75-87A (TF96-87) -50%

Rơle nhiệt 75-87A (TF96-87)

RỜ LE NHIỆT 75-87A (TF96-87)

1,970,500 VND 3,941,000 VND
Rơle nhiệt 65-78A (TF96-78) -50%

Rơle nhiệt 65-78A (TF96-78)

RỜ LE NHIỆT 65-78A (TF96-78)

1,815,000 VND 3,630,000 VND
Rơle nhiệt 57-68A (TF96-68) -50%

Rơle nhiệt 57-68A (TF96-68)

RỜ LE NHIỆT 57-68A (TF96-68)

1,548,000 VND 3,096,000 VND
Rơle nhiệt 48-60A (TF65-60) -50%

Rơle nhiệt 48-60A (TF65-60)

RỜ LE NHIỆT 48-60A (TF65-60)

1,477,000 VND 2,954,000 VND
Rơle nhiệt 40-51A (TF65-51) -50%

Rơle nhiệt 40-51A (TF65-51)

RỜ LE NHIỆT 40-51A (TF65-51)

1,365,000 VND 2,730,000 VND
Rơle nhiệt 60-67A (TF65-67) -50%

Rơle nhiệt 60-67A (TF65-67)

RỜ LE NHIỆT 60-67A (TF65-67)

1,436,000 VND 2,872,000 VND
Rơle nhiệt 53-60A (TF65-60) -50%

Rơle nhiệt 53-60A (TF65-60)

RỜ LE NHIỆT 53-60A (TF65-60)

1,408,000 VND 2,816,000 VND
Rơle nhiệt 47-53A (TF65-53) -50%

Rơle nhiệt 47-53A (TF65-53)

RỜ LE NHIỆT 47-53A (TF65-53)

1,365,000 VND 2,730,000 VND
Rơle nhiệt 40-47A (TF65-47) -50%

Rơle nhiệt 40-47A (TF65-47)

RỜ LE NHIỆT 40-47A (TF65-47)

1,119,600 VND 2,239,200 VND
Rơle nhiệt 30-40A (TF65-40) -50%

Rơle nhiệt 30-40A (TF65-40)

RỜ LE NHIỆT 30-40A (TF65-40)

1,169,500 VND 2,339,000 VND

Top

   (0)