Đèn báo, Nút nhấn, Relay kiếng

mỗi trang
ĐẾ RỜ LE 2/4 C/O CR-M4SS

ĐẾ RỜ LE 2/4 C/O CR-M4SS

ĐẾ RỜ LE 2/4 C/O CR-M4SS
192,000 VND
ĐẾ RỜ LE 3CO CR-M3SF

ĐẾ RỜ LE 3CO CR-M3SF

ĐẾ RỜ LE 3CO CR-M3SF
182,400 VND
ĐẾ RỜ LE 2CO TIÊU CHUẨN-BẮT VÍT (CR-M2SS)

ĐẾ RỜ LE 2CO TIÊU CHUẨN-BẮT VÍT (CR-M2SS)

ĐẾ RỜ LE 2CO TIÊU CHUẨN-BẮT VÍT (CR-M2SS)
168,000 VND
ĐẾ RỜ LE 2/4CO LOGIC-BẮT VÍT (CR-M2LS)

ĐẾ RỜ LE 2/4CO LOGIC-BẮT VÍT (CR-M2LS)

ĐẾ RỜ LE 2/4CO LOGIC-BẮT VÍT (CR-M2LS)
204,000 VND
ĐẾ RỜ LE 3CO LOGIC-BẮT VÍT (CR-M2LS)

ĐẾ RỜ LE 3CO LOGIC-BẮT VÍT (CR-M2LS)

ĐẾ RỜ LE 3CO LOGIC-BẮT VÍT (CR-M2LS)
189,600 VND
ĐẾ RỜ LE 2CO LOGIC-BẮT VÍT (CR-M2LS)

ĐẾ RỜ LE 2CO LOGIC-BẮT VÍT (CR-M2LS)

ĐẾ RỜ LE 2CO LOGIC-BẮT VÍT (CR-M2LS)
177,600 VND
ĐẾ CHO RỜ LE KIẾNG LOẠI 2C/O HOẶC 4C/O CR-M4SFB

ĐẾ CHO RỜ LE KIẾNG LOẠI 2C/O HOẶC 4C/O CR-M4SFB

ĐẾ CHO RỜ LE KIẾNG LOẠI 2C/O HOẶC 4C/O CR-M4SFB
206,400 VND
ĐẾ CHO RỜ LE KIẾNG LOẠI 2C/O CR-M2SFB

ĐẾ CHO RỜ LE KIẾNG LOẠI 2C/O CR-M2SFB

ĐẾ CHO RỜ LE KIẾNG LOẠI 2C/O CR-M2SFB
122,400 VND
RỜ LE KIẾNG CR-MX230AC4LT

RỜ LE KIẾNG CR-MX230AC4LT

RỜ LE KIẾNG CR-MX230AC4LT
201,800 VND
RỜ LE KIẾNG CR-MX024DC4LT

RỜ LE KIẾNG CR-MX024DC4LT

RỜ LE KIẾNG CR-MX024DC4LT
169,800 VND
RỜ LE KIẾNG 4C/O 230VAC 5A CÓ ĐÈN LED CR-MX230AC4L

RỜ LE KIẾNG 4C/O 230VAC 5A CÓ ĐÈN LED CR-MX230AC4L

RỜ LE KIẾNG 4C/O 230VAC 5A CÓ ĐÈN LED CR-MX230AC4L
187,200 VND
RỜ LE KIẾNG 4C/O 24VDC 5A CÓ ĐÈN LED CR-MX024DC4L

RỜ LE KIẾNG 4C/O 24VDC 5A CÓ ĐÈN LED CR-MX024DC4L

RỜ LE KIẾNG 4C/O 24VDC 5A CÓ ĐÈN LED CR-MX024DC4L
165,600 VND
RỜ LE KIẾNG CR-MX230AC2LT

RỜ LE KIẾNG CR-MX230AC2LT

RỜ LE KIẾNG CR-MX230AC2LT
189,500 VND
RỜ LE KIẾNG CR-MX024DC2LT

RỜ LE KIẾNG CR-MX024DC2LT

RỜ LE KIẾNG CR-MX024DC2LT
156,000 VND
RỜ LE KIẾNG 2C/O 230VAC 7A CÓ ĐÈN LED CR-MX230AC2L

RỜ LE KIẾNG 2C/O 230VAC 7A CÓ ĐÈN LED CR-MX230AC2L

RỜ LE KIẾNG 2C/O 230VAC 7A CÓ ĐÈN LED CR-MX230AC2L
175,200 VND
RỜ LE KIẾNG 2C/O 24VDC 7A CÓ ĐÈN LED CR-MX024DC2L

RỜ LE KIẾNG 2C/O 24VDC 7A CÓ ĐÈN LED CR-MX024DC2L

RỜ LE KIẾNG 2C/O 24VDC 7A CÓ ĐÈN LED CR-MX024DC2L
144,000 VND
RỜ LE KIẾNG CR-MX230AC4T

RỜ LE KIẾNG CR-MX230AC4T

RỜ LE KIẾNG CR-MX230AC4T
177,200 VND
RỜ LE KIẾNG CR-MX024DC4T ABB

RỜ LE KIẾNG CR-MX024DC4T ABB

RỜ LE KIẾNG CR-MX024DC4T ABB
150,200 VND
RỜ LE KIẾNG 4C/O 230VAC 5A CR-MX230AC4

RỜ LE KIẾNG 4C/O 230VAC 5A CR-MX230AC4

RỜ LE KIẾNG 4C/O 230VAC 5A CR-MX230AC4
163,200 VND
RỜ LE KIẾNG 4C/O 24VDC 5A CR-MX024DC4

RỜ LE KIẾNG 4C/O 24VDC 5A CR-MX024DC4

RỜ LE KIẾNG 4C/O 24VDC 5A CR-MX024DC4
137,000 VND
Rơ le kiếng loại CR-MX230AC2T ABB

Rơ le kiếng loại CR-MX230AC2T ABB

Rơ le kiếng loại CR-MX230AC2T ABB
157,500 VND
Rơ le kiếng loại CR - MX024DC2T ABB

Rơ le kiếng loại CR - MX024DC2T ABB

Rơ le kiếng loại CR - MX024DC2T ABB
135,400 VND
RỜ LE KIẾNG 2C/O 230VAC 7A CR-MX230AC2

RỜ LE KIẾNG 2C/O 230VAC 7A CR-MX230AC2

RỜ LE KIẾNG 2C/O 230VAC 7A CR-MX230AC2
153,600 VND
RỜ LE KIẾNG 2C/O 24VDC 7A CR-MX024DC2

RỜ LE KIẾNG 2C/O 24VDC 7A CR-MX024DC2

RỜ LE KIẾNG 2C/O 24VDC 7A CR-MX024DC2
124,800 VND
NÚT NHẤN KHẨN MÀU ĐỎ 1NO+1NC Ø40MM CÓ KHOÁ CE4K1-10R-11

NÚT NHẤN KHẨN MÀU ĐỎ 1NO+1NC Ø40MM CÓ KHOÁ CE4K1-10R-11

NÚT NHẤN KHẨN MÀU ĐỎ 1NO+1NC Ø40MM CÓ KHOÁ CE4K1-10R-11
312,000 VND
NÚT NHẤN KHẨN MÀU ĐỎ 1NO+1NC Ø40MM KÉO NHẢ CE4P-10R-11

NÚT NHẤN KHẨN MÀU ĐỎ 1NO+1NC Ø40MM KÉO NHẢ CE4P-10R-11

NÚT NHẤN KHẨN MÀU ĐỎ 1NO+1NC Ø40MM KÉO NHẢ CE4P-10R-11
216,000 VND
NÚT NHẤN KHẨN MÀU ĐỎ 1NO+1NC Ø40MM XOAY NHẢ CE4T-10R-11

NÚT NHẤN KHẨN MÀU ĐỎ 1NO+1NC Ø40MM XOAY NHẢ CE4T-10R-11

NÚT NHẤN KHẨN MÀU ĐỎ 1NO+1NC Ø40MM XOAY NHẢ CE4T-10R-11
216,000 VND
NÚT NHẤN KHẨN MÀU ĐỎ 1NO+1NC Ø30MM XOAY NHẢ CE3T-10R-11

NÚT NHẤN KHẨN MÀU ĐỎ 1NO+1NC Ø30MM XOAY NHẢ CE3T-10R-11

NÚT NHẤN KHẨN MÀU ĐỎ 1NO+1NC Ø30MM XOAY NHẢ CE3T-10R-11
216,000 VND
CÔNG TẮC 3 VỊ TRÍ TAY VẶN NGẮN, MÀU ĐEN, LÒ XO 2NO C3SS2-10B-20

CÔNG TẮC 3 VỊ TRÍ TAY VẶN NGẮN, MÀU ĐEN, LÒ XO 2NO C3SS2-10B-20

CÔNG TẮC 3 VỊ TRÍ TAY VẶN NGẮN, MÀU ĐEN, LÒ XO 2NO C3SS2-10B-20
254,400 VND
CÔNG TẮC 3 VỊ TRÍ TAY VẶN NGẮN, MÀU ĐEN, THƯỜNG 1NO+1NC C3SS1-10B-11

CÔNG TẮC 3 VỊ TRÍ TAY VẶN NGẮN, MÀU ĐEN, THƯỜNG 1NO+1NC C3SS1-10B-11

CÔNG TẮC 3 VỊ TRÍ TAY VẶN NGẮN, MÀU ĐEN, THƯỜNG 1NO+1NC C3SS1-10B-11
114,000 VND
CÔNG TẮC 2 VỊ TRÍ TAY VẶN NGẮN, MÀU ĐEN, THƯỜNG 1NO+1NC C2SS2-10B-11

CÔNG TẮC 2 VỊ TRÍ TAY VẶN NGẮN, MÀU ĐEN, THƯỜNG 1NO+1NC C2SS2-10B-11

CÔNG TẮC 2 VỊ TRÍ TAY VẶN NGẮN, MÀU ĐEN, THƯỜNG 1NO+1NC C2SS2-10B-11
163,200 VND
CÔNG TẮC XOAY 2 VỊ TRÍ 1NO+1NC C2SS1-10B-11

CÔNG TẮC XOAY 2 VỊ TRÍ 1NO+1NC C2SS1-10B-11

CÔNG TẮC XOAY 2 VỊ TRÍ 1NO+1NC C2SS1-10B-11
163,000 VND
NÚT NHẤN ĐẦU BẰNG LED XANH LÁ 1NO 220VAC/DC, TỰ NHẢ CP1-13G-10

NÚT NHẤN ĐẦU BẰNG LED XANH LÁ 1NO 220VAC/DC, TỰ NHẢ CP1-13G-10

NÚT NHẤN ĐẦU BẰNG LED XANH LÁ 1NO 220VAC/DC, TỰ NHẢ CP1-13G-10
216,000 VND
NÚT NHẤN ĐẦU BẰNG LED ĐỎ 1NC 220VAC/DC, TỰ NHẢ CP1-13R-01

NÚT NHẤN ĐẦU BẰNG LED ĐỎ 1NC 220VAC/DC, TỰ NHẢ CP1-13R-01

NÚT NHẤN ĐẦU BẰNG LED ĐỎ 1NC 220VAC/DC, TỰ NHẢ CP1-13R-01
216,000 VND
NÚT NHẤN ĐẦU BẰNG LED ĐỎ 1NO 220VAC/DC, TỰ NHẢ CP1-13R-10

NÚT NHẤN ĐẦU BẰNG LED ĐỎ 1NO 220VAC/DC, TỰ NHẢ CP1-13R-10

NÚT NHẤN ĐẦU BẰNG LED ĐỎ 1NO 220VAC/DC, TỰ NHẢ CP1-13R-10
216,000 VND
NÚT NHẤN XANH 1NO CÓ ĐÈN 110-130VAC (CP1-12G-10)

NÚT NHẤN XANH 1NO CÓ ĐÈN 110-130VAC (CP1-12G-10)

NÚT NHẤN XANH 1NO CÓ ĐÈN 110-130VAC (CP1-12G-10)
216,000 VND

Top

   (0)