Đèn báo, Nút nhấn, Relay kiếng

mỗi trang
Đế loại logic cho rơ le kiếng CR-M4SS -50%

Đế loại logic cho rơ le kiếng CR-M4SS

ĐẾ RỜ LE 2/4 C/O CR-M4SS

106,000 VND 212,000 VND
Đế loại logic cho rơ le kiếng CR-M3SS -50%

Đế loại logic cho rơ le kiếng CR-M3SS

ĐẾ RỜ LE 3CO CR-M3SF

99,000 VND 198,000 VND
Đế loại logic cho rơ le kiếng CR-M2SS -50%

Đế loại logic cho rơ le kiếng CR-M2SS

ĐẾ RỜ LE 2CO TIÊU CHUẨN-BẮT VÍT (CR-M2SS)

90,500 VND 181,000 VND
Đế loại logic cho rơ le kiếng CR-M4LS -50%

Đế loại logic cho rơ le kiếng CR-M4LS

ĐẾ RỜ LE 2/4CO LOGIC-BẮT VÍT (CR-M2LS)

110,000 VND 220,000 VND
Đế loại logic cho rơ le kiếng CR-M3LS -50%

Đế loại logic cho rơ le kiếng CR-M3LS

ĐẾ RỜ LE 3CO LOGIC-BẮT VÍT (CR-M2LS)

102,500 VND 205,000 VND
Đế loại logic cho rơ le kiếng CR-M2LS -50%

Đế loại logic cho rơ le kiếng CR-M2LS

ĐẾ RỜ LE 2CO LOGIC-BẮT VÍT (CR-M2LS)

96,000 VND 192,000 VND
Ổ cắm loại CR-M4SFB -50%

Ổ cắm loại CR-M4SFB

ĐẾ CHO RỜ LE KIẾNG LOẠI 2C/O HOẶC 4C/O CR-M4SFB

113,500 VND 227,000 VND
Ổ cắm loại CR-M2SFB -50%

Ổ cắm loại CR-M2SFB

ĐẾ CHO RỜ LE KIẾNG LOẠI 2C/O CR-M2SFB

68,000 VND 136,000 VND
Rơ le kiếng có tích hợp đèn LED loại CR-MX230AC4LT -50%

Rơ le kiếng có tích hợp đèn LED loại CR-MX230AC4LT

RỜ LE KIẾNG CR-MX230AC4LT

59,500 VND 119,000 VND
Rơ le kiếng có tích hợp đèn LED loại CR-MX024DC4LT -50%

Rơ le kiếng có tích hợp đèn LED loại CR-MX024DC4LT

RỜ LE KIẾNG CR-MX024DC4LT

52,500 VND 105,000 VND
Rơ le kiếng có tích hợp đèn LED loại CR-MX230AC4L -50%

Rơ le kiếng có tích hợp đèn LED loại CR-MX230AC4L

RỜ LE KIẾNG 4C/O 230VAC 5A CÓ ĐÈN LED CR-MX230AC4L

103,000 VND 206,000 VND
Rơ le kiếng có tích hợp đèn LED loại CR-MX024DC4L -50%

Rơ le kiếng có tích hợp đèn LED loại CR-MX024DC4L

RỜ LE KIẾNG 4C/O 24VDC 5A CÓ ĐÈN LED CR-MX024DC4L

91,500 VND 183,000 VND
Rơ le kiếng có tích hợp đèn LED loại CR-MX230AC2LT -50%

Rơ le kiếng có tích hợp đèn LED loại CR-MX230AC2LT

RỜ LE KIẾNG CR-MX230AC2LT

57,500 VND 115,000 VND
Rơ le kiếng có tích hợp đèn LED loại CR-MX024DC2LT -50%

Rơ le kiếng có tích hợp đèn LED loại CR-MX024DC2LT

RỜ LE KIẾNG CR-MX024DC2LT

50,500 VND 101,000 VND
Rơ le kiếng có tích hợp đèn LED loại CR-MX230AC2L -50%

Rơ le kiếng có tích hợp đèn LED loại CR-MX230AC2L

RỜ LE KIẾNG 2C/O 230VAC 7A CÓ ĐÈN LED CR-MX230AC2L

97,000 VND 194,000 VND
Rơ le kiếng có tích hợp đèn LED loại CR-MX024DC2L -50%

Rơ le kiếng có tích hợp đèn LED loại CR-MX024DC2L

RỜ LE KIẾNG 2C/O 24VDC 7A CÓ ĐÈN LED CR-MX024DC2L

80,000 VND 160,000 VND
Rơ le kiếng không tích hợp đèn LED loại CR-MX230AC4T -50%

Rơ le kiếng không tích hợp đèn LED loại CR-MX230AC4T

RỜ LE KIẾNG CR-MX230AC4T

52,000 VND 104,000 VND
Rơ le kiếng không tích hợp đèn LED loại CR-MX024DC4T -50%

Rơ le kiếng không tích hợp đèn LED loại CR-MX024DC4T

RỜ LE KIẾNG CR-MX024DC4T ABB

46,500 VND 93,000 VND
Rơ le kiếng không tích hợp đèn LED loại CR-MX230AC4 -50%

Rơ le kiếng không tích hợp đèn LED loại CR-MX230AC4

RỜ LE KIẾNG 4C/O 230VAC 5A CR-MX230AC4

91,000 VND 182,000 VND
Rơ le kiếng không tích hợp đèn LED loại CR-MX024DC4 -50%

Rơ le kiếng không tích hợp đèn LED loại CR-MX024DC4

RỜ LE KIẾNG 4C/O 24VDC 5A CR-MX024DC4

77,500 VND 155,000 VND
Rơ le kiếng không tích hợp đèn LED loại CR-MX230AC2 -50%

Rơ le kiếng không tích hợp đèn LED loại CR-MX230AC2

Rơ le kiếng loại CR-MX230AC2T ABB

50,000 VND 100,000 VND
Rơ le kiếng không tích hợp đèn LED loại CR-MX024DC2T -50%

Rơ le kiếng không tích hợp đèn LED loại CR-MX024DC2T

Rơ le kiếng loại CR - MX024DC2T ABB

44,500 VND 89,000 VND
Rơ le kiếng không tích hợp đèn LED loại CR-MX230AC2 -50%

Rơ le kiếng không tích hợp đèn LED loại CR-MX230AC2

RỜ LE KIẾNG 2C/O 230VAC 7A CR-MX230AC2

83,500 VND 167,000 VND
Rơ le kiếng không tích hợp đèn LED loại CR-MX024DC2 -50%

Rơ le kiếng không tích hợp đèn LED loại CR-MX024DC2

RỜ LE KIẾNG 2C/O 24VDC 7A CR-MX024DC2

68,500 VND 137,000 VND
Nút nhấn dừng khẩn cấp màu đỏ của công tắc loại CE4K1-10R-11 -50%

Nút nhấn dừng khẩn cấp màu đỏ của công tắc loại CE4K1-10R-11

NÚT NHẤN KHẨN MÀU ĐỎ 1NO+1NC Ø40MM CÓ KHOÁ CE4K1-10R-11

Nút nhấn dừng khẩn cấp của công tắc loại CE4K1-10R-11

168,000 VND 336,000 VND
Nút nhấn dừng khẩn cấp màu đỏ của công tắc loại CE4P-10R-11 -50%

Nút nhấn dừng khẩn cấp màu đỏ của công tắc loại CE4P-10R-11

NÚT NHẤN KHẨN MÀU ĐỎ 1NO+1NC Ø40MM KÉO NHẢ CE4P-10R-11

Nút nhấn dừng khẩn cấp của công tắc loại CE4P-10R-11

117,000 VND 234,000 VND
Nút nhấn dừng khẩn cấp màu đỏ của công tắc loại CE4T-10R-11 -50%

Nút nhấn dừng khẩn cấp màu đỏ của công tắc loại CE4T-10R-11

NÚT NHẤN KHẨN MÀU ĐỎ 1NO+1NC Ø40MM XOAY NHẢ CE4T-10R-11

Nút  nhấn dừng khẩn cấp của công tắc loại CE4T-10R-11

117,000 VND 234,000 VND
Nút nhấn dừng khẩn cấp màu đỏ của công tắc loại CE3T-10R-11 -50%

Nút nhấn dừng khẩn cấp màu đỏ của công tắc loại CE3T-10R-11

NÚT NHẤN KHẨN MÀU ĐỎ 1NO+1NC Ø30MM XOAY NHẢ CE3T-10R-11

Nút nhấn dừng khẩn cấp của công tắc loại CE3T-10R-11

118,500 VND 237,000 VND
Công tắc 3 vị trí màu đen 2NO C3SS2-10B-20 -50%

Công tắc 3 vị trí màu đen 2NO C3SS2-10B-20

CÔNG TẮC 3 VỊ TRÍ TAY VẶN NGẮN, MÀU ĐEN, LÒ XO 2NO C3SS2-10B-20

Công tắc chuyển mạch vặn tay ngắn loại C3SS2-10B-20

156,500 VND 313,000 VND
Công tắc 3 vị trí màu đen C3SS1-10B-11 -50%

Công tắc 3 vị trí màu đen C3SS1-10B-11

CÔNG TẮC 3 VỊ TRÍ TAY VẶN NGẮN, MÀU ĐEN, THƯỜNG 1NO+1NC C3SS1-10B-11

Công tắc chuyển mạch vặn tay ngắn loại C3SS1-10B-11

59,500 VND 119,000 VND
Công tắc 2 vị trí màu đen 1NO+1NC C2SS2-10B-11 -50%

Công tắc 2 vị trí màu đen 1NO+1NC C2SS2-10B-11

CÔNG TẮC 2 VỊ TRÍ TAY VẶN NGẮN, MÀU ĐEN, THƯỜNG 1NO+1NC C2SS2-10B-11

Công tắc chuyển mạch vặn tay ngắn loại C2SS2-10B-11

90,000 VND 180,000 VND
Công tắc xoay 2 vị trí 1NO+1NC C2SS1-10B-11 -50%

Công tắc xoay 2 vị trí 1NO+1NC C2SS1-10B-11

CÔNG TẮC XOAY 2 VỊ TRÍ 1NO+1NC C2SS1-10B-11

Công tắc chuyển mạch vặn tay ngắn loại C2SS1-10B-11

88,000 VND 176,000 VND
Nút nhấn màu xanh lá của công tắc CP1-13G-10 -50%

Nút nhấn màu xanh lá của công tắc CP1-13G-10

NÚT NHẤN ĐẦU BẰNG LED XANH LÁ 1NO 220VAC/DC, TỰ NHẢ CP1-13G-10

Nút nhấn của công tắc CP1-13G-10

116,500 VND 233,000 VND
Nút nhấn màu đỏ của công tắc CP1-13R-01 -50%

Nút nhấn màu đỏ của công tắc CP1-13R-01

NÚT NHẤN ĐẦU BẰNG LED ĐỎ 1NC 220VAC/DC, TỰ NHẢ CP1-13R-01

Nút nhấn của công tắc CP1-13R-01

125,000 VND 250,000 VND
Nút nhấn màu đỏ của công tắc CP1-13R-10 -50%

Nút nhấn màu đỏ của công tắc CP1-13R-10

NÚT NHẤN ĐẦU BẰNG LED ĐỎ 1NO 220VAC/DC, TỰ NHẢ CP1-13R-10

Nút nhấn của công tắc CP1-13R-10

116,500 VND 233,000 VND
Nút nhấn màu xanh của công tắc CP1-12G-10 -50%

Nút nhấn màu xanh của công tắc CP1-12G-10

NÚT NHẤN XANH 1NO CÓ ĐÈN 110-130VAC (CP1-12G-10)

Nút nhấn của công tắc CP1-12G-10

116,500 VND 233,000 VND

Top

   (0)