Phụ kiện dành cho ACB

mỗi trang
Tấm che đầu cực E1.2 HTC high terminal covers E1.2 2pcs 3P -45%

Tấm che đầu cực E1.2 HTC high terminal covers E1.2 2pcs 3P

Tấm che đầu cực E1.2 HTC high terminal covers E1.2 2pcs 3P

Phụ kiện dùng cho máy cắt không khí ACB Emax2
 

926,750 VND 1,685,000 VND
NẮP CHE ĐẦU NỐI CHO CẦU DAO 3P HTC XT3

NẮP CHE ĐẦU NỐI CHO CẦU DAO 3P HTC XT3

NẮP CHE ĐẦU NỐI CHO CẦU DAO  3P HTC XT3

Phụ kiện dùng cho cầu dao dạng khối Tmax

1,118,000 VND
Phụ kiện cho khóa liên động loại C E2.2-E6.2 cố định

Phụ kiện cho khóa liên động loại C E2.2-E6.2 cố định

Phụ kiện cho khóa liên động loại C E2.2-E6.2 cố định

Phụ kiện dùng cho máy cắt không khí ACB Emax2

10,444,000 VND
Phụ kiện cho khóa liên động ACB E2.2-E6.2 cố định

Phụ kiện cho khóa liên động ACB E2.2-E6.2 cố định

Phụ kiện cho khóa liên động ACB E2.2-E6.2 cố định

Phụ kiện dùng cho máy cắt không khí ACB Emax2
 

10,444,000 VND
Phụ kiện cho khóa liên động loại A E1.2 cố định

Phụ kiện cho khóa liên động loại A E1.2 cố định

Phụ kiện cho khóa liên động loại A E1.2 cố định

Phụ kiện dùng cho máy cắt không khí ACB Emax2
 

8,355,000 VND
Khóa liên động ACB 3 cực E4.2

Khóa liên động ACB 3 cực E4.2

Khóa liên động ACB 3 cực E4.2

Phụ kiện dùng cho máy cắt không khí ACB Emax2
 

5,013,000 VND
Khóa liên động ACB 3 cực E2.2

Khóa liên động ACB 3 cực E2.2

Khóa liên động ACB 3 cực E2.2

Phụ kiện dùng cho máy cắt không khí ACB Emax2
 

4,178,000 VND
Khóa liên động ACB - Kiểu thẳng đứng E2.2-E6.2

Khóa liên động ACB - Kiểu thẳng đứng E2.2-E6.2

 Khóa liên động ACB - Kiểu thẳng đứng E2.2-E6.2 

Phụ kiện dùng cho máy cắt không khí ACB Emax2
 

13,782,000 VND
Khóa liên động loại A - Kiểu thẳng đứng E1.2-E6.2

Khóa liên động loại A - Kiểu thẳng đứng E1.2-E6.2

 Khóa liên động loại A - Kiểu thẳng đứng E1.2-E6.2

Phụ kiện dùng cho máy cắt không khí ACB Emax2
 

5,301,000 VND
Khóa liên động loại B,C,D - Kiểu nằm ngang E2.2-E6.2

Khóa liên động loại B,C,D - Kiểu nằm ngang E2.2-E6.2

Khóa liên động loại  B,C,D - Kiểu nằm ngang E2.2-E6.2

Phụ kiện dùng cho máy cắt không khí ACB Emax2
 

13,782,000 VND
Khóa liên động loại A - Kiểu nằm ngang E1.2-E6.2

Khóa liên động loại A - Kiểu nằm ngang E1.2-E6.2

Liên động loại A - Kiểu nằm ngang E1.2-E6.2 

Phụ kiện dùng cho máy cắt không khí ACB Emax2
 

5,301,000 VND
Ổ khóa E2.2-E6.2 KLC-S key lock open N.20006

Ổ khóa E2.2-E6.2 KLC-S key lock open N.20006

Ổ khóa E2.2-E6.2 

E2.2...E6.2 KLC-S key lock open N.20006
Phụ kiện dùng cho máy cắt không khí ACB Emax2

4,743,000 VND
Ổ khóa E2.2-E6.2 KLC-S key lock open N.20005

Ổ khóa E2.2-E6.2 KLC-S key lock open N.20005

Ổ khóa E2.2-E6.2 

E2.2...E6.2 KLC-S key lock open N.20005
Phụ kiện dùng cho máy cắt không khí ACB Emax2

4,743,000 VND
Ổ khóa E2.2-E6.2

Ổ khóa E2.2-E6.2

Ổ khóa E2.2-E6.2 

Phụ kiện dùng cho máy cắt không khí ACB Emax2
 

4,743,000 VND
Bộ điều khiển tự động ATS ABB - 1SDA065523R1

Bộ điều khiển tự động ATS ABB - 1SDA065523R1

Bộ điều khiển tự động ATS ABB - 1SDA065523R1

97,810,000 VND
Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E6- 1SDA073740R1

Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E6- 1SDA073740R1

Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E6- 1SDA073740R1
Biến dòng trung tính E6.2 

60,881,000 VND
Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E6.2- 1SDA073739R1

Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E6.2- 1SDA073739R1

Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E6.2- 1SDA073739R1
Biến dòng trung tính E4.2 4000A - 50%

60,881,000 VND
Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E4.2- 1SDA073738R1

Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E4.2- 1SDA073738R1

Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E4.2- 1SDA073738R1
Biến dòng trung tính E4.2 3200A

34,093,000 VND
Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E2.2- 1SDA073737R1

Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E2.2- 1SDA073737R1

Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E2.2- 1SDA073737R1
Biến dòng trung tính E2.2 2500A

29,223,000 VND
Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E1.2 - E2.2- 1SDA073736R1

Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E1.2 - E2.2- 1SDA073736R1

Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E1.2 - E2.2- 1SDA073736R1
Biến dòng trung tính E1.2-E2.2 2000A

24,352,000 VND
Bộ điều khiển tự động ATS- E1/6 ATS022- 1SDA065524R1

Bộ điều khiển tự động ATS- E1/6 ATS022- 1SDA065524R1

Bộ điều khiển tự động ATS- E1/6 ATS022- 1SDA065524R1

Bộ chuyển nguồn tự động

127,016,000 VND
Cầu đấu cho tiếp điểm phụ gắn thêm- E1.2-E6.2- 1SDA073906R1

Cầu đấu cho tiếp điểm phụ gắn thêm- E1.2-E6.2- 1SDA073906R1

Cầu đấu cho tiếp điểm phụ gắn thêm- E1.2-E6.2- 1SDA073906R1

Cầu đấu E1.2-E6.2

2,906,000 VND
Tiếp điểm báo lò xo đã được sạc đóng- E2.2-E6.2 S51 250V- 1SDA073778R1

Tiếp điểm báo lò xo đã được sạc đóng- E2.2-E6.2 S51 250V- 1SDA073778R1

Tiếp điểm báo lò xo đã được sạc đóng- E2.2-E6.2 S51 250V- 1SDA073778R1
Tiếp điểm báo trip E2.2-E6.2

1,915,000 VND
Tiếp điểm báo lò xo đã được sạc đóng- E1.2 S51 250V- 1SDA073776R1

Tiếp điểm báo lò xo đã được sạc đóng- E1.2 S51 250V- 1SDA073776R1

Tiếp điểm báo lò xo đã được sạc đóng- E1.2 S51 250V- 1SDA073776R1
Tiếp điểm báo trip E1.2

1,741,000 VND
Tiếp điểm báo lò xo đã được sạc đóng- E2.2-E6.2 250V- 1SDA073773R1

Tiếp điểm báo lò xo đã được sạc đóng- E2.2-E6.2 250V- 1SDA073773R1

Tiếp điểm báo lò xo đã được sạc đóng- E2.2-E6.2 250V- 1SDA073773R1
RTC 250VAC E2.2...E6.2

3,644,000 VND
Tiếp điểm báo lò xo đã được sạc đóng- E1.2 250V- 1SDA073770R1

Tiếp điểm báo lò xo đã được sạc đóng- E1.2 250V- 1SDA073770R1

Tiếp điểm báo lò xo đã được sạc đóng- E1.2 250V- 1SDA073770R1
RTC 250VAC E1.2-XT7M

3,313,000 VND
Bộ tín hiệu hiển thị vị trí của ACB - E2.2-E6.2 AUP 400V- 1SDA073766R

Bộ tín hiệu hiển thị vị trí của ACB - E2.2-E6.2 AUP 400V- 1SDA073766R

Bộ tín hiệu hiển thị vị trí của ACB - E2.2-E6.2 AUP 400V- 1SDA073766R

Tiếp điểm phụ E2.2-E6.2

4,990,000 VND
Bộ tín hiệu hiển thị vị trí của ACB - E2.2-E6.2 AUP 400V- 1SDA073764R1

Bộ tín hiệu hiển thị vị trí của ACB - E2.2-E6.2 AUP 400V- 1SDA073764R1

Bộ tín hiệu hiển thị vị trí của ACB - E2.2-E6.2 AUP 400V- 1SDA073764R1

Tiếp điểm phụ E2.2-E6.2

4,990,000 VND
Bộ tín hiệu hiển thị vị trí của ACB - E1.2 AUP 400V- 1SDA073762R1

Bộ tín hiệu hiển thị vị trí của ACB - E1.2 AUP 400V- 1SDA073762R1

Bộ tín hiệu hiển thị vị trí của ACB - E1.2 AUP 400V- 1SDA073762R1
Tiếp điểm phụ E1.2

5,443,000 VND
Bộ hiển thị trạng thái đóng/cắt của ACB - UX 6Q 400V E2.2-E6.2- 1SDA073756R1

Bộ hiển thị trạng thái đóng/cắt của ACB - UX 6Q 400V E2.2-E6.2- 1SDA073756R1

Bộ hiển thị trạng thái đóng/cắt của ACB - UX 6Q 400V E2.2-E6.2- 1SDA073756R1
Tiếp điểm phụ E2.2-E6.2

5,988,000 VND
Bộ hiển thị trạng thái đóng/cắt của ACB - AUX 4Q 400V E2.2-E6.2- 1SDA073753R1

Bộ hiển thị trạng thái đóng/cắt của ACB - AUX 4Q 400V E2.2-E6.2- 1SDA073753R1

Bộ hiển thị trạng thái đóng/cắt của ACB - AUX 4Q 400V E2.2-E6.2- 1SDA073753R1
Tiếp điểm phụ E2.2-E6.2

3,992,000 VND
Bộ hiển thị trạng thái đóng/cắt của ACB - AUX 4Q 400V E1.2 - 1SDA073750R1

Bộ hiển thị trạng thái đóng/cắt của ACB - AUX 4Q 400V E1.2 - 1SDA073750R1

Bộ hiển thị trạng thái đóng/cắt của ACB - AUX 4Q 400V E1.2 - 1SDA073750R1

Tiếp điểm phụ E1.2

3,629,000 VND
Động cơ đóng lò xo - E2.2…E6.2 100-130Vac/dcc– 1SDA073724R1 -50%

Động cơ đóng lò xo - E2.2…E6.2 100-130Vac/dcc– 1SDA073724R1

Động cơ đóng lò xo - E2.2…E6.2 100-130Vac/dcc– 1SDA073724R1
 

Mô tơ sạc E2.2-E6.2

16,882,000 VND 33,764,000 VND
Động cơ đóng lò xo - E2.2…E6.2 48-60Vac/dc– 1SDA073723R1

Động cơ đóng lò xo - E2.2…E6.2 48-60Vac/dc– 1SDA073723R1

Động cơ đóng lò xo - E2.2…E6.2 48-60Vac/dc– 1SDA073723R1

Mô tơ sạc E2.2-E6.2

37,339,000 VND
Động cơ đóng lò xo - E2.2…E6.2 24-30Vac/dc– 1SDA073722R1

Động cơ đóng lò xo - E2.2…E6.2 24-30Vac/dc– 1SDA073722R1

Động cơ đóng lò xo - E2.2…E6.2 24-30Vac/dc– 1SDA073722R1

Mô tơ sạc E2.2-E6.2

37,339,000 VND
Động cơ điều khiển tự động đóng lò xo - E1.2 100-130Vac/dc– 1SDA073710R1

Động cơ điều khiển tự động đóng lò xo - E1.2 100-130Vac/dc– 1SDA073710R1

Động cơ điều khiển tự động đóng lò xo - E1.2 100-130Vac/dc– 1SDA073710R1
Mô tơ sạc E1.2

26,300,000 VND

Top

   (0)