Relay bảo vệ (Protection relays)

mỗi trang
Rơ le giám sát điện áp ABB CM-ESS.MS

Rơ le giám sát điện áp ABB CM-ESS.MS

Tên sản phẩm: Rơ le giám sát điện áp ABB
Mã sản phẩm: 1SVR730830R0500
Dòng điện:24-240V AC/DC
Thương hiệu: ABB

1 VND
Rơ le giám sát nhiệt độ CM-TCS.23S

Rơ le giám sát nhiệt độ CM-TCS.23S

RỜ LE GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ 0...+200°C, 24VAC/DC CM-TCS.23S

6,850,000 VND
Rơ le giám sát nhiệt độ CM-TCS.22S

Rơ le giám sát nhiệt độ CM-TCS.22S

RỜ LE GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ 0…+100°C, 24VAC/DC CM-TCS.22S

6,850,000 VND
Rơ le giám sát nhiệt độ CM-TCS.21S

Rơ le giám sát nhiệt độ CM-TCS.21S

RỜ LE GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ -50...+50°C, 24VAC/DC CM-TCS.21S

6,850,000 VND
Rơ le giám sát nhiệt độ CM-TCS.13S

Rơ le giám sát nhiệt độ CM-TCS.13S

RỜ LE GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ 0...+200°C, 24-240VAC/DC CM-TCS.13S

8,326,000 VND
Rơ le giám sát nhiệt độ CM-TCS.12S

Rơ le giám sát nhiệt độ CM-TCS.12S

RỜ LE GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ 0…+100°C, 24-240VAC/DC CM-TCS.12S

8,326,000 VND
Rơ le giám sát nhiệt độ CM-TCS.11S

Rơ le giám sát nhiệt độ CM-TCS.11S

RỜ LE GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ -50...+50°C, 24-240VAC/DC CM-TCS.11S

8,362,000 VND
Rơ le giám sát dòng điện CM-SRS.22S 220-240 V AC

Rơ le giám sát dòng điện CM-SRS.22S 220-240 V AC

RƠ LE GIÁM SÁT DÒNG CHỈNH 3-15A 2C/O 220-240VAC CM-SRS.22S

6,315,000 VND
Rơ le giám sát dòng điện CM-SRS.22S 110-130 V AC

Rơ le giám sát dòng điện CM-SRS.22S 110-130 V AC

RƠ LE GIÁM SÁT DÒNG CHỈNH 1-5A 2C/O 110-130VAC CM-SRS.22S

6,315,000 VND
Rơ le giám sát dòng điện CM-SRS.22S 24-240 V AC/DC

Rơ le giám sát dòng điện CM-SRS.22S 24-240 V AC/DC

RƠ LE GIÁM SÁT DÒNG CHỈNH 0.3-1.5A 2C/O 24-240VAC/DC CM-SRS.22S

7,383,000 VND
Rơ le giám sát dòng điện CM-SRS.21S 220-240 V AC -50%

Rơ le giám sát dòng điện CM-SRS.21S 220-240 V AC

RƠ LE GIÁM SÁT DÒNG CHỈNH 0.1-1A 2C/O 220-240VAC CM-SRS.21S

2,549,500 VND 5,099,000 VND
Rơ le giám sát dòng điện CM-SRS.21S 110-130 V AC

Rơ le giám sát dòng điện CM-SRS.21S 110-130 V AC

RƠ LE GIÁM SÁT DÒNG CHỈNH 10-100MA 2C/O 110-130VAC CM-SRS.21S

6,315,000 VND
Rơ le giám sát dòng điện CM-SRS.21S 24-240 V AC/DC

Rơ le giám sát dòng điện CM-SRS.21S 24-240 V AC/DC

RƠ LE GIÁM SÁT DÒNG CHỈNH 3-30MA 2C/O 24-240VAC/DC CM-SRS.21S

7,383,000 VND
Rơ le giám sát cách ly trung tính loại CM-IWS.1S

Rơ le giám sát cách ly trung tính loại CM-IWS.1S

Rơ-le giám sát cách ly cho hệ thống điện nối đất, 0-250 V AC / 0-300 V DC 24-240 V AC/DC CM-IWS.1

10,053,000 VND
Rơ le giám sát 3 pha điện áp loại CM-PVS.41S

Rơ le giám sát 3 pha điện áp loại CM-PVS.41S

RƠ LE BẢO VỆ QUÁ VÀ THẤP ÁP 2C/O 300-500VAC 0-30s CM-PVS.41S 0-30s

7,694,000 VND
Rơ le giám sát 3 pha điện áp loại CM-PVS.31S

Rơ le giám sát 3 pha điện áp loại CM-PVS.31S

RƠ LE BẢO VỆ QUÁ VÀ THẤP ÁP 2C/O 160-300VAC CM-PVS.31S, 0-30s

7,694,000 VND
Rơ le giám sát điện áp một pha loại CM-ESS.2S 220-240 V AC

Rơ le giám sát điện áp một pha loại CM-ESS.2S 220-240 V AC

RƠ LE GIÁM SÁT ÁP ABB CHỈNH 3-30V, 6-60 V, 30-300 V, 60-600 V 1C/O điện áp điều khiển 220-240VAC/DC CM-ESS.2S

6,315,000 VND
Rơ le giám sát điện áp một pha loại CM-ESS.2S 110-130 V AC

Rơ le giám sát điện áp một pha loại CM-ESS.2S 110-130 V AC

RƠ LE GIÁM SÁT ÁP ABB CHỈNH 3-30V, 6-60 V, 30-300 V, 60-600 V 1C/O điện áp điều khiển 110-130 VAC CM-ESS.2S

6,315,000 VND
Rơ le giám sát điện áp một pha loại CM-ESS.2S 24-240 V AC/DC

Rơ le giám sát điện áp một pha loại CM-ESS.2S 24-240 V AC/DC

RƠ LE GIÁM SÁT ÁP ABB CHỈNH 3-30V, 6-60 V, 30-300 V, 60-600 V 1C/O điện áp điều khiển 24-240VAC/DC CM-ESS.2S

7,383,000 VND

Top

   (0)