Rơ-le giám sát 3 pha bảo vệ quá điện áp CM-PVS.31S và CM-PVS.41S

mỗi trang
Rơ le giám sát 3 pha điện áp loại CM-PVS.41S -50%

Rơ le giám sát 3 pha điện áp loại CM-PVS.41S

RƠ LE BẢO VỆ QUÁ VÀ THẤP ÁP 2C/O 300-500VAC 0-30s CM-PVS.41S 0-30s

3,032,500 VND 6,065,000 VND
Rơ le giám sát 3 pha điện áp loại CM-PVS.31S -50%

Rơ le giám sát 3 pha điện áp loại CM-PVS.31S

RƠ LE BẢO VỆ QUÁ VÀ THẤP ÁP 2C/O 160-300VAC CM-PVS.31S, 0-30s

3,032,500 VND 6,065,000 VND

Top

   (0)