Relay bảo vệ (Protection relays)

mỗi trang
RỜ LE GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ 0...+200°C, 24VAC/DC CM-TCS.23S

RỜ LE GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ 0...+200°C, 24VAC/DC CM-TCS.23S

RỜ LE GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ 0...+200°C, 24VAC/DC CM-TCS.23S
5,004,300 VND
RỜ LE GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ 0…+100°C, 24VAC/DC CM-TCS.22S

RỜ LE GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ 0…+100°C, 24VAC/DC CM-TCS.22S

RỜ LE GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ 0…+100°C, 24VAC/DC CM-TCS.22S
5,004,300 VND
RỜ LE GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ -50...+50°C, 24VAC/DC CM-TCS.21S

RỜ LE GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ -50...+50°C, 24VAC/DC CM-TCS.21S

RỜ LE GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ -50...+50°C, 24VAC/DC CM-TCS.21S
5,004,300 VND
RỜ LE GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ 0...+200°C, 24-240VAC/DC CM-TCS.13S

RỜ LE GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ 0...+200°C, 24-240VAC/DC CM-TCS.13S

RỜ LE GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ 0...+200°C, 24-240VAC/DC CM-TCS.13S
6,109,500 VND
RỜ LE GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ 0…+100°C, 24-240VAC/DC CM-TCS.12S

RỜ LE GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ 0…+100°C, 24-240VAC/DC CM-TCS.12S

RỜ LE GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ 0…+100°C, 24-240VAC/DC CM-TCS.12S
6,109,500 VND
RỜ LE GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ -50...+50°C, 24-240VAC/DC CM-TCS.11S

RỜ LE GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ -50...+50°C, 24-240VAC/DC CM-TCS.11S

RỜ LE GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ -50...+50°C, 24-240VAC/DC CM-TCS.11S
6,109,500 VND
RƠ LE GIÁM SÁT DÒNG CHỈNH 3-15A 2C/O 220-240VAC CM-SRS.22S

RƠ LE GIÁM SÁT DÒNG CHỈNH 3-15A 2C/O 220-240VAC CM-SRS.22S

RƠ LE GIÁM SÁT DÒNG CHỈNH 3-15A 2C/O 220-240VAC CM-SRS.22S
4,612,900 VND
RƠ LE GIÁM SÁT DÒNG CHỈNH 1-5A 2C/O 110-130VAC CM-SRS.22S

RƠ LE GIÁM SÁT DÒNG CHỈNH 1-5A 2C/O 110-130VAC CM-SRS.22S

RƠ LE GIÁM SÁT DÒNG CHỈNH 1-5A 2C/O 110-130VAC CM-SRS.22S
4,612,900 VND
RƠ LE GIÁM SÁT DÒNG CHỈNH 0.3-1.5A 2C/O 24-240VAC/DC CM-SRS.22S

RƠ LE GIÁM SÁT DÒNG CHỈNH 0.3-1.5A 2C/O 24-240VAC/DC CM-SRS.22S

RƠ LE GIÁM SÁT DÒNG CHỈNH 0.3-1.5A 2C/O 24-240VAC/DC CM-SRS.22S
5,395,700 VND
RƠ LE GIÁM SÁT DÒNG CHỈNH 0.1-1A 2C/O 220-240VAC CM-SRS.21S

RƠ LE GIÁM SÁT DÒNG CHỈNH 0.1-1A 2C/O 220-240VAC CM-SRS.21S

RƠ LE GIÁM SÁT DÒNG CHỈNH 0.1-1A 2C/O 220-240VAC CM-SRS.21S
4,612,900 VND
RƠ LE GIÁM SÁT DÒNG CHỈNH 10-100MA 2C/O 110-130VAC CM-SRS.21S

RƠ LE GIÁM SÁT DÒNG CHỈNH 10-100MA 2C/O 110-130VAC CM-SRS.21S

RƠ LE GIÁM SÁT DÒNG CHỈNH 10-100MA 2C/O 110-130VAC CM-SRS.21S
4,612,900 VND
RƠ LE GIÁM SÁT DÒNG CHỈNH 3-30MA 2C/O 24-240VAC/DC CM-SRS.21S

RƠ LE GIÁM SÁT DÒNG CHỈNH 3-30MA 2C/O 24-240VAC/DC CM-SRS.21S

RƠ LE GIÁM SÁT DÒNG CHỈNH 3-30MA 2C/O 24-240VAC/DC CM-SRS.21S
5,395,700 VND
Rơ-le giám sát cách ly cho hệ thống điện nối đất, 24-240 V AC/DC CM-IWS.1

Rơ-le giám sát cách ly cho hệ thống điện nối đất, 24-240 V AC/DC CM-IWS.1

Rơ-le giám sát cách ly cho hệ thống điện nối đất, 0-250 V AC / 0-300 V DC 24-240 V AC/DC CM-IWS.1
7,345,200 VND
RƠ LE BẢO VỆ QUÁ VÀ THẤP ÁP 2C/O 300-500VAC 0-30s CM-PVS.41S

RƠ LE BẢO VỆ QUÁ VÀ THẤP ÁP 2C/O 300-500VAC 0-30s CM-PVS.41S

RƠ LE BẢO VỆ QUÁ VÀ THẤP ÁP 2C/O 300-500VAC 0-30s CM-PVS.41S 0-30s
5,622,000 VND
RƠ LE BẢO VỆ QUÁ VÀ THẤP ÁP 2C/O 160-300VAC 0-30s CM-PVS.31S

RƠ LE BẢO VỆ QUÁ VÀ THẤP ÁP 2C/O 160-300VAC 0-30s CM-PVS.31S

RƠ LE BẢO VỆ QUÁ VÀ THẤP ÁP 2C/O 160-300VAC CM-PVS.31S, 0-30s
5,622,200 VND
RƠ LE GIÁM SÁT ÁP ABB CHỈNH 3-600V 1C/O 220-240VAC CM-ESS.2S

RƠ LE GIÁM SÁT ÁP ABB CHỈNH 3-600V 1C/O 220-240VAC CM-ESS.2S

RƠ LE GIÁM SÁT ÁP ABB CHỈNH 3-30V, 6-60 V, 30-300 V, 60-600 V 1C/O điện áp điều khiển 220-240VAC/DC CM-ESS.2S
4,612,900 VND
RƠ LE GIÁM SÁT ÁP ABB CHỈNH 3-600V 1C/O 110-130 VAC CM-ESS.2S

RƠ LE GIÁM SÁT ÁP ABB CHỈNH 3-600V 1C/O 110-130 VAC CM-ESS.2S

RƠ LE GIÁM SÁT ÁP ABB CHỈNH 3-30V, 6-60 V, 30-300 V, 60-600 V 1C/O điện áp điều khiển 110-130 VAC CM-ESS.2S
4,612,900 VND
RƠ LE GIÁM SÁT ÁP ABB CHỈNH 3-600V 1C/O 24-240VAC/DC CM-ESS.2S

RƠ LE GIÁM SÁT ÁP ABB CHỈNH 3-600V 1C/O 24-240VAC/DC CM-ESS.2S

RƠ LE GIÁM SÁT ÁP ABB CHỈNH 3-30V, 6-60 V, 30-300 V, 60-600 V 1C/O điện áp điều khiển 24-240VAC/DC CM-ESS.2S
5,395,700 VND

Top

   (0)