Máy cắt không khí ACB

mỗi trang
Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E6- 1SDA073740R1 -50%

Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E6- 1SDA073740R1

Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E6- 1SDA073740R1
Biến dòng trung tính E6.2 

18,808,000 VND 37,616,000 VND
Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E6.2- 1SDA073739R1 -50%

Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E6.2- 1SDA073739R1

Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E6.2- 1SDA073739R1
Biến dòng trung tính E4.2 4000A - 50%

9,497,000 VND 18,994,000 VND
Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E4.2- 1SDA073738R1 -50%

Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E4.2- 1SDA073738R1

Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E4.2- 1SDA073738R1
Biến dòng trung tính E4.2 3200A

6,739,000 VND 13,478,000 VND
Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E2.2- 1SDA073737R1 -50%

Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E2.2- 1SDA073737R1

Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E2.2- 1SDA073737R1
Biến dòng trung tính E2.2 2500A

6,739,000 VND 13,478,000 VND
Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E1.2 - E2.2- 1SDA073736R1 -50%

Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E1.2 - E2.2- 1SDA073736R1

Bộ biến dòng dùng cho cực trung tính độc lập- E1.2 - E2.2- 1SDA073736R1
Biến dòng trung tính E1.2-E2.2 2000A

6,033,000 VND 12,066,000 VND
Bộ điều khiển tự động ATS- E1/6 ATS022- 1SDA065524R1 -50%

Bộ điều khiển tự động ATS- E1/6 ATS022- 1SDA065524R1

Bộ điều khiển tự động ATS- E1/6 ATS022- 1SDA065524R1

Bộ chuyển nguồn tự động

39,021,000 VND 78,042,000 VND
Bộ điều khiển tự động ATS- E1/6 ATS021- 1SDA065523R1 -50%

Bộ điều khiển tự động ATS- E1/6 ATS021- 1SDA065523R1

Bộ điều khiển tự động ATS- E1/6 ATS021- 1SDA065523R1
Bộ chuyển nguồn tự động

30,048,500 VND 60,097,000 VND
Cầu đấu cho tiếp điểm phụ gắn thêm- E1.2-E6.2- 1SDA073906R1 -50%

Cầu đấu cho tiếp điểm phụ gắn thêm- E1.2-E6.2- 1SDA073906R1

Cầu đấu cho tiếp điểm phụ gắn thêm- E1.2-E6.2- 1SDA073906R1

Cầu đấu E1.2-E6.2

893,000 VND 1,786,000 VND
Tiếp điểm báo lò xo đã được sạc đóng- E2.2-E6.2 S51 250V- 1SDA073778R1 -50%

Tiếp điểm báo lò xo đã được sạc đóng- E2.2-E6.2 S51 250V- 1SDA073778R1

Tiếp điểm báo lò xo đã được sạc đóng- E2.2-E6.2 S51 250V- 1SDA073778R1
Tiếp điểm báo trip E2.2-E6.2

1,645,000 VND 3,290,000 VND
Tiếp điểm báo lò xo đã được sạc đóng- E1.2 S51 250V- 1SDA073776R1 -50%

Tiếp điểm báo lò xo đã được sạc đóng- E1.2 S51 250V- 1SDA073776R1

Tiếp điểm báo lò xo đã được sạc đóng- E1.2 S51 250V- 1SDA073776R1
Tiếp điểm báo trip E1.2

1,175,500 VND 2,351,000 VND
Tiếp điểm báo lò xo đã được sạc đóng- E2.2-E6.2 250V- 1SDA073773R1 -50%

Tiếp điểm báo lò xo đã được sạc đóng- E2.2-E6.2 250V- 1SDA073773R1

Tiếp điểm báo lò xo đã được sạc đóng- E2.2-E6.2 250V- 1SDA073773R1
RTC 250VAC E2.2...E6.2

1,118,000 VND 2,236,000 VND
Tiếp điểm báo lò xo đã được sạc đóng- E1.2 250V- 1SDA073770R1 -50%

Tiếp điểm báo lò xo đã được sạc đóng- E1.2 250V- 1SDA073770R1

Tiếp điểm báo lò xo đã được sạc đóng- E1.2 250V- 1SDA073770R1
RTC 250VAC E1.2-XT7M

1,118,000 VND 2,236,000 VND
Bộ tín hiệu hiển thị vị trí của ACB - E2.2-E6.2 AUP 400V- 1SDA073766R -50%

Bộ tín hiệu hiển thị vị trí của ACB - E2.2-E6.2 AUP 400V- 1SDA073766R

Bộ tín hiệu hiển thị vị trí của ACB - E2.2-E6.2 AUP 400V- 1SDA073766R

Tiếp điểm phụ E2.2-E6.2

3,560,000 VND 7,120,000 VND
Bộ tín hiệu hiển thị vị trí của ACB - E2.2-E6.2 AUP 400V- 1SDA073764R1 -50%

Bộ tín hiệu hiển thị vị trí của ACB - E2.2-E6.2 AUP 400V- 1SDA073764R1

Bộ tín hiệu hiển thị vị trí của ACB - E2.2-E6.2 AUP 400V- 1SDA073764R1

Tiếp điểm phụ E2.2-E6.2

3,560,000 VND 7,120,000 VND
Bộ tín hiệu hiển thị vị trí của ACB - E1.2 AUP 400V- 1SDA073762R1 -50%

Bộ tín hiệu hiển thị vị trí của ACB - E1.2 AUP 400V- 1SDA073762R1

Bộ tín hiệu hiển thị vị trí của ACB - E1.2 AUP 400V- 1SDA073762R1
Tiếp điểm phụ E1.2

3,247,500 VND 6,495,000 VND
Bộ hiển thị trạng thái đóng/cắt của ACB - UX 6Q 400V E2.2-E6.2- 1SDA073756R1 -50%

Bộ hiển thị trạng thái đóng/cắt của ACB - UX 6Q 400V E2.2-E6.2- 1SDA073756R1

Bộ hiển thị trạng thái đóng/cắt của ACB - UX 6Q 400V E2.2-E6.2- 1SDA073756R1
Tiếp điểm phụ E2.2-E6.2

4,952,500 VND 9,905,000 VND
Bộ hiển thị trạng thái đóng/cắt của ACB - AUX 4Q 400V E2.2-E6.2- 1SDA073753R1 -50%

Bộ hiển thị trạng thái đóng/cắt của ACB - AUX 4Q 400V E2.2-E6.2- 1SDA073753R1

Bộ hiển thị trạng thái đóng/cắt của ACB - AUX 4Q 400V E2.2-E6.2- 1SDA073753R1
Tiếp điểm phụ E2.2-E6.2

3,094,500 VND 6,189,000 VND
Bộ hiển thị trạng thái đóng/cắt của ACB - AUX 4Q 400V E1.2 - 1SDA073750R1 -50%

Bộ hiển thị trạng thái đóng/cắt của ACB - AUX 4Q 400V E1.2 - 1SDA073750R1

Bộ hiển thị trạng thái đóng/cắt của ACB - AUX 4Q 400V E1.2 - 1SDA073750R1

Tiếp điểm phụ E1.2

1,484,000 VND 2,968,000 VND
Động cơ đóng lò xo - E2.2…E6.2 100-130Vac/dcc– 1SDA073724R1 -50%

Động cơ đóng lò xo - E2.2…E6.2 100-130Vac/dcc– 1SDA073724R1

Động cơ đóng lò xo - E2.2…E6.2 100-130Vac/dcc– 1SDA073724R1
 

Mô tơ sạc E2.2-E6.2

16,882,000 VND 33,764,000 VND
Động cơ đóng lò xo - E2.2…E6.2 48-60Vac/dc– 1SDA073723R1 -50%

Động cơ đóng lò xo - E2.2…E6.2 48-60Vac/dc– 1SDA073723R1

Động cơ đóng lò xo - E2.2…E6.2 48-60Vac/dc– 1SDA073723R1

Mô tơ sạc E2.2-E6.2

16,882,000 VND 33,764,000 VND
Động cơ đóng lò xo - E2.2…E6.2 24-30Vac/dc– 1SDA073722R1 -50%

Động cơ đóng lò xo - E2.2…E6.2 24-30Vac/dc– 1SDA073722R1

Động cơ đóng lò xo - E2.2…E6.2 24-30Vac/dc– 1SDA073722R1

Mô tơ sạc E2.2-E6.2

16,882,000 VND 33,764,000 VND
Động cơ điều khiển tự động đóng lò xo - E1.2 100-130Vac/dc– 1SDA073710R1 -50%

Động cơ điều khiển tự động đóng lò xo - E1.2 100-130Vac/dc– 1SDA073710R1

Động cơ điều khiển tự động đóng lò xo - E1.2 100-130Vac/dc– 1SDA073710R1
Mô tơ sạc E1.2

13,991,500 VND 27,983,000 VND
Động cơ điều khiển tự động đóng lò xo - E1.2 48-60Vac/dc – 1SDA073709R1 -50%

Động cơ điều khiển tự động đóng lò xo - E1.2 48-60Vac/dc – 1SDA073709R1

Động cơ điều khiển tự động đóng lò xo - E1.2 48-60Vac/dc – 1SDA073709R1

Mô tơ sạc E1.2

13,991,500 VND 27,983,000 VND
Động cơ điều khiển tự động đóng lò xo - M– E1.2 24-30Vac/dc – 1SDA073708R1 -50%

Động cơ điều khiển tự động đóng lò xo - M– E1.2 24-30Vac/dc – 1SDA073708R1

Động cơ điều khiển tự động đóng lò xo - M– E1.2 24-30Vac/dc – 1SDA073708R1

Mô tơ sạc E1.2

13,991,500 VND 27,983,000 VND
Cuộn bảo vệ điện áp thấp - YU E1.2..E6.2 110-120Vac/dc- 1SDA073698R1 -50%

Cuộn bảo vệ điện áp thấp - YU E1.2..E6.2 110-120Vac/dc- 1SDA073698R1

Cuộn bảo vệ điện áp thấp - YU E1.2..E6.2 110-120Vac/dc- 1SDA073698R1

Phụ kiện bảo vệ thấp áp E1.2…E6.2-XT7-XT7M

3,797,000 VND 7,594,000 VND
Cuộn bảo vệ điện áp thấp - YU E1.2..E6.2 24Vac/dc - 1SDA073694R1 -50%

Cuộn bảo vệ điện áp thấp - YU E1.2..E6.2 24Vac/dc - 1SDA073694R1

Cuộn bảo vệ điện áp thấp - YU E1.2..E6.2 24Vac/dc - 1SDA073694R1

Phụ kiện bảo vệ thấp áp E1.2…E6.2-XT7-XT7M

3,797,000 VND 7,594,000 VND
Cuộn shunt ngắt – YO E1.2..E6.2 380-400Vac – 1SDA073690R1 -50%

Cuộn shunt ngắt – YO E1.2..E6.2 380-400Vac – 1SDA073690R1

Cuộn shunt ngắt – YO E1.2..E6.2 380-400Vac – 1SDA073690R1

Phụ kiện cuộn đóng E1.2…E6.2-XT7-XT7M

3,760,500 VND 7,521,000 VND
Cuộn shunt đóng - YC E1.2..E6.2 110-120Vac/dc – 1SDA073685R1 -50%

Cuộn shunt đóng - YC E1.2..E6.2 110-120Vac/dc – 1SDA073685R1

Cuộn shunt đóng - YC E1.2..E6.2 110-120Vac/dc – 1SDA073685R1

Phụ kiện cuộn đóng E1.2…E6.2-XT7-XT7M

2,924,000 VND 5,848,000 VND
Cuộn shunt đóng - YC E1.2..E6.2 48Vac/dc– 1SDA073681R1 -50%

Cuộn shunt đóng - YC E1.2..E6.2 48Vac/dc– 1SDA073681R1

Cuộn shunt đóng - YC E1.2..E6.2 48Vac/dc– 1SDA073681R1

Phụ kiện cuộn đóng E1.2…E6.2-XT7-XT7M

2,924,000 VND 5,848,000 VND
Cuộn shunt đóng - YC E1.2..E6.2 24Vac/dc – 1SDA073681R1 -50%

Cuộn shunt đóng - YC E1.2..E6.2 24Vac/dc – 1SDA073681R1

Cuộn shunt đóng - YC E1.2..E6.2 24Vac/dc – 1SDA073681R1

Phụ kiện cuộn đóng E1.2…E6.2-XT7-XT7M

2,924,000 VND 5,848,000 VND
Cuộn shunt ngắt – YO E1.2..E6.2 380-400Vac – 1SDA073677R1 -50%

Cuộn shunt ngắt – YO E1.2..E6.2 380-400Vac – 1SDA073677R1

Cuộn shunt ngắt – YO E1.2..E6.2 380-400Vac – 1SDA073677R1

Phụ kiện cuộn mở E1.2…E6.2-XT7-XT7M

3,760,500 VND 7,521,000 VND
Cuộn shunt ngắt – E1.2..E6.2 110-120Vac/dc – 1SDA073672R1 -50%

Cuộn shunt ngắt – E1.2..E6.2 110-120Vac/dc – 1SDA073672R1

Cuộn shunt ngắt – E1.2..E6.2 110-120Vac/dc – 1SDA073672R1

Phụ kiện cuộn mở E1.2…E6.2-XT7-XT7M

2,924,000 VND 5,848,000 VND
Cuộn shunt ngắt – E1.2..E6.2 48Vac/dc– 1SDA073670R1 -50%

Cuộn shunt ngắt – E1.2..E6.2 48Vac/dc– 1SDA073670R1

Cuộn shunt ngắt – E1.2..E6.2 48Vac/dc– 1SDA073670R1

Phụ kiện cuộn mở E1.2…E6.2-XT7-XT7M

2,924,000 VND 5,848,000 VND
Máy cắt không khí ACB ABB 3P 6300A 100KA LOẠI E6.2H -50%

Máy cắt không khí ACB ABB 3P 6300A 100KA LOẠI E6.2H

Máy cắt không khí ACB ABB 3P 6300A 100KA LOẠI E6.2H

Máy cắt không khí E6.2 loại di động 6300A

583,176,500 VND 1,166,353,000 VND
Máy cắt không khí ACB ABB 3P 5000A 100KA LOẠI E6.2H -50%

Máy cắt không khí ACB ABB 3P 5000A 100KA LOẠI E6.2H

Máy cắt không khí ACB ABB 3P 5000A 100KA LOẠI E6.2H

Máy cắt không khí E6.2 loại di động 5000A

455,739,500 VND 911,479,000 VND
Máy cắt không khí ACB ABB 4P 4000A 100KA LOẠI E2.2H -50%

Máy cắt không khí ACB ABB 4P 4000A 100KA LOẠI E2.2H

Máy cắt không khí ACB ABB 4P 4000A 100KA LOẠI E2.2H

Máy cắt không khí E4.2 loại di động 4000A

344,120,500 VND 688,241,000 VND

Top

   (0)