Phụ kiện dành cho ACB

mỗi trang
Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E6- 1SDA073740R1 -50%

Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E6- 1SDA073740R1

Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E6- 1SDA073740R1
Biến dòng trung tính E6.2 

18,808,000 VND 37,616,000 VND
Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E6.2- 1SDA073739R1 -50%

Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E6.2- 1SDA073739R1

Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E6.2- 1SDA073739R1
Biến dòng trung tính E4.2 4000A - 50%

9,497,000 VND 18,994,000 VND
Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E4.2- 1SDA073738R1 -50%

Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E4.2- 1SDA073738R1

Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E4.2- 1SDA073738R1
Biến dòng trung tính E4.2 3200A

6,739,000 VND 13,478,000 VND
Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E2.2- 1SDA073737R1 -50%

Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E2.2- 1SDA073737R1

Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E2.2- 1SDA073737R1
Biến dòng trung tính E2.2 2500A

6,739,000 VND 13,478,000 VND
Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E1.2 - E2.2- 1SDA073736R1 -50%

Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E1.2 - E2.2- 1SDA073736R1

Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E1.2 - E2.2- 1SDA073736R1
Biến dòng trung tính E1.2-E2.2 2000A

6,033,000 VND 12,066,000 VND
Bộ điều khiển tự động ATS- E1/6 ATS022- 1SDA065524R1 -50%

Bộ điều khiển tự động ATS- E1/6 ATS022- 1SDA065524R1

Bộ điều khiển tự động ATS- E1/6 ATS022- 1SDA065524R1

Bộ chuyển nguồn tự động

39,021,000 VND 78,042,000 VND
Bộ điều khiển tự động ATS- E1/6 ATS021- 1SDA065523R1 -50%

Bộ điều khiển tự động ATS- E1/6 ATS021- 1SDA065523R1

Bộ điều khiển tự động ATS- E1/6 ATS021- 1SDA065523R1
Bộ chuyển nguồn tự động

30,048,500 VND 60,097,000 VND
Cầu đấu cho tiếp điểm phụ gắn thêm- E1.2-E6.2- 1SDA073906R1 -50%

Cầu đấu cho tiếp điểm phụ gắn thêm- E1.2-E6.2- 1SDA073906R1

Cầu đấu cho tiếp điểm phụ gắn thêm- E1.2-E6.2- 1SDA073906R1

Cầu đấu E1.2-E6.2

893,000 VND 1,786,000 VND
Tiếp điểm báo lò xo đã được sạc đóng- E2.2-E6.2 S51 250V- 1SDA073778R1 -50%

Tiếp điểm báo lò xo đã được sạc đóng- E2.2-E6.2 S51 250V- 1SDA073778R1

Tiếp điểm báo lò xo đã được sạc đóng- E2.2-E6.2 S51 250V- 1SDA073778R1
Tiếp điểm báo trip E2.2-E6.2

1,645,000 VND 3,290,000 VND
Tiếp điểm báo lò xo đã được sạc đóng- E1.2 S51 250V- 1SDA073776R1 -50%

Tiếp điểm báo lò xo đã được sạc đóng- E1.2 S51 250V- 1SDA073776R1

Tiếp điểm báo lò xo đã được sạc đóng- E1.2 S51 250V- 1SDA073776R1
Tiếp điểm báo trip E1.2

1,175,500 VND 2,351,000 VND
Tiếp điểm báo lò xo đã được sạc đóng- E2.2-E6.2 250V- 1SDA073773R1 -50%

Tiếp điểm báo lò xo đã được sạc đóng- E2.2-E6.2 250V- 1SDA073773R1

Tiếp điểm báo lò xo đã được sạc đóng- E2.2-E6.2 250V- 1SDA073773R1
RTC 250VAC E2.2...E6.2

1,118,000 VND 2,236,000 VND
Tiếp điểm báo lò xo đã được sạc đóng- E1.2 250V- 1SDA073770R1 -50%

Tiếp điểm báo lò xo đã được sạc đóng- E1.2 250V- 1SDA073770R1

Tiếp điểm báo lò xo đã được sạc đóng- E1.2 250V- 1SDA073770R1
RTC 250VAC E1.2-XT7M

1,118,000 VND 2,236,000 VND
Bộ tín hiệu hiển thị vị trí của ACB - E2.2-E6.2 AUP 400V- 1SDA073766R -50%

Bộ tín hiệu hiển thị vị trí của ACB - E2.2-E6.2 AUP 400V- 1SDA073766R

Bộ tín hiệu hiển thị vị trí của ACB - E2.2-E6.2 AUP 400V- 1SDA073766R

Tiếp điểm phụ E2.2-E6.2

3,560,000 VND 7,120,000 VND
Bộ tín hiệu hiển thị vị trí của ACB - E2.2-E6.2 AUP 400V- 1SDA073764R1 -50%

Bộ tín hiệu hiển thị vị trí của ACB - E2.2-E6.2 AUP 400V- 1SDA073764R1

Bộ tín hiệu hiển thị vị trí của ACB - E2.2-E6.2 AUP 400V- 1SDA073764R1

Tiếp điểm phụ E2.2-E6.2

3,560,000 VND 7,120,000 VND
Bộ tín hiệu hiển thị vị trí của ACB - E1.2 AUP 400V- 1SDA073762R1 -50%

Bộ tín hiệu hiển thị vị trí của ACB - E1.2 AUP 400V- 1SDA073762R1

Bộ tín hiệu hiển thị vị trí của ACB - E1.2 AUP 400V- 1SDA073762R1
Tiếp điểm phụ E1.2

3,247,500 VND 6,495,000 VND
Bộ hiển thị trạng thái đóng/cắt của ACB - UX 6Q 400V E2.2-E6.2- 1SDA073756R1 -50%

Bộ hiển thị trạng thái đóng/cắt của ACB - UX 6Q 400V E2.2-E6.2- 1SDA073756R1

Bộ hiển thị trạng thái đóng/cắt của ACB - UX 6Q 400V E2.2-E6.2- 1SDA073756R1
Tiếp điểm phụ E2.2-E6.2

4,952,500 VND 9,905,000 VND
Bộ hiển thị trạng thái đóng/cắt của ACB - AUX 4Q 400V E2.2-E6.2- 1SDA073753R1 -50%

Bộ hiển thị trạng thái đóng/cắt của ACB - AUX 4Q 400V E2.2-E6.2- 1SDA073753R1

Bộ hiển thị trạng thái đóng/cắt của ACB - AUX 4Q 400V E2.2-E6.2- 1SDA073753R1
Tiếp điểm phụ E2.2-E6.2

3,094,500 VND 6,189,000 VND
Bộ hiển thị trạng thái đóng/cắt của ACB - AUX 4Q 400V E1.2 - 1SDA073750R1 -50%

Bộ hiển thị trạng thái đóng/cắt của ACB - AUX 4Q 400V E1.2 - 1SDA073750R1

Bộ hiển thị trạng thái đóng/cắt của ACB - AUX 4Q 400V E1.2 - 1SDA073750R1

Tiếp điểm phụ E1.2

1,484,000 VND 2,968,000 VND
Động cơ đóng lò xo - E2.2…E6.2 100-130Vac/dcc– 1SDA073724R1 -50%

Động cơ đóng lò xo - E2.2…E6.2 100-130Vac/dcc– 1SDA073724R1

Động cơ đóng lò xo - E2.2…E6.2 100-130Vac/dcc– 1SDA073724R1
 

Mô tơ sạc E2.2-E6.2

16,882,000 VND 33,764,000 VND
Động cơ đóng lò xo - E2.2…E6.2 48-60Vac/dc– 1SDA073723R1 -50%

Động cơ đóng lò xo - E2.2…E6.2 48-60Vac/dc– 1SDA073723R1

Động cơ đóng lò xo - E2.2…E6.2 48-60Vac/dc– 1SDA073723R1

Mô tơ sạc E2.2-E6.2

16,882,000 VND 33,764,000 VND
Động cơ đóng lò xo - E2.2…E6.2 24-30Vac/dc– 1SDA073722R1 -50%

Động cơ đóng lò xo - E2.2…E6.2 24-30Vac/dc– 1SDA073722R1

Động cơ đóng lò xo - E2.2…E6.2 24-30Vac/dc– 1SDA073722R1

Mô tơ sạc E2.2-E6.2

16,882,000 VND 33,764,000 VND
Động cơ điều khiển tự động đóng lò xo - E1.2 100-130Vac/dc– 1SDA073710R1 -50%

Động cơ điều khiển tự động đóng lò xo - E1.2 100-130Vac/dc– 1SDA073710R1

Động cơ điều khiển tự động đóng lò xo - E1.2 100-130Vac/dc– 1SDA073710R1
Mô tơ sạc E1.2

13,991,500 VND 27,983,000 VND
Động cơ điều khiển tự động đóng lò xo - E1.2 48-60Vac/dc – 1SDA073709R1 -50%

Động cơ điều khiển tự động đóng lò xo - E1.2 48-60Vac/dc – 1SDA073709R1

Động cơ điều khiển tự động đóng lò xo - E1.2 48-60Vac/dc – 1SDA073709R1

Mô tơ sạc E1.2

13,991,500 VND 27,983,000 VND
Động cơ điều khiển tự động đóng lò xo - M– E1.2 24-30Vac/dc – 1SDA073708R1 -50%

Động cơ điều khiển tự động đóng lò xo - M– E1.2 24-30Vac/dc – 1SDA073708R1

Động cơ điều khiển tự động đóng lò xo - M– E1.2 24-30Vac/dc – 1SDA073708R1

Mô tơ sạc E1.2

13,991,500 VND 27,983,000 VND
Cuộn bảo vệ điện áp thấp - YU E1.2..E6.2 110-120Vac/dc- 1SDA073698R1 -50%

Cuộn bảo vệ điện áp thấp - YU E1.2..E6.2 110-120Vac/dc- 1SDA073698R1

Cuộn bảo vệ điện áp thấp - YU E1.2..E6.2 110-120Vac/dc- 1SDA073698R1

Phụ kiện bảo vệ thấp áp E1.2…E6.2-XT7-XT7M

3,797,000 VND 7,594,000 VND
Cuộn bảo vệ điện áp thấp - YU E1.2..E6.2 24Vac/dc - 1SDA073694R1 -50%

Cuộn bảo vệ điện áp thấp - YU E1.2..E6.2 24Vac/dc - 1SDA073694R1

Cuộn bảo vệ điện áp thấp - YU E1.2..E6.2 24Vac/dc - 1SDA073694R1

Phụ kiện bảo vệ thấp áp E1.2…E6.2-XT7-XT7M

3,797,000 VND 7,594,000 VND
Cuộn shunt ngắt – YO E1.2..E6.2 380-400Vac – 1SDA073690R1 -50%

Cuộn shunt ngắt – YO E1.2..E6.2 380-400Vac – 1SDA073690R1

Cuộn shunt ngắt – YO E1.2..E6.2 380-400Vac – 1SDA073690R1

Phụ kiện cuộn đóng E1.2…E6.2-XT7-XT7M

3,760,500 VND 7,521,000 VND
Cuộn shunt đóng - YC E1.2..E6.2 110-120Vac/dc – 1SDA073685R1 -50%

Cuộn shunt đóng - YC E1.2..E6.2 110-120Vac/dc – 1SDA073685R1

Cuộn shunt đóng - YC E1.2..E6.2 110-120Vac/dc – 1SDA073685R1

Phụ kiện cuộn đóng E1.2…E6.2-XT7-XT7M

2,924,000 VND 5,848,000 VND
Cuộn shunt đóng - YC E1.2..E6.2 48Vac/dc– 1SDA073681R1 -50%

Cuộn shunt đóng - YC E1.2..E6.2 48Vac/dc– 1SDA073681R1

Cuộn shunt đóng - YC E1.2..E6.2 48Vac/dc– 1SDA073681R1

Phụ kiện cuộn đóng E1.2…E6.2-XT7-XT7M

2,924,000 VND 5,848,000 VND
Cuộn shunt đóng - YC E1.2..E6.2 24Vac/dc – 1SDA073681R1 -50%

Cuộn shunt đóng - YC E1.2..E6.2 24Vac/dc – 1SDA073681R1

Cuộn shunt đóng - YC E1.2..E6.2 24Vac/dc – 1SDA073681R1

Phụ kiện cuộn đóng E1.2…E6.2-XT7-XT7M

2,924,000 VND 5,848,000 VND
Cuộn shunt ngắt – YO E1.2..E6.2 380-400Vac – 1SDA073677R1 -50%

Cuộn shunt ngắt – YO E1.2..E6.2 380-400Vac – 1SDA073677R1

Cuộn shunt ngắt – YO E1.2..E6.2 380-400Vac – 1SDA073677R1

Phụ kiện cuộn mở E1.2…E6.2-XT7-XT7M

3,760,500 VND 7,521,000 VND
Cuộn shunt ngắt – E1.2..E6.2 110-120Vac/dc – 1SDA073672R1 -50%

Cuộn shunt ngắt – E1.2..E6.2 110-120Vac/dc – 1SDA073672R1

Cuộn shunt ngắt – E1.2..E6.2 110-120Vac/dc – 1SDA073672R1

Phụ kiện cuộn mở E1.2…E6.2-XT7-XT7M

2,924,000 VND 5,848,000 VND
Cuộn shunt ngắt – E1.2..E6.2 48Vac/dc– 1SDA073670R1 -50%

Cuộn shunt ngắt – E1.2..E6.2 48Vac/dc– 1SDA073670R1

Cuộn shunt ngắt – E1.2..E6.2 48Vac/dc– 1SDA073670R1

Phụ kiện cuộn mở E1.2…E6.2-XT7-XT7M

2,924,000 VND 5,848,000 VND
Động cơ đóng lò xo M E2.2…E6.2 – 1SDA073725R1 -50%

Động cơ đóng lò xo M E2.2…E6.2 – 1SDA073725R1

Động cơ đóng lò xo M E2.2…E6.2 – 1SDA073725R1

16,882,000 VND 33,764,000 VND
Động cơ đóng lò xo M E1.2 – 1SDA073711R1 -50%

Động cơ đóng lò xo M E1.2 – 1SDA073711R1

Động cơ đóng lò xo M E1.2 – 1SDA073711R1

13,991,500 VND 27,983,000 VND
Cuộn bảo vệ điện áp thấp – YU E1.2..E6.2 – 1SDA073700R1 -50%

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – YU E1.2..E6.2 – 1SDA073700R1

Cuộn bảo vệ điện áp thấp – YU E1.2..E6.2 – 1SDA073700R1

3,797,000 VND 7,594,000 VND

Top

   (0)